Tontinluovutuskilpailu asuntomessualueella Jyväskylässä

Jyväskylän Äijälänrannan vuoden 2014 asuntomessualueella järjestetään pienkerrostalokorttelin tontinluovutuskilpailu huhti–marraskuussa 2011. Kilpailun järjestävät Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Jyväskylän kaupunki.

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena on saada vuoden 2014 Asuntomessuille Jyväskylään kokeellisen puurakentamisen korttelialueen suunnitelma ja toteutus. Tavoitteena on löytää maisemallisesti merkittävään paikkaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ratkaisu.

– Arkkitehtuurikilpailut ovat tärkeä osa Asuntomessujen kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Toivomme näkevämme mahdollisimman laajan joukon erityyppisiä, tulevaisuuteen suuntaavia kilpailuehdotuksia, pohtii Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

– Jään kiinnostuneena odottamaan innovatiivisia ratkaisuja, joita osallistujat kilpailuehdotuksissaan esittävät, sanoo Asuntomessut Jyväskylässä 2014 -tapahtuman projektipäällikkö Erkki Jaala.

Kilpailualue

Tontinluovutuskilpailun alue sijoittuu Jyväsjärven Päijänteeseen yhdistävän Äijälänsalmen pohjoisrannalle. Alue sijaitsee kaupunkirakenteessa näkyvällä paikalla vesiteitse Jyväskylään saavuttaessa. Suunnittelualueen vieressä sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu Rauhaniemen talo pihapiireineen sekä Äijälänsalmen vanha silta. Suunnittelualue rajautuu luonnontilaiseen virkistysalueeseen.

Kilpailualueella on rakennusoikeutta 3500 kerrosalaneliömetriä. Tontin halki tulee kulkemaan yleinen kevyen liikenteen yhteys. Rakennusten julkisivujen pääasiallisena materiaalina tulee olla puu ja rakennukset tulee porrastaa maastonmuotojen mukaan.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on saada vuoden 2014 asuntomessualueelle kokeellisen puurakentamisen korttelialueen suunnitelma ja toteutus. Kilpailulla halutaan löytää arkkitehtuuriltaan ajallisesti kestävä ratkaisu, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen toimivuuteen, asumisratkaisujen joustavuuteen, kekseliääseen ja uutta luovaan puunkäyttöön, energiaratkaisuihin sekä rakennusten ja piha-alueiden muodostamaan kokonaisuuteen.

Kilpailun tavoitteena on löytää suunnitelma, jossa rakennukset ja piha-alueet muodostavat toimivan ja esteettisesti kauniin kokonaisuuden. Alueen toivotaan muodostuvan mittakaavaltaan sopusuhtaiseksi sekä asumisen yhteisöllisyyttä ja arkipäivän elämänlaatua korostavaksi.

Toteuttaja valitaan laatuarvioinnin perusteella. Kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijöille myönnetään aluetta koskeva suunnitteluvaraus. Tontti luovutetaan kilpailun voittajalle ja kauppahinta määritetään korttelin rakennusoikeuden perusteella. Voittajan on sitouduttava toteuttamaan korttelialue esittämänsä kilpailuehdotuksen mukaisesti niin, että joko koko alue tai merkittävä osa siitä on valmis vuoden 2014 Asuntomessuille yhdeksi messujen esittelykohteeksi. Kilpailuun osallistumisesta tai ehdotuksista ei makseta palkkioita.

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua työparina (yhteenliittymä) arkkitehtitoimistot ja rakennusliikkeet tai rakennuttajat, joilla on vaadittu asiantuntemus ja voimavarat hankkeen laadukkaaseen toteuttamiseen. Kilpailun järjestäjälle jätettävän referenssimateriaalin perusteella arviointiryhmän edustajat valitsevat varsinaiseen kilpailuvaiheeseen pääsevät yhteenliittymät.

Aikataulu

Äijälänsalmen arkkitehtuurikilpailussa noudatetaan rakennusalan suunnittelukilpailujen yleisiä periaatteita ja niiden mukaisesti kilpailu koostuu neljästä vaiheesta. Vaiheiden tavoitteellinen aikataulu on seuraava:

  • Valmisteluvaihe tammi–huhtikuu 2011
  • Kilpailuvaihe 17.5.–26.8.2011 (ilmoittautuminen 20.4.–9.5.2011)
  • Arvosteluvaihe syys–lokakuu 2011
  • Julkistamisvaihe marraskuu 2011


Kilpailun järjestäjät asettavat kilpailun valmistelua ja kilpailuohjelman laatimista ohjaavan valmisteluryhmän, kuten myös varsinaisen palkintolautakunnan. Kilpailun järjestäjinä toimivat Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Jyväskylän kaupunki.
 
Päivitetty
26.4.2011