Kokkolan asuntomessualue on Suomen ensimmäinen kokonaan ledeillä valaistu asuinalue

Kokkolan asuntomessualueen yleisvalaistus toteutetaan led-tekniikalla. Ledien kehitys on mennyt viime vuosina eteenpäin yhä kiihtyvällä vauhdilla – eikä loppua ole näköpiirissä. Kokkolassa asuntomessuprojektin edetessä jäätiin odottamaan, kuinka pitkälle kehitys ehtii ennen asuntomessukesää ja led-päätös tehtiin viime metreillä. Vielä pari vuotta sitten ledien käyttö katuvalaistuksessa olisi vaatinut valotolpilta tuplatiheyden, nyt valaistus voidaan toteuttaa totutulla pylväsvälillä.

– Koko asuntomessualueen kantavia ajatuksia on energiatehokkuus ja -säästö. Niinpä päätös led-valaistuksen toteuttamisesta alueelle on luonteva ratkaisu, kaupungininsinööri Heikki Penttilä taustoittaa.

Ledien lasketaan tuovan säästöä kahta kautta: ledit säästävät energiaa ja lamppujen käyttöiän odotetaan kasvavan noin kolminkertaiseksi. Katulamput palavat vuodessa noin 4000 tuntia. Perinteiset lamput kestävät noin 16 000 tuntia ja ledit 50 000 tuntia. Huoltoväli pitenee neljästä vuodesta reilusti yli kymmeneen.

– Pelkästään kanta-Kokkolan alueella on noin 10 000 katuvaloa. On iso kustannus vaihtaa neljän vuoden välein jokainen katuvalo. Yksi kerrallaan nosturiautolla tolpalta tolpalle.

Kokkolassa ei investoida led-valojen himmennystekniikkaan, vaan yöaikaan 23–05 käytetään vanhaa, hyväksi havaittua konstia. Joka toinen katulamppu sammuu ja puolet energiasta säästyy.

Asuntomessualueella kokeillaan uutta

Kaupungininsinööri Heikki Penttilä toteaa Asuntomessualueen led-valaistuksen olevan päänavaus Kokkolassa.

– Asuntomessualue on jo perusluonteeltaan sellainen, että siellä nähdään uusia ratkaisuja. Niinpä myös led-valaistusta on luontevaa kokeilla juuri siellä. Jos kaikki toimii odotetulla tavalla, tulemme jatkossa siirtymään led-katuvalaistukseen myös muilla alueilla. Tällä hetkellä noin 75 prosenttia Kokkolan katuvaloista on elohopeahöyrylamppuja, joista tulisi päästä eroon vuoden 2015 loppuun mennessä, neljäsosa on suurpainenatriumlappuja.

Asuntomessualueen led-järjestelmän valinnassa kaupunki toimi varman päälle. Valittiin suuri toimittaja ja järjestelmä.

– Led-tekniikka kehittyy huimaa vauhtia ja niille luvattu käyttöaika perustuu laboratoriokokeisiin. 50 000 tunnin käytännön kokemusta ei ole vielä kenelläkään. Merenrannalla suomalaisissa sääoloissa ledit joutuvat kovaan koitokseen.

Suunnitteluarkkitehti Markku Peltoniemi kertoo, että lamppujen lopulliseen valintaa vaikutti myös muotokieli.

– Asuntomessualueen linjan mukaisesti myös julkisen ulkovalaistuksen lamput ovat muodoltaan pyöreitä. Rantaan ja pienvenesatamaan tulee pollarivalot. Valot merkkaavat rantaviivaa, korostavat rantaraittia ja satama-aluetta ja johdattavat pehmeästi puistoalueilta rantaa kohti. Pääkadun varrella lyhtypylväät ovat korkeammat ja valaisevat samalla myös pyöräteitä. Sivukatujen pylväät ovat samanmalliset mutta matalammat.

Arkkitehti odottaa mielenkiinnolla valon väristä saatavaa palautetta.

– Väriksi on valittu lämmin päivänvalo. Se on sävyltään lämpimämpi kuin kylmän sinistä valoa antavat elohopeahöyrylamput, mutta kylmempi kuin natriumlamput, Peltoniemi haarukoi.

Suunnitteluarkkitehti Markku Peltoniemi vahvistaa otsikon väitteen: Kokkolan asuntomessualue on Suomen ensimmäinen, yhtenäinen asuntoalue, jolla julkinen valaistus toteutetaan kokonaan ledejä käyttäen.

– Tähän mennessä led-valaistusta on käytetty lähinnä yksittäisissä kohteissa tai lyhyillä kadunpätkillä, mutta Kokkola on ensimmäinen, jossa led-valaistus tuodaan kokonaiselle asuntoalueelle!
 
Päivitetty
26.4.2011