Yli puolet porilaisista rakennuksista saa energiansa kaukolämmöstä

Porilaisella kaukolämmöllä on pitkä historia, sillä Porin teatteritalo liitettiin ensimmäisenä kaukolämmön piiriin syksyllä 1969. Kaukolämmön suosio Porin lämmitysmuotona on lisääntynyt ajan kuluessa suotuisasti. Esimerkiksi 1980-luvun lopussa rakensimme vuodessa 3–4 kilometriä uutta kaukolämpöverkkoa ja sen piiriin tuli 20–30 uutta asiakasta. Pari vuotta sitten valmistui 10 kilometriä uutta verkkoa ja sen myötä tuli 140 uutta asiakasta.
Kaukolämpö on lyönyt itsensä läpi myös omakotitalojen lämmitysmuotona. Aiemmin näin oli vain kerrostalojen ja teollisuuskiinteistöjen osalla. Nyt yli puolet porilaisista rakennuksista saa energiansa kaukolämmöstä. Valtakunnallisesti kaukolämmön markkinaosuus on jo lähes 50 prosenttia.

Lisätietoa Pori Energian Kaukolämmöstä
Jätä yhteydenottopyyntö tästä

Porin kaukolämpöverkko

Porin kaukolämpöverkko ulottuu Mäntyluodosta Ulvilan rajalle ja Ruosniemestä Leppäkorpeen. Viime vuonna liitettiin myös Honkaluodon teollisuusalue verkon piiriin. Tämän vuoden suurimmat rakennuskohteet sijoittuvat Uudenniityn teollisuusalueelle. Myös Kyläsaaren alueen kaukolämpöpotentiaali on tarkan arvioinnin alla.

Kaukolämmön markkinoinnissa ja rakentamisessa keskitytään erityisesti nykyisen verkon varrella oleviin kohteisiin. Kaukolämmön rakentaminen onnistuu myös muille uusille alueille, mikäli riittävä määrä kiinnostuneita liittyjiä löytyy. Omakotitalojen osalta uusille alueille rakentaminen vaatii aktiivisuutta kiinteistöjen omistajilta. Mikäli matka olemassa olevaan verkkoon on pitkä, tulisi kaukolämmöstä kiinnostuneiden löytää riittävä määrä kiinnostuneita lähistöltään, jotta verkon rakentaminen tulisi taloudellisesti kannattavaksi. Uusia alueita kartoitetaan myös Pori Energian tekemillä kyselyillä potentiaalisille liittyjille.

Porissa on yhä paljon kiinteistöjä, jotka sijaitsevat kaukolämpöverkon varrella ja joiden on helppo liittyä siihen. Kaukolämpö on huoleton lämmitysratkaisu niin uudessa kuin vanhemmassakin talossa.Porissa on yhä paljon kiinteistöjä, jotka sijaitsevat kaukolämpöverkon varrella ja joiden on helppo liittyä siihen. Kaukolämpö on huoleton lämmitysratkaisu niin uudessa kuin vanhemmassakin talossa.

Kaukolämmön tuotanto

Kaukolämpö tuotetaan Porissa sähkön ja lämmön yhteistuotantona, joka säästää energiaa. Polttoainetta säästyy kolmannes verrattuna erillisinä tuotettuun lämpöön ja sähköön. Keskitetty tuotanto vähentää myös päästöjä, joka näkyy parempana ilmanlaatuna kaupungissa ja taajamissa. Tuotannon päästöjä seurataan säännöllisesti ja laitosten savukaasut puhdistetaan tehokkaasti. Lisäksi useissa kotimaisia polttoaineita käyttävissä lämmöntuotantolaitoksissa savukaasujen lämpö otetaan talteen. Yhteistuotanto on yleisesti tunnustettu keino ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pori Energian kaukolämmön taloudellisuus perustuu paikallisuuteen. Pääosa tästä kaukolämmöstä tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla, kuten puulla ja turpeella.

Energiatehokkuussopimuksella apua päästöjen vähentämiseen

Pori Energia on liittynyt energiatehokkuussopimukseen, jossa yritys sitoutuu kehittämään muun muassa kaukolämmön energiatehokkuutta ja tarjoamaan kaukolämpöpalveluja siten, että asiakkaat pystyvät säästämään energiankulutuksessaan. Energiatehokkuussopimuksen mukaisten toimien tekeminen sisältää asiasta tiedottamisen asiakkaille ja omakäyttöenergioiden pienentämisen. Energiatehokkuussopimuksella haetaan apukeinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiankäytön ilmastovaikutusten pienentämiseen Suomessa.

Lisätietoa Pori Energian Kaukolämmöstä

Jätä yhteydenottopyyntö tästä
 
Päivitetty
12.4.2011