Lattialämmitys
-miellyttävää ja tasaista lämpöä

Lattialämmitys soveltuu useimpiin lattiarakenteisiin ja
-materiaaleihin itsenäisenä lämmitysratkaisuna tai lämmitysratkaisujen yhdistelmänä.

Lämmitys voi toimia jatkuvatoimisena tai osittain varaavana. Lattialämmityksen ja tehokkaan ilmanvaihdon avulla voidaan vähentää kosteusvaurioiden riskiä kosteissa tiloissa.

Lattialämmitys tuottaa tavallista korkeamman operatiivisen lämpötilan, joten huonelämpötilaa voidaan laskea 1–2 °C mukavuudesta tinkimättä. Tämä tarkoittaa 5–10 prosentin säästöä lämmityskustannuksissa.

Lattialämmityksen suunnittelu

Lattialämmityksen suunnittelussa on lämpöhäviön lisäksi otettava huomioon sopiva asennusväli. Jatkuvakäyttöisen lattialämmityksen suositeltu asennusteho on 1,2 x lämmitystehon tarve, joka vastaa noin 70–100 W/m2 betonilattioissa ja 70–80 W/m2 puu- ja levylattioissa.

Betonilattioissa käytettävän lämmityskaapelin metriteho on 20 W/m. Puu- ja levylattioissa sekä tiloissa, joissa lämpöhäviö on hyvin pieni, käytetään metriteholtaan 10 W/m olevaa kaapelia.

Lattialämmitystä suunniteltaessa on tarkistettava, että riittävä lämmitysteho välittyy lattiasta huoneeseen ilman, että lattian pintalämpötila nousee epämiellyttävästi. Riittävän tehon takaamiseksi lattialämmityksen asennuspinta-alan on yleensä oltava noin 80–90 prosenttia huoneen pinta-alasta. Lattialämmityksen toimintaan vaikuttaa myös käytettävän lattiapinnoitteen paksuus ja lämmönjohtavuus.

Enston Sähkölämmitysratkaisut-esitteestä löydät selkeät asennusohjeet kullekin lattiaratkaisulle.

Katso Sähkölämmitysratkaisut-esite

Lattialämmityksen valintataulukko.Lattialämmityksen valintataulukko.

Lattialämmityksen asentajan tarkistuslista

 • Kaapelia ei asenneta kaappien ja vastaavien kalusteiden alle.
 • Kaapelin asennusväli on määritysten mukainen.
 • Kaapelin taivutussäteen on oltava vähintään 40 mm Tassu-kaapeleilla ja vähintään 25 mm ThinKit-kaapeleilla.
 • Kaapelit eivät saa koskea toisiinsa.
 • Kaapeli on koko pituudeltaan samanarvoisesti lämpöä johtavan aineen sisällä.
 • Älä asenna kaapelia eristysmateriaalin sisälle, ettei kaapeli ylikuumene.
 • Asennuspinnan on oltava puhdas.
 • Kaapelia ei saa syöttää liikuntasaumojen poikki tai sellaisille alueille, joilla on laatan katkeamisen tai ylikuumenemisen vaara (esim. vähimmäisetäisyyden saunan kiukaaseen tai tulisijaan on oltava 0,5 m).
 • Lattiamateriaalin on oltava lattialämmitykseen soveltuvaa – tarkista lattiamateriaalin valmistajalta.
 • Lattialämmitykseen tarkoitettujen kaapelielementtien pituuksia ei saa lyhentää.
 • Kaikille lattialämmitysasennuksille on asennettava lisäsuojaksi 30 mA:n vikavirtasuojakytkin.
 • Termostaatin anturin suojaputken taivutussäteen on oltava sellainen, että anturielementti voidaan tarvittaessa vaihtaa. Anturi on asennettava lämmityskaapeleiden väliin siten, ettei se kosketa kaapeleita.
 • Lattialämmityskaapelin asennusvälin on oltava pienempi ikkunoiden, ovien ja sellaisten alueiden kohdalla, joissa lämpöhäviöt ovat suurimmat.
 • Betonin kuivuminen kestää noin 30 päivää, ja tasoitemassan kuivuminen kestää noin viikon. Noudata aina betonin valmistajien antamia, betonin kuivumista koskevia ohjeita. Huom. lattialämmitystä ei saa kytkeä päälle ennen kuin betoni on kuivunut eikä lattialämmitystä saa käyttää betonin kuivattamiseen.


 
Julkaistu
18.10.2011