Energiatehokkuutta ilmanvaihtoon uusilla rakennusmääräyksillä

Uudet vasta julkistetut rakentamisen määräykset kannustavat rakentajia tehokkaaseen lämmön talteenottoon osana kiinteää ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmää. Lisäksi ne nostavat sähkölämmityksen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi pyrittäessä kustannus- ja energiatehokkaaseen rakentamiseen ja asumiseen.

Vuoden 2012 heinäkuussa astuvat voimaan uudet rakennusten energiamääräykset, joilla halutaan ohjata energian säästöön ja päästöjen vähentämiseen. Ne tarkastelevat rakennuksen kokonaisenergian kulutusta ja ottavat huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihdon ja valaistuksen.

Lisää Enston ratkaisuista

Ensto Hybriditalossa käytetty sisäilma poistetaan ja vaihdetaan raikkaaseen, suodatettuun ja esilämmitettyyn ulkoilmaan.Ensto Hybriditalossa käytetty sisäilma poistetaan ja vaihdetaan raikkaaseen, suodatettuun ja esilämmitettyyn ulkoilmaan.

Enston Hybriditalo on määräysten mukainen kokonaisuus

Enston Hybriditalossa yhdistyvät lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihto ja energiatehokas sähkölämmitys tulevien määräysten mukaiseksi kokonaisuudeksi. Käytetty sisäilma poistetaan ja vaihdetaan raikkaaseen, suodatettuun ja esilämmitettyyn ulkoilmaan. Vuotuinen lämmön talteenottosuhde nousee yli 80 %:iin. Loput lämmöntarpeesta katetaan kustannustehokkaimmin sähkölämmityksellä, jonka alkuinvestointi ja käyttökustannukset ovat maltilliset.

Uusien määräysten mukainen rakentaminen on mahdollista jo nykyisillä ratkaisuilla. Ympäristöministeriön mukaan esimerkiksi takalla varustettu, sähkölämmitteinen matalaenergiatalo täyttää uudet vaatimukset. Tervetullut uudistus helpottaa eri lämmitysmuotojen vertailua ja mahdollistaa energiaa säästävän, kustannuksiltaan kohtuuhintaisen matalaenergiarakentamisen.


Ensto Hybriditalossa ilmanvaihtolaitteen pyörivän lämmönsiirtimen ansiosta vuotuinen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on yli 80 %. 
Ensto Hybriditalossa ilmanvaihtolaitteen pyörivän lämmönsiirtimen ansiosta vuotuinen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on yli 80 %.
 
Julkaistu
4.4.2011