Väliseinän eristäminen

Väliseinät ovat jakavia rakenteita: sisäseiniä ja seiniä, jotka erottavat tiloja toisistaan. Asuinrakennuksissa seinät eristetään ääneneristävyyden parantamiseksi sekä paloturvallisuussyistä. Tietyissä tapauksissa vaaditaan ylimääräistä eristystä kuuman/kylmän poissa pitämiseksi.

Tarjolla olevat eristystuotteet täyttävät äänieristykselle asetetut minimivaatimukset. Ilmaääneneristyksellä tarkoitetaan oletettua äänieristysarvoa (R'w) niissä tiloissa, joissa äänieristystä on käytetty. Jotta ilmoitettuihin arvoihin päästään, rakenne ja kiinnitykset on tehtävä samalla tavalla kuin ääneneristävyysmittauksissa käytetyissä rakenteissa. Seinän välissä oleva kivivilla parantaa normaalin asunnon sisäisen väliseinän eristävyyttä n. 20 %.

Eristeiden leikkaaminen

Eristelevyjen leikkaamiseen tulee käyttää villaveistä ja linjalautaa tai leikkaaminen tulee suorittaa villanleikkuupöydällä. Leikkuupöytä on erinomainen työväline kun joudutaan leikkaamaan suuria määriä.

Lisätietoa villapöydästä...

Asennus

Ääneneristävyyden kannalta eristetilan ei tarvitse olla täynnä eristettä. Esimerkiksi 66 mm runkoon riittää PAROC eXtra –eriste 50 mm paksuna. Jos seinällä on vaatimuksia myös palon- tai lämmöneristyksen osalta, tulee eristetila olla täynnä eristettä.

Käsittely ja säilytys

Eristeet ovat erittäin tärkeä osa rakennusta ja eristetuotteita tulee käsitellä huolellisesti, jottei niiden laatu kärsi. Rakennustyömaalla tapahtuva varastointi asennusajankohtaan asti on suunniteltava tarkasti. Muovipakkaus suojelee tuotetta säävaikutuksilta väliaikaisesti. Eristeet tulee aina peittää, kun niitä säilytetään ulkona pidempiä aikoja. Jos eristeet kastuvat, pakkaukset tulee avata ja levyt kuivattaa sisätiloissa, ennen kuin ne asennetaan rakenteeseen. Älä koskaan asenna rakennukseen märkää eristettä. Jos eriste kastuu asennuksen aikana tai sen jälkeen, sitä ei saa kiinnittää pysyvästi ennen kuin se on kuivunut.
 
Julkaistu
5.4.2011