Energialuokitus E-luokasta A-luokkaan
-kortteli rivitaloja saneerataan energiatehokkaaksi Oulussa

Oulussa on meneillään saneeraus, jossa parannetaan merkittävästi vanhojen talojen energiatehokkuutta. Oulun Luotolaisentiellä sijaitsevan korttelin rivitalot saneerataan heikosta E-energiatehokkuusluokasta parhaaseen energiatehokkuusluokkaan A. Rakennusten lämmitysenergiankulutuksen on laskettu remontin myötä laskevan 83000 kilowattitunnista 56000 kilowattituntiin, eli kolmanneksella.

Saneeraukset toteutetaan kokonaan opiskelijatyönä

- Tällaisen kohteen löytyminen oli meille kuin lottovoitto. Kaikki työt mitä kohteessa tullaan tekemään, tehdään oppilastyönä, kertoo opiskelijatyötiimistä vastaava Paavo Vielma Oulun Aikuiskoulutus-
keskuksesta. Korjaussuunnitelmien edetessä huoneistojen kokoa ja pohjaratkaisuja muutettiin.
Kolme huonetta ja keittiö ratkaisuja vähennettiin ja tilalle suunniteltiin neljän huoneen ja keittiön ratkaisuja lapsiperheitä silmällä pitäen. Lisäksi yhtiön ilmettä kirkastetaan pihamiljöön kunnostamisella, kuitenkin vanhaa ympäristöä kunnioittaen.

As Oy Oulun Myrskyluodon kokonaisuus on neljän rivitaloyhtiön kortteli. Ensimmäisen rivitalon korjaushanke valmistuu syksyllä 2011. Asunnot tulevat myyntiin vapaille markkinoille.

Lisätietoa energiatehokkaasta rakentamisesta

Oulun Luotolaisentiellä sijaitsevan korttelin rivitalot saneerataan heikosta E-energiatehokkuusluokasta parhaaseen energiatehokkuusluokkaan A.Oulun Luotolaisentiellä sijaitsevan korttelin rivitalot saneerataan heikosta E-energiatehokkuusluokasta parhaaseen energiatehokkuusluokkaan A.

Tavoitteena A-energialuokka

Energiankulutus muodosti valtaosan kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannuksista, joten energiatehokkuuden parantaminen hankkeessa oli itsestään selvyys. Myös kohteen käyttöarvo sekä asumisviihtyvyys ovat tärkeässä roolissa tässä hankkeessa.

Energiatehokkuuden parantaminen suunniteltiin hyvin tarkasti. Ammattilaisen laatima energiakartoitus toimi hyvänä pohjana suunnitelmalle. Järkevimmät parannuskohteet selvitettiin laskennallisesti ja suunniteltujen ratkaisujen osalta kohteelle laskettiin uusi energialuokka. Alkuperäisen E-luokan tilalle saatiin laskennallisesti A-luokka.

A-luokkaan pääseminen vaatii rakennuksen nykyisen energiankulutuksen puolittumisen. Tavoitteeseen vaikuttaa kokonaisuus, jossa energian kulutusta pienentävät ratkaisut perustuvat rakennuksen vaipan ja ilmanvaihdon lämpöhäviöiden pienentämiseen sekä ilmaisenergian tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tavoitteet saavutetaan asentamalla tehokas ja tiivis lisälämmöneristys, uudet energiatehokkaat ikkunat ja huoneistokohtaiset ilmanvaihtojärjestelmät. Kohteen ulko-ovet on vaihdettu energiatehokkaiksi noin kaksi vuotta sitten. Uuteen tavoiteluokkaan vaikuttavat korjaushankkeessa kokonaisuus, joissa myös uusi lämmitysjärjestelmä on suuressa roolissa.
- Korjausrakentamisen merkitys valtakunnallista energiakulutusta vähennettäessä on huomattava.

SPU-ratkaisuja hyödyntäen kohteessa saadaan ohuilla rakennepaksuuksilla merkittävä parannus sekä lämmöneristykseen että ilmantiiveyteen, kertoo varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen SPU Systems Oy:sta.

Sisäpuoliseksi lisälämmöneristeeksi asennettiin 60 mm paksuinen, alumiinipintainen SPU-eristelevy suoraan runkotolppiin kiinni. Näin taataan energiatehokas ja tiivis lisäeristys ilman erillistä höyrynsukua. 
Sisäpuoliseksi lisälämmöneristeeksi asennettiin 60 mm paksuinen, alumiinipintainen SPU-eristelevy suoraan runkotolppiin kiinni. Näin taataan energiatehokas ja tiivis lisäeristys ilman erillistä höyrynsukua.

Lisälämmöneristys sisäpuolelta, hyvänkuntoinen julkisivu jää ennalleen

SPU Eristeillä lisälämmöneristys voidaan tehdä rakennuksen sisäpuolelle ilman kalliita julkisivujen uusimisia.

As Oy Oulun Myrskyluodon tiilijulkisivut ovat hyvässä kunnossa, joten sisäpuolinen lisälämmöneristys oli kustannustehokkain ratkaisu lisälämmöneristämiseen. Ainoastaan julkisivun puuverhouksen osuus vaati uusimista.

Ulkoseinärakenteen osalta sisäpintarakenteet ja höyrynsulku purettiin. Runkotolppien väliin asennetut vanhat eristeet olivat hyväkuntoiset ja ne jätettiin paikoilleen. Sisäpuoliseksi lisälämmöneristeeksi asennettiin 60 mm paksuinen, alumiinipintainen SPU-eristelevy suoraan runkotolppiin kiinni. Näin taataan energiatehokas ja tiivis lisäeristys ilman erillistä höyrynsukua.

Energiatehokkuutta parannettaessa yläpohjan lisäeristystä ei kannata jättää tekemättä, koska sitä kautta poistuu suurin osa rakennuksesta karkaavasta hukkalämmöstä. Kohteessa sisäpuoliset yläpohjarakenteet purettiin ja alumiinipintaiset SPU eristelevyt kiinnitettiin suoraan kattoristikkorakenteisiin. Lisäksi varmistettiin yläpohjan ja ulkoseinän liitoskohdat tiiviiksi, yhtenäiseksi kerrokseksi.

- SPU-eristeiset rakenteet eivät edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta, joten kustannushyötyä syntyy pienemmän energiankulutuksen lisäksi myös säästetyn työn ja rakennusmateriaalien muodossa. SPU Eristeiden asennuksessa liitoskohtien tiiveys varmistetaan saumavaahdolla, mikä varmistaa SPU-eristeisten rakenteiden erittäin korkean ilmanpitävyyden. Korkea ilmanpitävyys merkitsee vastaavasti merkittävästi alhaisempaa lämmöntarvetta, Janne Jormalainen jatkaa.

SPU Eristeillä lisälämmöneristys voidaan tehdä rakennuksen sisäpuolelle ilman kalliita julkisivujen uusimisia. 
SPU Eristeillä lisälämmöneristys voidaan tehdä rakennuksen sisäpuolelle ilman kalliita julkisivujen uusimisia.

Ensimmäiset mittaukset suoritettu!

- Polyuretaanieristeellä saavutetaan halutut eristys- ja tiiveystavoitteet helposti, nopeasti ja tilaa säästäen. Tämän tyyppisessä kohteessa en näe mitään muuta järkevää tapaa hoitaa tiiveyttä ja lisäeristystä kuin polyuretaanieristeet”, Vielma kertoo.

Ennen remonttia talojen aiempi ilmanvuotuo- eli tiivistysluku oli 8,3. Nyt ensimmäiset mittaukset on tehty valmiiden asuntojen tiimoilta. Uusi ilmanvuotoluku on 0,48.

- Alhaisella ilmanvuodolla eli tiiviydellä estetään hallitsematon ilmavirtaus rakennuksen vaipan läpi. Tiiviydellä ja ilmanvaihtolaitteilla varmistetaan energiatehokkuuden lisäksi myös hyvä sisäilman laatu sekä asumisviihtyvyys, kun vetoisuuden tunne häviää”, SPU Systemsin varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen kertoo.

SPU Eristeiden asennus sujuu nopeasti ja vaivattomasti

SPU Eristeet on helppo ja nopea asentaa. Ne ovat kevyitä, joten niitä on helppo käsitellä myös ahtaissa ja hankalissa tiloissa. SPU Eristeiden asennuksessa liitoskohtien tiiveys varmistetaan saumavaahdolla. Erillistä höyrynsulkua ei tarvita.

Työvaiheiden vähäisyyden ansiosta SPU Eristeiden asennus sujuu nopeasti ja kustannustehokkaasti.
- Valitsimme kohteeseen energiatehokkaat SPU Eristeet aikaisempien, hyvien kokemusten perusteella. SPU Eristeillä saadaan tehtyä varmoja ratkaisuja yksinkertaisella ja luotettavalla tavalla, kertoo Paavo Vielma. Odotamme mielenkiinnolla korjaushankkeen valmistumista ja rakennusten energiankulutusten seurantajakson alkamista, Paavo Vielma jatkaa.
 
Julkaistu
21.3.2011