Uudisrakentamisen volyymi jatkoi joulukuussa selkeässä 26 % kasvussa

Rakennusluvat

Juuri ilmestyneen Tilastokeskuksen julkaiseman rakennuslupatilaston mukaan lupien määrä laski suhteessa edellisen vuoden joulukuuhun pientaloasunnoissa (-38 %) ja rivitaloasunnoissa ( -54 %) Asuinkerrostaloasuntojen luvissa oli taas huima 51 % lisäys.

Pientalo-ja rivitaloasuntojen luvissa suuri tilastollinen harha

Energiamääräykset uudistuivat vuodenvaiheessa (2009-2010), mikä ”aiheutti ruuhkaa” joulukuussa 2009 luvan hakuihin. Uudet määräykset eivät koskeneet joulukuussa haettuja lupia. Oman mausteen tilastoharhaan tuottaa joulukuun alhainen volyymi, jossa pienetkin asiaan kuulumattomat tapahtumat heittelevät prosentteja.

Uudisrakentamisen volyymi jatkoi joulukuussa selkeässä 26 % kasvussa

Joulukuussa 2010 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 25,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 42,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Voimakas kasvu johtuu vuoden 2009 asuinrakentamisen poikkeuksellisen alhaisesta volyymista.

Asuinrakentamisessa erityisesti rivi- ja ketjutalojen rakentamisen volyymi jatkoi edelleen voimakasta kasvuaan. Myös asuinkerrostalojen ja erillisten pientalojen rakentamisen volyymit ovat olleet kuluvan vuoden aikana reippaassa kasvussa. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 11,9 prosenttia vuoden 2009 joulukuusta.

Summa summarum. Kaikki merkit viittaavat kasvun jatkuvan voimakkaana ainakin niin kauan kun korot pysyvät alle 3-3,5% tasolla. Myönnettyjen asuntolainojen keskikorko joulukuussa oli Suomen pankin mukaan 2,17 %

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni yli 31 prosenttia joulukuussa

Vuoden 2010 joulukuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 31,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)
Lähde: Tilastokeskus
Käyttötarkoitus
12/2010*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
2 187
-4
32 973
23
Erilliset pientalot
460
-38
12 012
27
Rivi- ja ketjutalot
185
-54
3 766
43
Asuinkerrostalot
1 535
51
16 340
18
Muut kuin asuinrakennukset
7
-94
855
-7

  • Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat joulukuussa 2,7 prosenttia. Suurin kasvu oli asuinkerrostalojen lupakuutioissa, joka yli kaksinkertaistui viime vuoden joulukuuhun verrattuna. Erillisten pientalojen lupakuutiot sen sijaan laskivat yli kolmanneksella ja rivi- ja ketjutalojen kuutiot lähes puolella.li>

  • Vuoden 2010 joulukuussa myönnettiin rakennuslupa 2187 uudelle asunnolle, mikä on 3,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Erillisiin pientaloihin rakennettavien asuntojen lupamäärä väheni yli 38 prosenttia ja rivi- ja ketjutalojen vastaava luku runsaat 54 prosenttia. Asuinkerrostaloihin rakennettavien asuntojen lupamäärä puolestaan kasvoi yli puolella.li>

  • Vuonna 2010 kaikkien rakennusten lupakuutiot kasvoivat 1,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat 30,4 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutioissa oli laskua 17,3 prosenttia ja julkisissa palvelurakennuksissa 16,5 prosenttia.


Takaisin Rakentaja.fi etusivulle
 
Julkaistu
1.2.2011