Yhteistyö siivittää luovan projektin lentoon

Rakentaminen on parhaimmillaan unelmien täyttymystä; ylellisyyttä arkipäiviin uusien tilaratkaisujen myötä, paljon kauniita materiaaleja, mielenkiintoisia keskusteluja elämisestä ja tunnelmista. Kun laitetaan kaikki peliin, paljon aikaa ja rahaa, kannattaa valita team huolella. Hyvä yhteistyö näkyy lopputuloksessa.

Sisustaja täydentää arkkitehdin näkemystä

Arkkitehdin, sisustussuunnittelijan ja sähkösuunnittelijan yhteistyö on enemmän kuin yksi plus yksi. Jokainen uusi idea synnyttää lisää ajatuksia ja intoa lopputuloksen onnistumiseen. Asiakkaan rooli hyvän yhteistyön synnyttäjänä on ratkaiseva. Yhteiset kokoukset lisäävät samaan hiileen puhaltamista ja avoin, innostunut henki palavereissa on alkulähde onnistuneelle projektille.

Sisustaja viimeistelee tilaa

Sisustaja voi esittää projektin aikana muutostoiveita arkkitehdille esimerkiksi ikkunoista, väliseinistä, ovista tai vaikkapa huonetilan korkeudesta. Samoin tarkennettavaa erilaisten teknisten osien suhteen tulee helposti sähkö- ja ilmastointitöihin. Muutostoiveet eivät ole moitteita, vaan viilausta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Sisustaja neuvottelee aina ensin kokonaisuudesta asiakkaan kanssa, koska on tärkeää, että tilaaja ymmärtää tilan toimivuuden ja esteettisyyden ja sitoutuu itsekin muutostarpeeseen, ennen kuin teetetään muutostöitä varsinaiseen suunnitelmaan. Sisustajan valitessa kiintokalusteita, yhtä hyvin kuin irtokalusteitakin tilaan, hän näkee työpöydällään mikäli tilojen mitoituksessa olisi jotain korjattavaa. Sen vuoksi olisikin ehdottoman tärkeää, että kaikki ammattilaiset ovat mukana työssä heti alkuvaiheessa.

Persoonallisuus näkyviin

Koko hankkeen kannalta on ensiarvoista, että suunnittelija tavoittaa asiakkaan ajatukset ja toiveet tulevasta tilanteesta. Noiden toiveiden pohjalta sisustaja luo kohteeseen tyylin, joka määrittelee lopputuloksen hengen. Asiakkaasta sekä kohteen olemuksesta lähtöisin olevat seikat toimivat ohjenuorana kaikissa sisustussuunnittelijan valinnoissa.

Yhteistyö on kultaa

Asiakkaan kannalta tärkein anti ammattilaisten käytössä on varmasti yhteistyö. Kymmenien vuosien kokemus erilaisten sisustusprojektien toteutuksissa on sitä osaamista, minkä suunnittelija tuo kokonaisuudessaan jokaisen uuden hankkeen käyttöön. Niissäkin yksityiskohdissa, missä asiakas on jo tehnyt valintansa, suunnittelija osaa konsultoida mistä tuotteet olisi järkevintä hankkia ja täsmentää onko markkinoilla muita vastaavanlaisia tai jopa parempia tuotteita. Lisäksi ammattilainen pitää jatkuvasti hallinnassa kokonaisuuden, johon yksityiskohdat liittyvät.

Valmiilla suunnitelmilla tarjouksen pyytäminen on helppoa ja nopeaa. Sisustussuunnittelijan laatimia suunnitelmia voidaan käsitellä työmaakokouksissa ja viilata sitten kaikki yksityiskohdat huomioon ottaen. Hyvä suunnittelu vie aikaa, mutta palkitsee asiakkaan toteutusvaiheessa. Hyvin suunniteltu on todella jo puoliksi tehty.

Asiakas ostaa aikaa

Päätöksiä tukevan ja varmuutta luovan yhteistyön lisäksi asiakas päätyy ostamaan suunnittelua myös järkevän ajankäytön vuoksi. Kunnianhimoisesti suunnittelija haluaa ohjata projektia siihen suuntaan, että lopputulos palkitsee vielä vuosien päästä. Vaikka internet helpottaa tuotteiden etsimistä, pitää myös tietää mitä etsiä. Asiakas ostaa suunnittelijalta ennen kaikkea näkemystä ja kohti tavoitetta etenemistä. Jokaiseen materiaali-vaihtoehtoon ja tuotteeseen tutustuminen veisi alaa seuranneeltakin tolkuttomasti aikaa. Joten asiakas ostaa suunnittelijalta myös järkevää ajankäyttöä. Toinen haluaa valmiin suunnitelman, toinen haluaa erilaisia vaihtoehtoja ja joku tukea omille valinnoilleen.

Kapellimestari ohjaa

Asiakas toimii projektissa kapellimestarina. Hän määrää tahdin ja nyanssit. Usein vaikuttava ja yksinkertaisen selkeä lopputulos on hyvin johdetun ja työstetyn projektin ansiota. Kuitenkin aina kaikkein raskain työvaihe on toteutus. Kaikki muutokset ja veivaamiset työmaalla aiheuttavat lisäkustannuksia ja aikataulumuutoksia. Paperilla ennen toteutusta asioita on helppo arvioida ja muunnella.

Hyvä kapellimestari varaa riittävästi aikaa suunnittelutyöhön, tuotehankintoihin, tavarantoimituksiin sekä toteutuksiin. Ja ennen kaikkea johtaja nauttii koko hankkeesta ja arvostaa valitsemiaan yhteistyökumppaneita.
Teksti: Virpi Illman, sisustusuunnittelija SI
 
Julkaistu
24.2.2011