Tiilihormit

Suunnittelu

Savupiiput on suunniteltava ja rakennettava Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeen E3:n Pienet savuhormit -mukaan. Savuhormi on oltava tarkastettavissa sen koko mitalta kaikilta osin, kuten tavanomaisia välipohjan kohtia ja tulisijan ja hormin välisiä rakoja lukuunottamatta.

Yleensä jokaisesta tulisijasta pitää savu poistaa piipun päähän saakka ulottuvan, erillisen savuhormin avulla. Kuitenkin kaksi saman huoneiston samassa tasossa sijaitsevaa tulisijaa saadaan yhdistää samaan savuhormiin edellyttäen, että kumpikin on varustettu erillisellä savupellillä.

Perustaminen

Piiput on muurattava liikkumattomalle perustalle, josta voidaan ohjeena sanoa mm. seuraavaa:

• Piippujen perustuksen tulisi aina tukeutua maapohjaan, ts. piipun tulisi lähteä kellarin lattiatasosta
 tai maavaraiselta    laatalta, vaikka tulisijaa ei vielä tässä kerroksessa olisikaan.
• Puualapohjalla varustetuissa taloissa piiput tarvitsevat oman,    muusta rakennuksesta erillisen perustuksen.
• Piippu ja sen maavarainen perustus on kosteuseristettävä    toisistaan esimerkiksi bitumisivelyin.
• Piippu voidaan tukea tulisijaan vain jos se on yksihorminen ja    korkeintaan 4 m korkea tulisijan päältä mitattuna.

Hormikoko

Suurehkot taloustulisijat kuten varaavat takat ja leivinuunit sekä suuluukuttomat tulisijat – kuten avotakat – tulisi yhdistää, ns. kiven hormiin. Pienehköille tulisijoille kuten liesille ja saunan kiukaille riittää tavallisesti ns. puolen kiven hormi. Keskuslämmityskattilan tarvitsema hormikoko määräytyy valmistajan ohjeen mukaan. Yleensä riittää ns. puolen kiven hormi.
1/2-kiven hormi, kiven hormi sekä yksirivinen piippu1/2-kiven hormi, kiven hormi sekä yksirivinen piippu

Piipun paikka ja korkeus

Paloturvallisuussyistä savupiipun tulee ulottua vesikaton yläpuolelle vähintään 800 mm. Hyvän vedon aikaansaaminen saattaa vaatia tätäkin korkeamman piipun.

Savupiipun paras läpäisypaikka katolla on harja. Piipun sijoittamista alas katon lappeelle on vältettävä, sillä ylälappeen puoleinen piipun kylki voi esimerkiksi sulavan lumen tms. vaikutuksesta alkaa vuotaa. Piipun juuri on aina tiivistettävä huolellisesti. Jos vesikatossa on puukannattajat, piippu on pyrittävä sijoittamaan kattotuolien väliin.
klikkaa kuvaa suuremmaksiklikkaa kuvaa suuremmaksi

Tarvikkeet

Tiilet
Savupiippuja ei rasita niinkään lämpö – kuten tulisijoja – vaan sää, savukaasuista tiivistyvät aineet rakennuksen ja perustusten mahdolliset liikkeet, piippuun virheellisesti tuetut tai nojaavat rakenteet, tuuli jne. Tämän vuoksi piipun on oltava luja ja kestävä. Siihen käytettävien tiilien tulee olla lujia, säänkestäviä julkisivulaatuisia reikätiiliä (PRT, NRT tai RT sisätiloissa myös PT).

Laastit
Ulkotiloissa tulee laasteina käyttää säänkestäviä muuraussementtitai kalkkisementtilaasteja kuten M 100/600 ja M 100/750 tai KS 35/65 ja KS 20/80. Sisätiloissa ja varsinkin piipun alaosassa on käytettävä joustavaa savilaastia.

Savupellit
Savupeltien tarkoituksena on ohjata savukaasujen kulkua, ja estää kylmän ilman pääsy hormiin. Jokaisella savunkulkureitillä pitäisi olla kaksi peltiä, joista toinen on mahdollisimman lähellä kylmän ja lämpimän tilan rajaa estämässä kylmän ilman pääsyn jäähdyttämään hormia. Savupeltien tulisi olla valurautaa, joka on kestävintä materiaalia tähän tarkoitukseen. Savupelti muurataan hieman kaltevaan asentoon siten, että hormiin päässyt vesi ei valu savupellin vartta pitkin sisälle huoneeseen.

PT = peruskokoinen täystiili (ent. hormitiili HT)
PRT = peruskokoinen reikätiili (ent. hormireikätiili HRT)
NRT = normaalikokoinen reikätiili
RT = reikätiili

Rakentaminen

Savupiipun ulkokuoren ja hormien välisen seinämän tulee olla vähintään 120 mm paksu (PT, PRT, NRT, RT). Ulkokuori muurataan 1/3 – 1/2 -kiven juoksulimitystä käyttäen 10–15 mm paksuin, enintään 3 mm sisään painetuin, täysin saumoin.

Ulkokuoreen liittyviä muurattuja seiniä ei limitetä piippuun vaan seinät sidotaan hormiin esim. terässidelangoilla joka 8. – 10. saumasta.

Eri hormien välinen seinämä voidaan tehdä lapekivistä tai pystyyn asetetuista kivistä. Seinämät sidotaan piipun ulkokuoreen terässitein joka 4:nnestä saumasta ts. jokaisen pystykivikerroksen välistä.

Hormin sisäpinta tehdään mahdollisimman sileäksi. Asuin-, työ, yms. tiloissa savupiippu voidaan puhtaaksimuurata. Muissa tiloissa se pinnoitetaan katteen tasoon asti esim. n. 10 mm:n paksuisella rappauksella tai 3-5 mm:n slammauksella.
 
Päivitetty
1.3.2011