Miksi putket jäätyvät, kun ilma lauhtuu?

Ovatko putket jäässä eikä vettä tule? Miksi näin pääsi käymään ja mitä asialle voisi tehdä? Tähän vanhaan kysymykseen on vastauksia lähes yhtä paljon kuin kysyjiäkin. Jäätyvätkö putket vasta sään lauhtuessa vai tulevatko putkirikot vasta silloin esiin? Mikäli pakkanen vie putkista erävoiton, kannattaa sulatustyö jättää ammattilaisille. Avotulella amatööri saa helposti aikaan vain sutta ja sekundaa, tulipalosta puhumattakaan. Ensiarvoisen tärkeää onkin ehkäistä putkien jäätyminen.

    

Miksi putket ovat jäässä? Vastauksia on yhtä paljon kuin kysyjiä

Putkien jäätymiselle on esitetty paljon eri teorioita, eikä yhtä ainoaa ja oikeaa vaihtoehtoa välttämättä löydykään. Vallitsevat olosuhteet on myös otettava huomioon.

Ehkä yleisimmin kuultu teoria liittyy lämpölaajenemiseen. Veden jäätyminen alkaa putken reunoilta ja etenee pikkuhiljaa sisemmälle, kunnes putki on ummessa. Kovemmalla pakkasella jää kutistuu putken sisällä ja reunoille pääsee lisää vettä, joka myös jäätyy. Säiden lauhduttua jää lämpölaajenee, jolloin putki halkeaa.

Toinen yleinen käsitys on, että putki on jo kovilla pakkasilla jäätynyt ja halkaissut putken, mutta jää pitää kuitenkin putken kasassa ja ”ehjänä”. Ilman lämmetessä sulava jää ”rikkoo” putken ja vesivuoto alkaa.

Kolmannen vallitsevan teorian mukaan kylmä etenee rakenteissa vielä säiden lauhduttua. Vaikka ilma lämpenee, rakenteet eivät ehdi mukaan samaan vauhtiin. Ilmiötä vielä tehostaa sisäilman lämmitystarpeen väheneminen. Sisäilman lämpötilaa lasketaan ja varsinkin vanhoissa taloissa hukkalämmön määrä vähenee.

Teorioita löytyy varmasti useita lisää, eikä välttämättä näistä mikään ole syynä juuri oman asunnon putkien jäätymiseen. Olennaista onkin kiinnittää huomiota putkien jäätymisen ehkäisemiseen. Putket tulee sijoittaa rakenteisiin oikeille paikoille, eristää huolella ja käyttää riskialttiissa paikoissa sähköllä toimivia sulanapitoratkaisuja.

    

Mitä pitää tehdä, kun putket ovat jäässä? Paljonko sulatus maksaa?

Esimerkiksi putkien sulanapitoa varten kehitettyjen lämmityskaapeleiden avulla voidaan estää kiinteistölle tärkeiden vesiputkien jäätyminen ja estää vesivahinkoja syntymästä. Ulkoseinien lähellä estetään kylmäsillan vaikutus lämmittämällä ja eristämällä vesiputki ja sen sulkuventtiili.

Putkiston lämmitysteho ja kaapelityyppi määräytyvät putken materiaalin, koon ja lämpöhäviöiden mukaisesti. Lämpöhäviöihin vaikuttaa putken koko, asennusympäristö ja eristys. Lämmityskaapeli asennetaan ensisijaisesti vesiputken ulkopinnalle, mutta se voidaan tarvittaessa asentaa myös putkien sisään. Tällöin käytetään juomavesiputkille suunniteltua elintarviketestattua lämmityskaapelia.

Jäätyneen putken sulatus voi maksaa satoja euroja, puhumattakaan vuotaneen putken tuhoista ja vesivahingosta. Sulanapitokaapelin saa muutamalla kympillä.

Pidä vesiputket sulana helposti

Sulanapitojärjestelmä suojaa putkia jäätymiseltä ja pitää putkistossa olevan nesteen sulana silloin kun putkiston lämpötila laskee lähelle nollaa. Yleisin syy putken sulanapitojärjestelmän asentamiseen on tarve estää jäätyminen ja jään aiheuttamat vauriot vesi- ja saniteettiputkissa.

Putken sulanapitojärjestelmä voidaan asentaa niin putken sisään kuin ulkopuolellekin. Materiaali on hyväksytty juomavesiputkien sisäiseen käyttöön. Putkiverkosto voi sijaita niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Erityisesti silloin kun putket ovat huonosti eristetyt tai eristettä ei ole lainkaan, järjestelmä pitää putken kuuman veden halutussa lämpötilassa.

Osta sulanapitokaapelit
Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Pidä vesiputket sulana läpi talven.Pidä vesiputket sulana läpi talven.
 
Päivitetty
8.12.2021