Joko sinä olet tutustunut passiivitaloon?

Passiivitaloksi sanotaan taloa, jonka lämmitysenergiankulutus on vähennetty niin pieneksi, että lämmitystä tarvitaan ainoastaan kaikkein kovimmilla pakkasilla. Passiivitalon energialasku on erittäin pieni ja talon sisäilma on miellyttävän tasalämpöistä ja raikasta.

Yksinkertainen idea

Passiivitalon idea on hyvin yksinkertainen; talo lämmöneristetään erittäin hyvin ja varustetaan tehokkaalla ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteistolla. Tällöin on mahdollista käyttää kodinkoneiden, valaistuksen ja asukkaiden hukkalämpö hyödyksi niin, että valtaosa vuodesta pärjätään ilman lämmitystä. Ilmanvaihto puolestaan huolehtii koko ajan raikkaasta ja terveellisestä sisäilmasta.

Passiivitalon rakentamisen lisäkustannus on noin 1-5% talon hankintahinnasta. Tyypillisesti tämä lisäkustannus saadaan takaisin jo 5-10 vuoden kuluessa käyttöönotosta pienempien energialaskujen muodossa. Tämän jälkeen asuminen tuo koko ajan lisäsäästöjä, jotka energianhinnan nopean nousemisen vuoksi voivat olla hyvinkin merkittäviä. Ja luonnollisesti, kun energiaa kuluu hyvin vähän, kiittää myös luonto pienempien hiilidioksidipäästöjen muodossa.

Energiatehokasta rakentamista

Passiivitalon idea on hyvin yksinkertainen; talo lämmöneristetään erittäin hyvin ja varustetaan tehokkaalla ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteistolla.Passiivitalon idea on hyvin yksinkertainen; talo lämmöneristetään erittäin hyvin ja varustetaan tehokkaalla ilmanvaihdon lämmön talteenottolaitteistolla.

Passivitalo on hyvä sijoitus

EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaan kaikki Suomessa rakennettavat uudet rakennukset tulee olla lähes nollaenergiatasoa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että talossa on passiivitalon rakenteet ja omaa energiantuotantoa, kuten vaikkapa aurinkopaneeleita sähkön ja lämpimän veden tuottamiseen. Hyvin rakennettu passiivitalo on mahdollista tehdä nollaenergiataloksi tulevaisuudessa lisäämällä siihen energiantuotantoa.

Passiivitalo on sijoitus joka ei häpeä kiinteistövälittäjän ilmoituksessa myöskään tulevaisuudessa
– pieni energiankulutus on suuri myyntivaltti jo nyt ja tulevaisuudessa vieläkin suurempi. Nykymääräyksillä rakennetun talon energiankulutus tulee näyttämään valtavalta vuonna 2020, kun uudet talot ovat nollaenergiataloja.

Passiivitalon energialasku on erittäin pieni ja talon sisäilma on miellyttävän tasalämpöistä ja raikasta. 
Passiivitalon energialasku on erittäin pieni ja talon sisäilma on miellyttävän tasalämpöistä ja raikasta.

Tärkeintä on terveellinen ja turvallinen sisäilma

Kingspanin kehittämien energiatehokkaiden matala- ja passiivienergiatalojen tärkein suunnittelukriteeri on terveellinen ja turvallinen sisäilma. Rakennuksen ilmanpitävyydellä ja ilmanvaihdolla on erittäin tärkeä osa terveellisen sisäilman saavuttamisessa.

Kingspan -eristeillä eristetyissä rakennuksissa ilmanpitävyys on erinomainen
Ratkaisuilla saavutetaan erinomainen ilmanpitävyys jo normaalirakenteilla. Tyypillisesti Kingspan eristeillä eristetyissä rakennuksissa ilmanpitävyyttä mittaava ns. n50 luku on alle 0,5 1/h, eli ilmanpitävyys on erinomainen. Tyypillisesti tämä arvo liikkuu uusissa pientaloissa 2-4 1/h välillä.

Ilmavuotoluku mittaa hallitsematonta ilmanvaihtoa eli sitä, kuinka monta kertaa rakennuksen sisäilma vaihtuu hallitsemattomasti rakojen ja reikien kautta tunnin aikana. Asukkaat kokevat huonosti ilmanpitävän rakennuksen epämiellyttävän vetoisana. Ilmanpitävyys on myös erittäin tärkeä mittari rakentamisen laadulle, koska ilmavuodot altistavat rakenteet kosteus- ja homevaurioille. Ilmanpitävyydellä on myös erittäin suuri merkitys energiankulutuksessa; jokainen yhden yksikön lisäys n50 luvussa lisää tutkimuksien mukaan lämmitysenergiankulutusta noin 7 %.

Sisäilmaltaan terveellisessä rakennuksessa ilma pidetään raikkaana ja puhtaana ilmanvaihdon avulla. Ilmanvaihtolaite, joka on varustettu lämmön talteenotolla, ottaa ulosmenevästä jäteilmasta talteen mahdollisimman suuren osan lämpöenergiasta. Ilmanvaihtokoneen suodattimet pitävät ulkoilman epäpuhtaudet, kuten allergiaa aiheuttavat hiukkaset rakennuksen ulkopuolella.

Kingspan -eristeillä toteutettu passiivitalo on tiivis ja turvallinen.Kingspan -eristeillä toteutettu passiivitalo on tiivis ja turvallinen.
Matala- ja jopa passiivienergiarakenteet eivät ole välttämättä paksumpia kuin normitalossakaan, mikä merkitsee suurta säästöä sekä materiaali että työkustannuksissa. Jos seinät ovat 200 mm paksummat aiheutuu tästä suuri lisäkustannus runkomateriaaleihin, sokkeliin, ulkopinnoitteeseen ja kattomateriaaleihin. Myöskään passiivitalon arkkitehtuuri ei kärsi, vaan ohuemmilla rakenteilla arkkitehtisuunnitteluun jätetään lisää mahdollisuuksia - onhan talon ulkonäkö tärkeää myös energiatehokkaassa rakentamisessa.

Matala- ja jopa passiivienergiarakenteet eivät ole välttämättä paksumpia kuin normitalossakaan, mikä merkitsee suurta säästöä sekä materiaali että työkustannuksissa. Jos seinät ovat 200 mm paksummat aiheutuu tästä suuri lisäkustannus runkomateriaaleihin, sokkeliin, ulkopinnoitteeseen ja kattomateriaaleihin. Myöskään passiivitalon arkkitehtuuri ei kärsi, vaan ohuemmilla rakenteilla arkkitehtisuunnitteluun jätetään lisää mahdollisuuksia - onhan talon ulkonäkö tärkeää myös energiatehokkaassa rakentamisessa.
 
Julkaistu
14.1.2013