Asuntomessut vuonna 2015 Vantaalle

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on päättänyt järjestää vuoden 2015 Asuntomessut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Marja-Vantaalle nouseva tiivis pientaloalue on osa laajaa kaupunkirakentamisen hanketta Kivistön keskustan tuntumassa, tulevan Kehäradan varrella.

Marja-Vantaa on pääkaupunkiseudun merkittävin uusi asuin- ja työpaikka-alue. Se tulee tarjoamaan kodin 30 000 asukkaalle ja edellytykset 25 000 uudelle työpaikalle. Tulevan asuntomessualueen ympäristössä asuu lähes viidennes suomalaisista, sillä 20 kilometrin säteellä Marja-Vantaasta asuu yli miljoona asukasta.

– Marja-Vantaan alueella järjestettävät Asuntomessut on hieno mahdollisuus esitellä pientaloasumista urbaanissa ympäristössä, kommentoi Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

– Vantaalle Asuntomessujen järjestäminen on mahdollisuus saada matkailullista ja elinkeinopoliittista nostetta sekä kehittää asumista ja vauhdittaa Marja-Vantaan alueen toteuttamista, miettii Marja-Vantaan projektijohtaja Reijo Sandberg.

Ekologisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja

Vuonna 2014 liikenteelle avautuva Kehärata luo hyvät edellytykset joukkoliikenteeseen tukeutuvaan ja kevyttä liikennettä suosivaan asumiseen Marja-Vantaalla. Alueesta suunnitellaan myös pyöräilykaupunkia, joka sisältäisi muun muassa pikapyörätiet vilkkaille työmatkareiteille Aviapolikseen ja sen läpi Tikkurilaan, Martinlaaksoon ja Myyrmäkeen.

Asuntomessujen luonteeseen kuuluvaa uusien ekologisten ja innovatiivisten ratkaisuiden käyttöönottoa pyritään edistämään myös yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

– Aalto-yliopiston kanssa onkin jo aloitettu neuvottelut poikkitieteellisestä yhteistyöstä tulevan asuntomessualueen kehittämiseksi, kertoo Sandberg.

Osa vuosittaista Asuntomessujen ketjua

Vantaalla on järjestetty Asuntomessut kerran aikaisemmin. Vuoden 1977 messuilla Varistossa oli esillä yhtiömuotoisia korttelikohtaisia pientaloratkaisuja. Alueelle rakennettiin myös liikuntarajoitteisten asumiseen soveltuvia asuntoja.

Suomen Asuntomessut järjestää vuosittain asuntomessutapahtuman, jonka tarkoituksena on lisätä asumiseen, rakentamiseen, sisustukseen ja pihoihin liittyvää tietoa, tuoda esille asuntorakentamisen uusia ajatuksia ja innovaatioita, parantaa asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laatua sekä herättää yleistä asuntopoliittista keskustelua.

Messupaikkakuntaa valittaessa Suomen Asuntomessut pitää tärkeimpinä tekijöinä kunnan vahvaa tahtoa ja sitoutumista, luontaista asuntotarvetta, messualueen omaleimaisuutta ja yleistä kiinnostavuutta. Lisäksi valintaan vaikuttavat kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat.

­ – Vantaalla messupaikkakunnalle asettamamme tavoitteet täyttyvät hyvin. Erityisesti monipuolinen joukkoliikenne on Marja-Vantaan etu. Olemme tyytyväisiä, että messuratkaisu on voitu tehdä pitkällä aikavälillä, sillä siten saamme sisällön suunnittelulle runsaasti aikaa, Heiskanen perustelee.
 
Päivitetty
17.2.2011