Energiatehokkuutta uudella putkistoeristeellä

Uponor tuo markkinoille uuden parannetun PE-putkistoeristeen. Uutuus parantaa eristettyjen putkistojen energiatehokkuutta merkittävästi. Uutta materiaalia käytetään kaikissa Uponorin eristetyissä putkistoelementeissä.

Uuden eristemateriaalin ansiosta putkistojen lämpöhäviöitä voidaan laskea jopa 12 prosentilla ja alentaa näin käyttökustannuksia. PE-materiaali säilyttää eristyskykynsä korkealla tasolla koko käyttöikänsä. Se on helppo käsitellä ja asentaa.

Uutta eristemateriaalia käytetään Uponor-putkistoelementtiperheessä, johon kuuluvat Uponor Aqua -käyttövesielementit, Uponor Thermo -lämpöjohtoelementit, Uponor Quatro käyttövesi- ja lämpöjohtoelementit sekä jäätymättömät Uponor Supra -vesijohdot.

Uponor-putkistoelementtien lämpöhäviöt mittaa ja tarkastaa vuosittain lämpöhäviömittauksiin erikoistunut FIW München -tutkimusinstituutti.
 
Julkaistu
15.2.2011