Vallox-ilmanvaihtokone matala- ja passiivienergiataloihin

Suomalainen pientalorakentaminen on muuttumassa matalaenergiarakentamiseksi. Matalaenergiatalo käyttää energiaa noin puolet vähemmän kuin nykyiset keskimääräiset omakotitalot.

Matalaenergiatalossa on tehokas lämmöneritys. Seinät, katto ja lattia on kaikki eristetty nykyistä tehokkaammin. Kaikki ovet ja ikkunat ovat eristävyydeltään nykyistä paremmat. Talosta tulee tiivis, se ei hukkaa lämpöä. Siksi toinen matalaenergiatalon tunnusmerkki on tehokas ja myös energiatehokas ilmanvaihto.

Matalaenergiataloa ei voi rakentaa ilman tehokasta ilmanvaihtoa, jolla varmistetaan taloon viihtyisä ja terveellinen sisäilma.

Lämmöntalteenoton hyvä hyötysuhde ja koneen pieni energiankulutus ovat tärkeitä asioita, mutta ilmanvaihdon tärkein tehtävä on kuitenkin kosteuden poisto ja sisäilman hyvän laadun varmistaminen.
Vallox 200 SE MVL ilmanvaihtokoneeseen asennetaan uusia suodattimia. Suodattimien puhdistaminen ja vaihto edesauttaa järjestelmän tehokasta toimintaa.Vallox 200 SE MVL ilmanvaihtokoneeseen asennetaan uusia suodattimia. Suodattimien puhdistaminen ja vaihto edesauttaa järjestelmän tehokasta toimintaa.

Matalaenergiakoneilla pieni energiankulutus

Perinteisen talon lämmitysenergiankulutuksesta noin 20- 50 prosenttia tulee ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutus on tärkeä tekijä matalaenergiarakentamisessa. Lämmön talteenotolla varustetussa tuloja poistoilmanvaihdossa sisään tuotava ilma lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä. Näin säästetään energiaa. Vallox 90 SE, 150 SE, ja Vallox 200 SE -malleissa lämmön talteenoton hyötysuhde on huippuluokkaa, yli 80 prosenttia. VTT-tuotesertifikaatti kertoo, että näiden koneiden toiminta-arvot on tarkastanut puolueeton tutkimuslaitos. Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on energiaa säästävät tasavirtapuhaltimet. Etu perinteiseen teknologiaan on huomattava, sillä tasavirtapuhaltimilla varustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.

Maalämpö hyödyksi myös ilmanvaihdossa

Vallox-ilmanvaihtokoneiden MLV-mallit on suunniteltu erityisesti maalämpöä hyödyntävien talojen ilmanvaihtokoneiksi. Näihin erikoismalleihin on valmiiksi asennettu MLV-patteri. Vallox MLV -patteri hyödyntää maalämpöä ja maakylmää ulkoilman esilämmitykseen ja viilennykseen. MLV-patterin avulla voidaan maalämpöputkistossa kiertävään nesteeseen sitoutunutta lämpöä hyödyntää talviaikana ilmanvaihdossa. Se tuo talviaikana säästöä energiakuluissa ja kesäaikana viilentää sisäilmaa energiatehokkaasti.

Ilmanvaihto voi olla myös lämmitysjärjestelmä

Ilmanvaihdon rooli on passiivienergiatalossa tärkeä, sillä passiivitalossa ei välttämättä tarvita erillistä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää. Tällöin ilmanvaihtoon liitetyt lämmittimet toimivat talon lämmitysjärjestelmänä ja kesäaikaiseen viilennykseen käytetään maan viileyttä.

Elektroninen ohjausjärjestelmä

Vallox matalaenergiataloihin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa; Vallox 90 SE, Vallox 150 SE ja Vallox 200 SE on elektroninen ohjausjärjestelmä. Sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuteen reagoiva automaattinen ohjaus mahdollistaa sen, että ilmanvaihto toimii aina automaattisesti optimaalisella tasolla todellisen tarpeen mukaan ja näin estetään turha ilmanvaihto jos siihen ei ole tarvetta.

Kytkentä suoraan lattialämmitykseen

Matalaenergiataloissa haetaan joustavuutta lämmönlähteiden suhteen. Tällöin niiden lämmönjakojärjestelmänä on vesiperusteinen lämmitysjärjestelmä, joka pientalorakentamisessa toteutetaan valtaosin lattialämmityksenä. Vallox ilmanvaihtokoneet voidaan kytkeä suoraan lattialämmitykseen. Tämän vuoksi niissä on perinteisiä ilmanvaihtokonemalleja kehittyneemmät jäätymisenestoratkaisut. Teknisenä innovaationa Valloxin vesipatterimallistossa on vakiona suojapellit. Ne estävät sekä ulkoilma- että jäteilmakanavista tulevan kylmän ilman virtauksen sisään.

Vallox-ilmanvaihtokoneet matalaenergia-ilmanvaihtokoneet

• automaattisen säädön mahdollistava elektroninen Vallox Digit SED ohjausjärjestelmä
• kehittyneet erikoismallit maalämpötaloille (MLV-mallit)
• suora kytkentä lattialämmitykseen
• erinomaiset vuosihyötysuhteet
• energiatehokkaat tasavirtapuhaltimet
Vallox 150 MLV VKL on korkean hyötysuhteen ilmanvaihtokone, joka on suunniteltu erityisesti vesikiertoiseen lattialämmitykseen kytkettäväksi ja sopii erinomaisesti muun muassa maalämpöjärjestelmien yhteydessä käytettäväksi.Vallox 150 MLV VKL on korkean hyötysuhteen ilmanvaihtokone, joka on suunniteltu erityisesti vesikiertoiseen lattialämmitykseen kytkettäväksi ja sopii erinomaisesti muun muassa maalämpöjärjestelmien yhteydessä käytettäväksi.
 
Julkaistu
30.1.2012