Rakennuksien energiatehokkuusvaatimukset

Vuoden 2010 alussa astuivat voimaan Ympäristöministeriön uudet rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset. Tehokkaampi lämmöneristys, paremmat ikkunat ja ovet, hyvä ilmatiiveys ja tehokas lämmöntalteenotto poistoilmasta merkitsevät ministeriön mukaan noin 30 % parempaa energiatehokkuutta aiempiin määräyksiin verrattuna. Vuonna 2012 on edelleen odotettavissa uusia energiatehokkuutta parantavia vaatimuksia. Näitä ovat mm. uusiutuvan paikallisen energiankäytön vaatimus, eri energiamuotojen kertoimet sekä uusiutuva energiatehokkuuden laskentatapa rakennuslupaa varten.

Paroc Lupaus passiivitalon ensimmäinen seinäelementti asennettiin talvella 2009. Seinässä oli eristeenä 490 mm PAROC kivivillaa.Paroc Lupaus passiivitalon ensimmäinen seinäelementti asennettiin talvella 2009. Seinässä oli eristeenä 490 mm PAROC kivivillaa.
Rakennuksien energiankulutus on noin 40 % Suomen koko energiankulutuksesta ja tästä noin puolet kuluu rakennusten lämmittämiseen. Uusissa rakennuksissa energiatehokkuus on helppoa ja edullista toteuttaa. Tuloksena ovat edulliset asumiskulut, hyvä sisäilmanlaatu ja taloa myytäessä korkea jälleenmyyntiarvo. Tärkein syy kuitenkin on päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. Missään muualla elämän alueella ei voida saada niin suurta energiansäästöä kuin rakennuksissa mukavuudesta tinkimättä. Kaikki hyötyvät: talon omistaja saa pienet lämmityskulut, yhteiskunnan tarvitsee ostaa vähemmän ulkomaista energiaa ja ennen kaikkea päästöt vähenevät ja tämä on koko ihmiskunnan etu.

Määräysten muutos oli merkittävä askel parempaan

Rakennuksen vaipan U-arvot tiukentuivat merkittävästi, eli eristyspaksuudet kasvavat. Ikkunat paranevat reippaasti ja työmaalla vaaditaan huolellisuutta hyvän ilmatiiveyden saavuttamiseksi. Määräysten muutos on suuri. Esimerkiksi puurunkoisen seinän eristepaksuus kasvaa noin 70 mm ja yläpohjan eristeisiin tulee noin 180 mm lisää. Käytännössä muutokset eivät kuitenkaan ole näin suuria, sillä itselleen rakentaneet pientalojen rakentajat ovat tehneet talonsa selvästi määräystasoa paremmin. Ammattirakentajat ovat enimmäkseen rakentaneet määräysten mukaan ja näin ollen rakennusteollisuudessa muutokset käytännössä ovat lähes samat kuin määräysten muutos.
Puurunkoinen matalaenergiaseinä, jossa eristeenä PAROC eXtra 50 + 175 mm ja ulkopuolella PAROC Renova 70 mm.Puurunkoinen matalaenergiaseinä, jossa eristeenä PAROC eXtra 50 + 175 mm ja ulkopuolella PAROC Renova 70 mm.

Työmaalla tarvitaan asennemuutos

Rakennuksen ilmatiiveydellä on suuri merkitys energian säästössä ja sisäilman laadussa ja mukavuudessa. Kun viime vuosina rakennettujen talojen ilmatiiveys mittausten mukaan on ollut tasoa 3 – 4, määräys edellyttää enintään tasoa 2 ja tavoite on alle 1. Luvut tarkoittavat kuinka monta kertaa tunnissa talon ilmatilavuus vaihtuu epätiiveyksien kautta standardin mukaisella mittausmenetelmällä mitattuna. Kun asian tärkeys ymmärretään, päästään helposti alle tavoitetason 1, eikä se tarkoita juuri mitään lisäkustannuksia. Passiivitaloissa tavoite on alle 0,6 ja mittauksissa on saatu arvoja 0,2 – 0,3. Eli on kyse vain asian ymmärtämisestä ja huolellisuudesta. Lämmöneristeet tulee asentaa edelleen huolellisesti ja sinänsä tältä osin ei muutosta ole.

Passiivitalojen määrä kasvaa nopeasti

Kun Paroc aloitti yhdessä VTT:n kanssa suomalaisen passiivitalokonseptin kehittämisen noin 3 vuotta sitten, se oli pään avaus Suomessa passiivitaloille. Nyt kolme ensimmäistä konseptin mukaista taloa ovat valmiina Vantaalla, Valkeakoskella ja Rovaniemellä. Vantaan Paroc Passiivitaloon asukkaat muuttivat sisälle kesällä 2009. Ensimmäiset kokemukset ja lämmitysenergian mittaustulokset vastaavat hyvin odotuksia. Nyt on arvioiden mukaan noin 100 – 200 passiivitaloa suunnitteilla ja osa rakenteilla. Euroopassa on tavoitteena lähivuosina, että pääosa uusista rakennuksista olisi passiivitaloja.

Parocin passiivitalokonseptille on myönnetty VTT:n sertifikaatti, Tutustu kohteeseen!

Suuri seinäpaksuus, kuten passiivitalo Paroc Lupauksessa, antaa mahdollisuuksia sisustajalle. Passiivitalossa toteutuu monen unelma kunnon ikkunapenkeistä.Suuri seinäpaksuus, kuten passiivitalo Paroc Lupauksessa, antaa mahdollisuuksia sisustajalle. Passiivitalossa toteutuu monen unelma kunnon ikkunapenkeistä.
Alla olevasta lisätietolinkistä löydät mm. Passiivitalolaskurin, jonka avulla voi tutkia mm. passiivitalon tuomaa kustannussäästöä.
 
Julkaistu
15.2.2011