Terca-tiilitalo – energiatehokas rakennusjärjestelmä

TERCA-runkotiilen ja ohutsaumamuurauksen kehittäminen oli askel poltetun tiilen uudelle muurausaikakaudelle. Wienerbergerin kehittämä täystiilinen TERCA-tiilitalojärjestelmä on yksilöllinen pientaloratkaisu, joka koostuu ohutsaumamuurattavista poltetusta TERCA-runkoponttitiilistä ja julkisivutiilistä. Julkisivu voidaan joko puhtaaksi muurata tai rapata. Isokokoisista runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät. Väliseinien paksuudeksi voidaan valita joko 130 mm tai 85 mm.

Runkomuurauksen helpottamiseksi on kehitetty myös järjestelmään sopivat oven- ja ikkunanylityspalkit. Myös sähköasennuksien kannalta TERCA-tiilirunko on edistyksellinen, sillä seiniä ei tarvitse putkituksia varten erikseen roilota, vaan johdotukset voidaan helposti vetää runkotiilen suurissa pystyrei’issä. Ohutsaumamuuraukseen perustuva muurausmenetelmä on perinteistä muuraustapaa nopeampi ja parhaimmillaan yksikerroksisen 200-300 m2 talon rungon muuraus vie kolmen hengen työkunnalta aikaa vain viikon.

Lisätietoa TERCA-tiilitaloista

Jätä yhteydenottopyyntö Terca-tiilitalon palvelupisteeseen

Terca-tiilitalon saa vaikka avaimet käteen toimitettuna.Terca-tiilitalon saa vaikka avaimet käteen toimitettuna.

TERCA-täystiilitalo – matala- ja passiivienergiaratkaisuna

Ilmaraolla varustettu täystiilitalon runkoratkaisu on ainoa kivitaloratkaisu, jossa julkisivu on selkeästi lämmöneristeestä ilmaraolla eriytetty. Tästä syystä täystiilitalo on kosteus- ja lämpöteknisesti erinomainen. Vuoden 2010 alusta astuivat voimaan uudet lämmöneristysvaatimukset. Näin esimerkiksi ulkoseinien uusi lämmöneristysvaatimus on 0,17 W/m²K.

TERCA–täystiilitaloratkaisussa ulkoseinärakenne on helppo toteuttaa jokaisen omien toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä matalatai passiivienergiataloratkaisu. Uudet määräykset täyttävä täystiilinen TERCAulkoseinärakenne aikaansaadaan jo150 mm paksuisella SPU-AL-eristeellä tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 205 mm paksuista mineraalivillaeristettä. Passiivienergiavaatimuksen 0,10 W/m² K alle päästään jo esim. 240mm paksuisella SPU-AL eristeellä.

Katso seurantakohde: Terca-passiivienergiatiilitalo

Runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät.Runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät.
Väliseinien paksuudeksi voidaan valita joko 130 mm tai 85 mm. 
Väliseinien paksuudeksi voidaan valita joko 130 mm tai 85 mm.

Tiilikuorimuuri ja ilmarako alentavat energian kulutusta

Eristävyyden kannalta seinärakenteen tärkein osa on sen lämmöneriste. Jotta eristeiden toimivuus täyttäisi niille asetetut laatuvaatimukset, tulee eristävän rakenneosan olla riittävän tiivis ja toisaalta pysyä myös kuivana kaikissa sääolosuhteissa. Märän rakenteen eristävyys ei ole sama kuin kuivan rakenteen ja sellaiset rakenneratkaisut, joissa lämpöä eristävät rakenneosat ovat suorassa kosketuksessa ulkoisen vesirasituksen kanssa, toimivat kosteina vuodenaikoina energiateknisesti huonommin kuin ne, joissa eristeosa on esim. tuuletusraolla eriytetty. Julkisivumuuraus on aina ilmaraolla lämmöneristeestä eriytetty. Tästä syystä koko ulkoseinärakenne on sekä kosteus- että lämpöteknisesti erinomainen.

Pitkäaikaistutkimuksen perusteella on voitu osoittaa, että 30–40 mm ilmaraolla eriytetty julkisivumuuraus alentaa energiankulutusta jopa 6-8 % lämmityskaudella olipa sen takana oleva runkorakenne mikä tahansa.

Julkisivumuuraus on aina selkeästi ilmaraolla lämmöneristeestä eriytetty. Tästä syystä koko ulkoseinärakenne on sekä kosteus- että lämpöteknisesti erinomainen. 
Julkisivumuuraus on aina selkeästi ilmaraolla lämmöneristeestä eriytetty. Tästä syystä koko ulkoseinärakenne on sekä kosteus- että lämpöteknisesti erinomainen.

Tiilijulkisivu on huoltovapaa ja ekologinen

VTT:n tutkimuksen mukaan 100-vuoden elinkaaritarkastelussa tiili on kaikkein vähiten huoltoa vaativa julkisivumateriaali. Tämä on seikka, jota hankintahetkellä ei useinkaan tule riittävästi mietittyä, olipa kysymyksessä uudis- tai korjauskohde. Käytännössä huoltovapaus tarkoittaa kuitenkin aina rahan säästöä ja vapaaaikaa. Juuri tästä syystä tiilijulkisivu on myös ekologinen rakenneratkaisu, joka vain paranee vanhetessaan. Kauniin ulkonäön ohella energiataloudellisuus, vähäinen huollontarve ja pitkä elinkaari ovat niitä kriteereitä, joilla julkisivu tulisi valita – tiili täyttää kaikki nämä kriteerit.

Tiilijulkisivu parantaa ääneneristävyyttä

Kodin tulisi olla rauhallinen paikka asua ja levätä ja siksi ääneneristävyys on yhä olennaisempi osa asumisviihtyvyyttä. Tiilijulkisivu parantaa olennaisesti esimerkiksi puurunkoisen talon ääneneristävyyttä. Erityisesti lento- ja liikennemelualueilla tiili on oivallinen ratkaisu hyvin ääntä eristäväksi julkisivumateriaaliksi.

Tiili on paras rappausalusta

Poltettu tiili on maailman eniten käytetty rappausalusta, josta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Asiantuntijoiden mielestä se on edelleen myös paras rappausalusta. Tiili kuivuu kaikista kivirakenteisista materiaaleista nopeimmin, jolloin rappaustyö voidaan aloittaa varsin nopeasti heti muuraustyövaiheen jälkeen.

Tiilen alhaisesta kosteuskutistukosteuskutistumasta johtuen rappaus ei vaadi myöskään verkottamista. Lujan ja pitkäikäisen julkisivurappauksen aikaansaamiseksi rappausalustana käytettävän tiilen pinnan tulee aina olla karhea ja sen vedenimun tulee olla 8-12 %. Kun rappaus on tehty tiilen päälle, se on elinkaareltaan pitkäikäinen ja myös eristeet pysyvät aina kuivina yhä pahenevissa Suomalaisissa sääolosuhteissa.

Katso TV-esitys: Julkisivun rappaustyöt

Tiili sopii niin uudis- kuin korjausrakentamiseen.
Tiili sopii niin uudis- kuin korjausrakentamiseen.

Terca-tiilitalo vaikka avaimet käteen toimitettuna

TERCA -tiilitalo on aina yksilöllinen arkkitehdin suunnittelema koti. Laajentuvan yhteistyökumppaniverkostomme ansiosta TERCA-tiilitalo on mahdollista saada nyt myös asiakkaan toiveiden mukaisena runkotoimituksena ja tarvittaessa vaikka avaimet käteen tehtynä.

Jätä yhteydenottopyyntö Terca-tiilitalon palvelupisteeseen

 
Julkaistu
17.6.2011