Ammattitaitoisista elementtiasentajista kysyntää

- NCC Rakennus Oy:n ja TTS:n elementtiasentajien TäsmäKoulutuksen asennusharjoitukset käynnistyivät Tampereella

NCC Rakennus Oy on aloittanut yhdessä TTS:n (Työtehoseura) rakennusalan koulutusyksikön kanssa elementtiasentajien TäsmäKoulutuksen. Koulutusjaksot toteutetaan sekä Tampereella että Vantaalla. Ajatus elementtiasentajien koulutushankkeesta heräsi kun huomattiin, että varsinkin nuoremmat rakennusalan työntekijät tarvitsevat koulutusta ja harjoitusta ennen ryhtymistään asennusryhmän jäsenenä asentamaan tuhansia kiloja painavia betonielementtejä. Koulutuksen kautta haluttiin varautua myös tulevaan ja kouluttaa alalle uusia ammattilaisia, sillä tulevina vuosina suuri määrä elementtiasentajia on eläköitymässä. Myös rakennushankkeiden määrän kasvaminen ja pula alan osaajista toi välittömän tarpeen koulutuksen toteuttamiselle.

Täsmäkoulutuksella turvataan alan osaamista

TäsmäKoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, jota yritys voi hyödyntää muun muassa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen erilaisissa muutostilanteissa. Työvoimapäällikkö Petri Siilanen NCC Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun yksiköstä kuuli TäsmäKoulutusmahdollisuudesta TTS:n Kalle Laineelta.

”Sain TäsmäKoulutusmahdollisuudesta tietoa TTS:n ammatillisen neuvottelukunnan ja Kalle Laineen kautta ja samalla sain kuulla, että Tampereella on olemassa elementtien harjoitusrata ja tiesin jo Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK), toiminnasta. Puitteet koulutuksen järjestämiseen olivat siis hyvät. Rahoitusta koulutuksen järjestämiseen haettiin ELY-keskukselta”, Petri Siilanen kertoo.

Nyt alkaneella koulutuksella NCC Rakennus Oy turvaa elementtiasentajan osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

”Yksi suuri syy koulutuksen aloittamiseen oli elementtiasennuksen parissa työskentelevien ikääntyminen. Moni ammattimies on jäämässä eläkkeelle ja nuoria osaajia tarvitaan tilalle. Osaamisen kehittämiseen tarvittiin koulutus, jossa nuoret saavat täsmätietoa ja pääsevät harjoittelemaan elementtiasennusta turvallisesti aidossa harjoitteluympäristössä. Nyt kun rakentamisen alalla on kovia kasvuodotuksia ja uusia hankkeita alkaa koko ajan, aloitimme tämän koulutuksen heti alkuvuodesta”, Petri Siilanen toteaa.

Elementtiasentajan työ on ryhmätyötä

Elementtiasentaja käsittelee rakennustyömaalla usein tuhansia kiloja painavia elementtejä, joita siirretään, nostetaan ja asetetaan paikoilleen. Elementtiasennus on ennen kaikkea ryhmätyötä, jossa kaikkien työntekijöiden on pelattava yhteen ja palasten on loksahdettava kohdalleen. Tuttu porukka toimii parhaiten.

”Elementtiasentajan työ vaatii erityisesti ryhmätyötaitoja. Työntekijöiden täytyy ymmärtää toisiaan. Jos työmaalle palkataan töihin henkilö talon ulkopuolelta, niin hänen voi olla vaikea päästä heti porukkaan mukaan. Tämän vuoksi täsmä-koulutus, jossa yrityksen sisältä löydetään koulutukseen sopivat henkilöt, on yrityksen kannalta erinomainen vaihtoehto. Esimerkiksi elementtiasentajan koulutukseen valitut henkilöt ovat aikaisemmin toimineet erilaisissa tehtävissä NCC Rakennuksen työmailla, osa jo toki asennuksissakin. Tärkein valintakriteeri oli motivaatio alalle, halu ja oikea asenne”, Petri Siilanen kertoo.

turvallisesti työmaalla

Työturvallisuus on tärkeä osa koulutusprosesseissa ja siihen kiinnitetään sekä koulutuksessa että työmaalla erityistä huomiota. TTS:n kouluttaja Reino Holappa, joka on työskennellyt elementtiasennuksen parissa jo yli 30 vuotta, painottaa työturvallisuuden tärkeyttä jokaisessa työvaiheessa.

”Koulutuksen yksi tärkeä painopistealue on se, että osataan tehdä työtä työturvallisesti ja laadukkaasti. Asenne työturvallisuusasioihin täytyy olla positiivinen. Lisäksi on tärkeää, että työt tehdään oikeaoppisesti. Työturvallisuuskoulutuksen merkitys on viime vuosina kasvanut rakennusalan yrityksissä entisestään ja tämän vuoksi TTS on aloittanut esimerkiksi henkilönostinkoulutuksen”, Reino Holappa kertoo.

Myös TAKK:n toimialajohtaja Risto Björn peräänkuuluttaa turvallisuusasioita.

”Työturvallisuusasiat täytyy huomioida pukeutumisesta ja suojavälineistä aina koneiden käyttöturvallisuuteen ja huoltoon saakka. Työturvallisuus lähtee siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on työasu, kypärä ja turvavälineet ja niitä myös käytetään. Myös taakkojen huolellinen nostaminen ja asentaminen sekä koneiden tarkastukset ja tarkastusten huolellinen suunnittelu on osa työturvallisuutta”, Risto Björn toteaa.

Koulutukseen osallistuville Ville Vesalalle ja Kim Tuoviselle työturvallisuusasiat ja uusi koulutuksen kautta saatava oppi ovat tärkeitä. Motivaatio ja innostus elementtiasentajan töihin on kova.

”Rakennustyömailla pitää pystyä työskentelemään tehokkaasti ja työturvallisesti. Aikataulut ovat tiukkoja ja homman täytyy sujua. Lisäksi laadun täytyy olla hyvää. Itse toivon, että koulutus antaa minulle uusia oppeja ja myös yleistietoa esimerkiksi eri materiaalien käyttäytymisestä”, Ville Vesala toteaa.

”Koulutuksen kautta oppii hahmottamaan elementtiasennuksen kokonaisuutta ja tätä kautta pääsen jatkossa helpommin elementtiurakkaan mukaan. Myös oikeaoppiset tekniikat ja piirustusten parempi ymmärtäminen on minulle tärkeitä asioita”, Kim Tuovinen kertoo.

Kuvassa vasemmalta koulutukseen osallistuvat Kim Tuovinen ja Ville Vesala TAKK:n harjoitusalueen edessä Tampereella.Kuvassa vasemmalta koulutukseen osallistuvat Kim Tuovinen ja Ville Vesala TAKK:n harjoitusalueen edessä Tampereella.

Yritykselle monenlaista tukea koulutukseen

Tällä hetkellä yrityksille on tarjolla monia eri rahoitusvaihtoehtoja, joilla varmistetaan osaamisen kehittäminen erilaisissa muutostilanteissa. TTS:n rakennusalan toimialapäällikkö Kalle Laine kehottaa yrityksiä olemaan aktiivisia ja ottamaan selvää eri mahdollisuuksista.

”Yritykset eivät välttämättä ole tietoisia siitä, mitä kaikkia vaihtoehtoja on tarjolla. Ajantasaista tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista saa koulutuksen järjestäjiltä tai ELY-keskuksilta”, Kalle Laine kertoo.

Rahoitusvaihtoehtoja koulutuksiin on monia. TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. MuutosKoulutus taas sopii tilanteisiin, joissa yrityksen henkilöstöä joudutaan lomauttamaan toistaiseksi ja esimerkiksi paluu aikaisempaan työhön on epävarmaa. Kun yritykset hakevat ammattitaitoisia osaajia, ovat oppisopimuskoulutus ja RekryKoulutus hyviä väyliä osaavan ammattihenkilöstön palkkaamisessa

Itse koulutus käynnistyy yleensä nopeasti. ”Käymme ensiksi läpi koulutustarpeet yhdessä yrityksen kanssa. Kartoituksen jälkeen mietitään koulutuksen rakenne, tehdään toteuttamissuunnitelma ja haetaan rahoitusta. Jos tilanne on se, että yrityksellä on valmiiksi tiedossa opiskelijat jo prosessin alkuvaiheessa, niin esimerkiksi TäsmäKoulutus saadaan käyntiin alle kahdessa kuukaudessa”, Kalle Laine kertoo.

Koulutuksen asennusharjoitukset toteutetaan oppilaitosten välisenä yhteistyönä

NCC Rakennus Oy:n TäsmäKoulutuksen asennusharjoitukset toteutetaan oppilaitosten välisenä yhteistyöhankkeena Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen harjoituskentällä, josta löytyvät koulutuksessa tarvittavat elementit ja torninosturi. TTS:n ja TAKK ovat jo vuosia tehneet tiivistä yhteistyötä rakennusalan koulutusten osalta.

”Tämä koulutus on hyvä esimerkki TTS:n ja TAKK:n yhteistyöstä. Mukavinta yhteistyössä on se, että voimme päivittäin ottaa yhteyttä toisiimme ja vaihtaa ajatuksia koulutusasioista. Myös yritykset hyötyvät yhteistyöstä, sillä yhdessä voimme tarjota laaja-alaisen osaamisen ja puitteet koulutuksille”, toimialajohtaja Risto Björn kertoo.

”Yritysten näkökulmasta tämäntyyppinen yhteistyö, jossa hyödynnämme toistemme resursseja ja osaamista puolin ja toisin, on järkevää. Rakentaminen on vilkastunut huomattavasti, joka voidaan huomata rakennusyritysten rekrytointitarpeesta. Rekrytointitarpeen myötä koulutusten kysyntä on kasvanut. Uusia osaajia on koulutettu esimerkiksi raudoittajiksi, betonielementtien valmistajiksi ja saunarakentajiksi ja nyt myös elementtiasentajiksi”, toteaa TTS:n rakennusalan toimialapäällikkö Kalle Laine.

Kuvassa vasemmalta toimialajohtaja Risto Björn (TAKK), toimialapäällikkö Kalle Laine (TTS), työvoimapäällikkö Petri Siilanen (NCC Rakennus Oy) ja kouluttaja Reino Holappa (TTS).Kuvassa vasemmalta toimialajohtaja Risto Björn (TAKK), toimialapäällikkö Kalle Laine (TTS), työvoimapäällikkö Petri Siilanen (NCC Rakennus Oy) ja kouluttaja Reino Holappa (TTS).
 
Julkaistu
28.1.2011