Uudisrakentamisen volyymi kasvoi
30 prosenttia marraskuussa

Marraskuussa 2010 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi
29,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 47,5 prosenttia. Voimakas kasvu johtuu vuoden 2009 asuinrakentamisen poikkeuksellisen alhaisesta volyymista.

Asuinrakentamisessa erityisesti rivi- ja ketjutalojen rakentamisen volyymi jatkoi edelleen voimakasta kasvuaan yli kaksinkertaistuen vuoden takaisesta. Myös asuinkerrostalojen ja erillisten pientalojen rakentamisen volyymit ovat olleet kuluneen vuoden aikana reippaassa kasvussa.

Muun kuin asuinrakentamisen ja liike- ja toimistorakentamisen volyymit kasvoivat 15 prosenttia. Varastorakentamisen volyymissakin kasvua oli lähes 16 prosenttia vuoden takaisesta.

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi yli 21 prosenttia marraskuussa

Vuoden 2010 marraskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 21,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)
Lähde: Tilastokeskus
Käyttötarkoitus
11/2010*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
2 710
21
30 464
27
Erilliset pientalot
711
7
11 377
35
Rivi- ja ketjutalot
241
-15
3 513
64
Asuinkerrostalot
1 670
30
14 731
16
Muut kuin asuinrakennukset
88
2 100
843
4

  • Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat marraskuussa 26 prosenttia. Suurin kasvu, 50 prosenttia, oli asuinkerrostalojen lupakuutioissa. Rivitalojen lupakuutiot puolestaan vähenivät yli 12 prosentilla.

  • Liike- ja toimistorakennuksien rakennuslupien loppukesästä asti jatkunut lasku kääntyi tilavuudella mitattuna kasvuksi. Lupakuutioita myönnettiin marraskuussa lähes 87 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu selittyy lähes kokonaan yksittäisellä kauppakeskushankkeella.

  • Vuoden 2010 marraskuussa myönnettiin rakennuslupa 2 710 uudelle asunnolle, mikä on yli viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinkerrostaloille myönnettyjen lupien määrä kasvoi lähes kolmanneksella. Rivitalojen lupien määrä väheni lähes 15 prosenttia.

  • Tammi-marraskuussa 2010 kaikkien rakennusten lupakuutioiden määrä kasvoi 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Asuinrakennusten lupakuutioiden määrä kasvoi lähes 35 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vuorostaan vähenivät 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.


Takaisin Rakentaja.fi etusivulle
 
Julkaistu
28.1.2011