Rahoitus

Rahoituksessa on merkittävää oman rakentamiseen sijoitettavan rahan määrä. Kokonaisrahoituksessa pankit normaalisti edellyttävät oman pääoman määräksi 30 %. Rahoituksen kokonaismäärä on varsin tarkkaan jo tiedossa. Rakentajalla pitää olla tässä vaiheessa selvillä omat resurssinsa rakentamista varten. Tarvittavan lainan määrä on siis rakentajan tiedossa. Rakentaja.fi -sivuilta rahoituksen laskureista voi helposti tarkistaa kuukausittaiset lainanhoitokulut eri lainamäärille. Lainaehdot vaihtelevat asiakassuhteen ja ennakkosäästöjen mukaan eri pankeissa. Rakentaja.fi -sivuilta löytyy lainoituksesta ja lainoitussanastosta lisätietoa myös Rakennussanaston yhteydessä. Siellä on selvitetty mm. mitä tarkoittavat todellinen vuosikorko, luottokustannukset, viitekorot, kokonaismarginaalit sekä selvitetty erilaiset takaisinmaksutavat. Näillä sanoilla on oma merkityksensä käytäessä lainaneuvottelua ja lainaneuvottelut käydään usein ilman avustajaa, joten rakentajan pitää itse tietää mitä haluaa ja mitä saa.

Maksukykylaskelma

Lainanmaksukyky vaikuttaa luonnollisesti aina lainan saantiin, määrään ja takaisinmaksuaikaan. Ennen luottoneuvotteluja asunnonhankkijan onkin aiheellista jo valmiiksi laskea, kuinka paljon voi kuukaudessa asumisestaan maksaa. Tulot, menot, elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat on arvioitava realistisesti. Rakennettavassa asunnossa asumisen hinta koostuu asunnon käyttökustannuksista (esim. käyttösähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, ym.) sekä henkilökohtaisen asuntolainan koroista ja lyhennyksistä. Rakentaja.fi -sivujen rahoituslaskureista löytyy kätevä lainanhoitokykylaskuri jossa käydään perheen menot läpi.

Asuntolainan koroista saa rakentaja verovähennyksenä pääsääntöisesti takaisin 28 %. Verovähennyksen vaikutukset rekisteröitynyt jäsen voi laskea laskureista löytyvällä verovähennyslaskurilla. Asuntolainan korot "keventävät" siis verotusta.

Tutustu kustannusarvio-ohjelmiin...

Rakentaja.fi-laskurit...
Pankit vaativat lainoihin vakuuden tai takauksen. Asuntolainan vakuutena on yleensä ostettava asunto ja asunnon vakuusarvo on noin 70 % asunnon käyvästä arvosta, joksi katsotaan yleensä ostohinta tai kustannusarvion mukaiset rakentamiskustannukset.

Omakotitalon rakentamiseen tai hankintaan, samoin kuin asuinhuoneistonkin ostoon, voi saada lainalleen myös valtiontakauksen. Takauksen voi saada ilman tuloihin tai asunnon kokoon liittyviä ehtoja eikä mitään erillisiä hakumenettelyjäkään ole. Ilmoitus lainan myöntäjälle lainahaun yhteydessä riittää. Lainan suuruus saa tällöin olla enintään 85 % (90 %, jos kyseessä ASP-korkotukilaina) asunnon hankintahinnasta ja laina-aika enintään 25 vuotta. Lainan ensisijaisena vakuutena on oltava lainoitettavan asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet tai kiinnitys omakotitalon kiinteistöön. Takauksen suuruus on enintään 20 % (25 %, jos kyseessä ASP-korkotukilaina) lainasta, kuitenkin enintään 50.000 euroa. Takauksesta peritään lainan ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä takausmaksu, jonka suuruus on 2,5 % takauksesta.

Rahoituskulujen vaikutus aikatauluun

Rakennustyön ajan maksetaan kuluja olemassa olevasta asunnosta ja samalla on maksettava uuden rakennuksen korkoja. Omaa työpanosta pyritään herkästi ylimitoittamaan, mikä monesti pidentää rakentamisaikaa. Herkästi joudutaan siis oravanpyörään. Työtä keskikokoisessa omakotitalossa riittää noin 2300 tunnin ajaksi. Tämä on pitkä rupeama, varsinkin jos sitä hoidetaan yksin, päätyön ohella iltaisin ja viikonloppuisin. Oman työn osuuteen onkin syytä paneutua tarkasti. Ei kannata laskea paljoakaan talkootyövoiman varaan, mikäli talkootyö ei ole todellista. Se edellyttää taitavia vanhempia tai todella hyviä ystäviä.

Rakennusaikataulu

Ammattimaisessa rakennusurakoinnissa aikataulussa pysyminen on tärkeää, sillä useimmiten myöhästymisestä seuraa sakkoja. Omaa taloa kokonaan tai osittain itse rakentavalle ei aikataulusta myöhästyminen yleensä aiheuta ainakaan rahallisia sakkoja. Tällöin kustannusarviossa pysyminen muodostuu yleensä määrääväksi tekijäksi. Silti selkeä rakennusaikataulu on kertarakentajallekin tärkeä. Aikataulun perusteella voi laatia hankinta-aikataulun tai merkitä suoraan rakennusaikatauluun tärkeimpien hankintojen ajankohdan, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet ovat työmaalla ajallaan. Rakennusaikataulun perusteella voit myös ilmoittaa sähkö- ja LVI -urakoitsijoille, milloin heidän osuutensa on ajankohtainen. Ensi kertaa taloaan rakentava huomaa aikataulunsa pettävän yleensä vasta siinä vaiheessa, kun vanha asunto on jo luvattu pois eikä uuteen ole vielä mahdollisuutta muuttaa. Muutto sukulaisiin ja soppa on valmis. Rakentaja.fi -sivuilta voit tilata itsellesi ilmaisen rakennusaikataulun, jonka avulla tiedät, oletko pysynyt asetetussa aikataulussa.

Hankinta-aikataulu

Hankinta-aikataulun tekeminen perustuu pitkälti eri tuotteiden toimitusaikoihin. Toimitusajat voivat vaihdella tuotekohtaisesti paljonkin. Hankinta- aikataulun laatiminen kannattaakin aloittaa kyselemällä tuotteiden toimitusaikoja. Ilmoita tällöin myös rakennusaikataulun mukainen ajankohta, jolloin tuotetta työmaalla tarvitaan. Hankinta-aikataulu voi olla pelkkä luettelo rakennusaikataulun yhteydessä tai se voidaan tehdä myös rakennusaikataulun tapaan janamuotoon. Tällöin janat osoittavat ajankohdan, jonka aikana hankinta tulisi suorittaa, jotta se olisi perillä ajallaan, muttei toisaalta seisoisi työmaalla turhaan. Ylimääräinen varastointi vie tilaa työmaalla ja tavaraa voidaan joutua siirtämään paikasta toiseen. Siirtojen yhteydessä tavara saa usein vaurioita ja syntyy turhaa mittatappiota.

Tutustu kustannusarvio-ohjelmiin...

Rakentaja.fi-laskurit...
 
Päivitetty
17.1.2011