Kustannusten hallinta

Koko omakotitalon rakentamisen onnistumisen tärkein asia on kustannusten hallinta. Mikään ei ole henkisesti rasittavampaa kuin huomata kesken rakentamisen, että kustannusarvio on pielessä ja rahat loppuvat kesken. Kustannusarviointi voidaan aluksi tehdä hyvin karkealla tasolla. Jo sen perusteella voidaan päätellä, ovatko tavoitteet oikean suuntaisia rahallisiin resursseihin verrattuna. Kustannusten ohjaus tulee suorittaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Yleinen virhe on käydä kustannuksia läpi vasta kun urakkatarjoukset on pyydetty. Mikäli tällöin huomataan kokonaissumman nousevan liian suureksi, kustannuksia ei saada enää alas muulla tavoin kuin aloittamalla suunnittelu uudelleen.

Kustannustavoitteiden asettaminen

Jokapäiväisissä ostoksissa löytyy aina vertailukohtia. Auto maksaa kaksikymmentä tai kolmekymmentä tuhatta. Ne ovat vielä ymmärrettäviä summia. Mutta siinä vaiheessa kun vuosipalkan suuruus ylitetään, normaalilta ihmiseltä häviää rahan merkittävyyden taju. Parinsadan tuhannen euron käyttäminen rakentamiseen on oltava hallittua. Tärkeintä on saada suunniteltu kustannusarvio pitämään, mieluummin vähän alittumaan. Jos arvio ylittyy viisi prosenttia, rahaa tarvitaan 10 000 euroa. Se on melkoinen raha irrottaa normaalista elämästä.

Kustannustavoitteiden asettamisella pyritään ohjaamaan ja hallitsemaan rakentamiskustannuksia sekä rakennuksen käyttöönoton jälkeisiä ylläpitokustannuksia. Paras tulos saavutetaan, kun kustannustavoitteet asetetaan sekä investoitavalle summalle että ylläpitokustannuksille. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmää valittaessa ei välttämättä kannata valita halvinta investointia, vaan on huomioitava myös lämmityskustannukset vähintään 15 vuotta eteenpäin.

Tutustu kustannusarvio-ohjelmiin...

Rakentaja.fi-laskurit...

Kustannustavoitteeseen vaikuttavat

Omakotitalon hintaan vaikuttavat neliömäärä, huonetilaohjelma, materiaalivalinnat, paikkakunta, rakennuspaikka, rakennusajankohta, asuntolainan korko, rakennustapa yms. asiat. Toisin sanoen jokseenkin kaikki valinnat, jotka on tehty jo tarpeen ja hankkeen selvittämisen aikana. Näiden perusteella rakennuskustannuksille määrätään kustannuspuite. Hyvällä kustannusohjauksella päästään hyvinkin lähelle lopullista hintaa, kunhan pidetään kiinni asetetuista tavoitteista. Ei pidä ihastua kesken rakentamisen "kullattuihin" tuotteisiin, jos niitä ei ole alkuvaiheessakaan laskettu kustannuksiin mukaan. Lopulliset kustannukset selviävät vasta, kun talo on täysin valmis. Lähelle todellista hintaa päästään kuitenkin hyvän kustannusarvion avulla.

Kustannusten arvioiminen

Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa hankkia Koti-Optimi -kustannusarvio-ohjelma. Tehtäväksi tuleva hankepäätös perustuu kaikkeen aiemmin mietittyyn ja sen perusteella tehtävään alustavaan kustannusarvioon, joka saattaa muuttua hieman rakennussuunnittelun yhteydessä. Kustannusten laskentaan on olemassa muitakin ohjelmia, mutta ne on tarkoitettu pelkästään ammattilaisten käyttöön. Erittäin harvassa ovat ne asiantuntijat, jotka pystyvät sanomaan omakotitalon hinnan laskematta. Jos tässä vaiheessa kokonaisbudjetti vaikuttaa liian suurelta, on syytä palata alkuun ja miettiä asiat uudelleen sekä hakea edullisempaa ratkaisua. Merkittävin kustannuksiin vaikuttava tekijä on hankkeen laajuus. Valmiiden suunnitelmien pohjalta lasketaan lopullinen kustannusarvio rahoituskartoitusta varten. Jos suunnittelun loppuvaiheessa vasta todetaan kustannusten ylittyvän, on aikaa hukattu turhaan. On helpompaa palata takaisin aiemmasta vaiheesta. On täysin turha uskoa, että rakennus saataisiin alustavaa kustannusarviota halvemmalla. Suunnittelijat eivät ole taikureita, vaan ammattilaisia, jotka suunnittelevat talon tilauksen perusteella. Jos heiltä edellytetään kustannustavoitteessa pysymistä, edellytyksenä ovat realistiset lähtökohdat.

Kustannusarvio-ohjelma on erinomainen apuväline koko hankesuunnittelun ja -kartoituksen aikana. Luotettavan ja realistisen kustannusarvion avulla säästyy turhalta lisälainan ottamiselta ja välttyy viime hetken tinkimiseltä rakennus- ja sisustusmateriaalihankinnoissa. Viime hetken tinkimiset vaikuttavat useimmiten rakentamisen laatuun ja lopulliseen asumisviihtyvyyteen, heikentäen kumpaakin. Oman talon rakentaminen on useimmille kertarakentajille elämän suurin taloudellinen hankinta. Epäluotettavan tai summittaisen kustannusarvion takia epäonnistunut rahoitus aiheuttaa ylimääräisiä murheita ja stressiä. Pahimmillaan nämä vaikeudet heijastuvat työn tekoon ja perheelämään, aiheuttaen lisää murheita.

Alustava aikataulu

Varsinaista rakentamista edeltävälle vaiheelle kannattaa varata aikaa riittävästi, mieluummin yksi vuosi, sillä tässä vaiheessa lyödään lukkoon jo yli 85 % lopullisista kustannuksista. Aikataulusuunnitteluun voi vaikuttaa merkittävästi tontin hankintaan kuluva aika. Kunnallisen tontin voi saada nopeasti, mutta maaseututontin luvansaannin varmentaminen saattaa kestää. Tämä on aikataulusuunnittelussa huomioitava. Tosin ruuhka-alueilla kunnallistakin tonttia voi joutua jonottamaan vuosia. Tästä syystä rakentajalla onkin usein jo tontti valmiina, ennen kuin on rakentamista kunnolla edes ajateltu.

 
Päivitetty
17.1.2011