Öljyalan etujärjestön nimeksi Öljyalan Keskusliitto ensi vuoden alussa

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton syysliittokokous on valinnut keskusliiton hallituksen ensi vuodelle ja päättänyt, että järjestö toimii vuoden 2011 alusta alkaen nimellä Öljyalan Keskusliitto.

Keskusliiton jäsenistössä tapahtuu muutoksia vuodenvaihteessa. Maakaasuyhtiö Gasum Oy luopuu keskusliiton jäsenyydestä. Lisäksi St1 Oy:n ostettua oy Shell ab:n toiminnot Suomessa keskusliiton jäsenenä on vuoden alusta alkaen Shellin sijasta St1 Energy Oy.

Keskusliiton jäseninä ovat näin ollen vuodenvaihteen jälkeen Neste Oil Oyj, Neste Markkinointi Oy, St1 Oy, St1 Energy Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Oy Teboil Ab sekä laitevalmistajien yhdistys Öljy- ja Kaasutekniikka ry. Jäsenkunnan yhteenlaskettu osuus öljytuotemarkkinoista on noin 95 prosenttia.

Keskusliiton hallituksen puheenjohtajana toimii ensi vuonna liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oil Oyj:stä. Varapuheenjohtajina toimivat hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen St1 Oy:stä ja pääjohtaja Alexander Malanin Oy Teboil Ab:stä. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Henry Hellberg St1 Energy Oy:stä, toimitusjohtaja Jari Sistonen Öljy- ja Kaasutekniikka ry:n edustajana, johtaja Heikki Strandén SOK:sta ja toimitusjohtaja Sakari Toivola Neste Markkinointi Oy:stä. Hallituksen sihteerinä toimii keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

 
Julkaistu
20.12.2010