Uudet energiamääräykset vievät taloteollisuutta ja talotekniikkayrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön

Uusien vuoden 2012 energiamääräysten vaatimukset saavutetaan talotekniikkaa kehittämällä, eivätkä ne edellytä talon rakenteellisten osien muuttamista. Onnistuminen kuitenkin edellyttää, että lämmitysmuodon valinta otetaan jo entistä varhaisemmassa vaiheessa huomioon. Tämä tulee viemään taloteollisuutta ja talotekniikka-alan yrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön, arvioi tuotepäällikkö Mikko Roininen Uponorilta Pientaloteollisuus PTT:n syysseminaarissa 12.11.2010.
– Talotekniikalla vaikutetaan samanaikaisesti sekä energian kulutukseen, energian tuottoon että asumismukavuuteen, Mikko Roininen totesi.

Vuoden 2012 energiamääräysten uudistus tuo tullessaan kokonaisenergiankulutukseen perustuvan säätelyn. Energiamuoto otetaan huomioon energiakertoimessa. U-vertailuarvoihin uudistus ei tuo muutoksia.

– Etulyöntiasemassa tulevat olemaan uusiutuvat energialähteet, kaukolämpö ja teknisistä ratkaisuista lämpöpumpputekniikka sekä vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä. Uusiutuvien energialähteiden osuuden tulee vastata neljännestä talon lämmitysenergiantarpeesta.

Talon eristävyyden ja tiiveyden ohella sen laskennalliseen energiatehokkuuslukuun eli E-lukuun vaikutetaan ennen muuta lämpimän käyttöveden lämmityksellä, ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhteella ja lämmitysmuodon valinnalla. Sähkölämmitteisessä määräysten mukaisesti eristetyssä talossa E-luku nousee jo pelkästään lämmityksen osalta kolmasosaan määrysten sallimasta energiankulutuksesta.

Lämpimän käyttöveden tuottamiseen käytetyn energian kulutuksen merkitys kasvaa suhteessa lämmitykseen. Lämmityksessä vesikierto antaa vapauden hyödyntää uusiutuvat energiat ilmaisenergiat, ja mahdollistaa myös lämpökuormien hallinnassa tarvittavan viilennyksen.

- Uusiutuvat määräykset edellyttävät, että huonelämpötila ei saa ylittää 27 asteen jäähdytysraja-arvoa asuinrakennuksessa enemmän kuin 150 astetuntia. Tavoitetila voidaan saavuttaa, kun lattiaviilennys yhdistetään tuloilman jäähdytyksen kanssa.

- Ilmanvaihto kanavat kannattaa asentaa höyrynsulun sisäpuolelle, jolloin vuotojen mahdollisuus pienenee ja siirtohäviöt jäävät rakennusvaipan sisäpuolelle. Viilennysvalmius taataan, kun käytetään eristettyjä kanavia.
 
Julkaistu
18.11.2010