Huippuluokan suodattimella eroon pienhiukkasista

Metsäpaloista aiheutuvien terveysriskien haittojen torjuntaan perustettu KASTU-projekti testasi mahdollisuuksia suodattaa pienhiukkaset sisäilmasta. FILTRETE-suodatinmateriaalin kyky pysäyttää pienimmätkin epäpuhtaudet jopa ylitti odotukset. Viimeistään nyt se on uskottava: FILTRETE pysäyttää näkymättömätkin pienhiukkaset.

Tilaa venttiilit, suodattimet tai ilmanpuhdistin tästä...
Suuret metsä- ja kasvillisuuspalot ja niistä aiheutuvien savujen leviäminen laajoille alueille Euroopaan ovat jokakesäinen ilmiö. Viime vuosina kevään ja kesän savujaksot ovat paitsi ulottuneet yhä suurempaan osaan Etelä-Suomea myös kestäneet entistä kauemmin. Ilmastonmuutoksen myötä kuivuudesta johtuvat loppukesän palot tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa lisääntymään. Kansanterveyslaitos arvioi yhden useita viikkoja kestävän savujakson aikana tapahtuvan jopa parikymmentä ennenaikaista kuolemaa, puhumattakaan savuille altistuvan väestön pahenevista terveysongelmista. Vaikka pahiten kärsivät jo ennestään hengitys- ja sydänsairauksia potevat, koskevat savujen terveyshaitat jokaista.

Venäjän kasvillisuuspaloista leviävien pienhiukkasten aiheuttamiin terveysuhkiin ja niiden torjuntaan keskittyvä KASTU-projekti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (entinen Kansanterveyslaitos) koordinoima hanke, joka kuuluu Tekesin Turvallisuusteknologiaohjelman kansallista turvallisuutta koskevaan osioon.
Hankkeen tarkoituksena on monitieteisen tutkimustiedon avulla tuottaa korkeatasoisia ratkaisuja, jotka kohottavat Suomen kansallisen turvallisuuden aiempaa merkittävästi paremmalle tasolle kasvillisuuspaloista leviävien savujen aiheuttaman terveysvaaran osalta.
Suomen Terveysilma Oy osallistui hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen antamalla käyttöön tuotteensa ja tietotaitonsa tutkittaessa ilmansuodatus- ja puhdistustekniikoita savuhiukkasille altistumisen torjunnassa. Tarkoituksena oli selvittää ja testata potentiaalisia ratkaisuja sisäilman puhdistukseen. Toteutetussa kenttäkampanjassa espoolaiseen omakotitaloon vaihdettiin vanhojen narulla säädettävien lautasventtiilien tilalle tuloilmaventtiileiksi Terveysilman automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvät VELCO-venttiilit ja vastaavasti vanhat karkeasuodattimet korvattiin FILTRETE-suodattimilla. Lisäksi sisäilman puhdistukseen käytettiin FILTRETE-ilmanpuhdistinta.

VTT:n tekemät mittaukset antoivat selkeän kuvan VELCO-venttiilien ja FILTRETE-suodattimien korkeasta laadusta. Sisäilmanpuhdistimen ja tuloilmansuodattimen avulla sisäilmasta pystyttiin poistamaan terveydelle haitalliset pienhiukkaset 97 prosenttisesti. Tuloksen mahdollisti erityisesti FILTRETE-suodattimessa käytetty tekniikka.
Tilaa venttiilit, suodattimet tai ilmanpuhdistin tästä...

Alunperin FILTRETE on suunniteltu lääketieteelliseen käyttöön, jossa suodattimelta vaaditaan sekä hyvää ilmanläpäisykykyä että korkeaa epäpuhtauksien erotusastetta. Suodatinkankaan kuiduissa on kevyt sähköinen varaus, joten näkymättömätkin pienhiukkaset tarttuvat siihen kuin magneettiin. Huokoinen rakenne mahdollistaa ilman virtauksen pienellä painehäviöllä.
Paitsi KASTU-projektin kannalta, tulos oli hyvä uutinen myös yksityishenkilöille. Asunnon ilmanvaihdon merkittävä parantaminen on jokaisen ulottuvilla. FILTRETE-suodattimella varustetut VELCO-venttiilit ovat helposti asennettavissa mihin tahansa asuntoon, kerrostalosta kesämökkiin. Ne ovat vaivattomia käyttää ja tutkitusti tuottavat tervettä sisäilmaa. Erityisesti allergikot sekä sydän- ja hengitystiesairauksista kärsivät hyötyvät helpommin hengitettävästä, puhtaasta ilmasta, mutta myös terve ihminen ansaitsee raikkaan sisäilman. Kalliiksikaan ei ilmanvaihdon parantaminen tule: tässä esimerkkikohteessa uusien venttiilien ja suodattimien hinnaksi tuli vain muutamia satoja euroja. Venttiilien vaihtotyö vastaavanlaisessa kohteessa sujuu helposti ilman erikoistyökaluja muutamassa tunnissa. Ammattiasentajaa ei välttämättä edes tarvita.
Sisäilman laatu paranee entisestään suodattamalla sisällä syntyvät epäpuhtaudet. Normaali asuminenkin lisää pienhiukkasten määrää sisäilmassa, esimerkiksi vaatteista ja tekstiileistä irtoaa pieniä hiukkasia, samoin kuin lasten sisäleikeistä. Filtreten tehokas suodatuskyky on jo aiemmin todettu useissa ulkomaisissa testeissä ja nyt myös Suomessa VTT:n KASTU-hankkeen tutkimusosio osoitti, että sisäilmanpuhdistin tuo merkittävää lisäarvoa asukasviihtyvyyteen ja terveyteen. Tärkeä etu Filtete Ultra Slim -puhdistimessa verrattuna perinteisiin puhdistimiin on laitteen helppohoitoisuus: Filtretessä on vain yksi, helposti vaihdettava, edullinen suodatin. Koko laitteen hintakin on alle 300 euroa.

Olettamus, että kiinteistön ilmanvaihdon parantaminen on hankalaa ja kallista, ei pidä paikkaansa. Hyvä sisäilma on helposti ja edullisesti toteutettavissa jokaiseen kotiin ja työpaikkaan kuten vapaa-ajan tiloihinkin.

Puhdas ja raikas sisäilma on nykypäivää. Siitä ei kannata tinkiä!
 
Julkaistu
2.11.2010