SPU Vintti-Iita remontti- tai uudiskohteeseen

Kylmän ullakon lämmöneristäminen on monessa rakennuksessa järkevä keino hankkia käyttökelpoista lisätilaa. Myös käytössä olevan ullakon lisäeristäminen SPU Vintti-Iita -menetelmällä voi tuoda huomattavat säästöt energiankulutukseen. Huonosti eristettyjen ullakkotilojen kautta syntyvät lämpöhäviöt ovat monessa talossa huomattavat. Vintti-Iita soveltuu käytettäväksi yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin uudis- ja korjausrakentamisessa.

Lisätietoa Vintti-Iita -eristelevyistä..

Ota kylmä ullakko hyötykäyttöön. Vintti-Iitalla rakennat helposti lämmintä sisätilaa.Ota kylmä ullakko hyötykäyttöön. Vintti-Iitalla rakennat helposti lämmintä sisätilaa.

Tehokas, toimiva ja turvallinen rakenne

SPU Vintti-Iitalla saadaan erittäin tehokas lopputulos merkittävästi pienemmällä eristevahvuudella kuin pehmeällä villalla eristettäessä. Ullakolle jää tällöin huomattavasti enemmän korkeutta ja hyödynnettävää tilaa.

SPU Vintti-Iita -menetelmä ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta eikä erillistä tuulensuojakerrosta. SPU Vintti-Iita -eristyksen rungon muodostaa kannatinrakenteiden väliin asennettava paksu SPU Vintti-Iita -eristelevy. Eristelevyn yläpuolelle tulee jäädä vähintään 50 mm tuuletusrako eristeen yläpinnan ja mahdollisen aluskatteen väliin. Tämän jälkeen rakenteen sisäpintaan asennetaan vielä 30 mm paksuinen SPU-eristelevy sekä rimoitus, johon saadaan paneeliverhous kiinni.

SPU-polyuretaanille ominainen alhainen vesihöyryn läpäisevyys sekä hyvä tiiviys mahdollistavat sen, että SPU Vintti-Iita -rakenne ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta eikä erillistä tuulensuojakerrosta.

kuva1
kuva2
kuva3
kuva4

Kylmä ullakko hyötykäyttöön

Suositeltavat rakennekerrokset, vanhojen rakennusten ullakot
- yläpohjat SPU Vintti-Iita 160 mm, 120 mm, 90 mm tai 70 mm + 30 mm SPU-eristelevy (esim. SPU Sauna-Satu tai Anselmi)
- seinärakenteet SPU Vintti-Iita 90 mm tai 70 mm + 30 mm SPU-eristelevy. (esim. SPU Sauna-Satu tai Anselmi)

Suositeltavat rakennekerrokset, uusien rakennusten ullakot
- yläpohjat SPU Vintti-Iita 160 mm + SPU AL 100
- seinärakenteet SPU Vintti-Iita 70 mm + SPU AL 50.

Katso Rakentaja.fi TV-esitys

Hyödynnä käyttöullakko

Monissa tapauksissa pientalopaketit toimitetaan asiakkaalle ns. käyttöullakkovarauksella. Rakennushetkellä ullakolla ei ole käyttöön tulevia tiloja, eikä ullakkotilaa tällöin ole lämmöneristetty.

Usein tilaratkaisut on kuitenkin suunniteltu siten, että tilan hyötykäyttö on myöhäisemmässä vaiheessa mahdollista. Tällaisessa tapauksessa SPU Vintti-Iita -eristelevyt soveltuvat erittäin hyvin tilan lämmöneristysratkaisuksi.

Katso video: Vintti-Iitan asennus uudiskohteeseen

Katso tietoiskuvideo ullakon eristämisestä

VIDEO/Esitys ei ole käytettävissä

SPU Vintti-Iita on paloturvallinen ratkaisu

VTT on tehnyt vertailututkimuksen villa- ja SPU-eristeisen ullakkohuoneen paloturvallisuudesta tutkimusraportissaan RTE1929/00b 29.12.2000 (1). Raportin mukaan vertailtujen tilojen paloturvallisuus on aivan samaa tasoa. Villaeristeisen huoneen rakenteiden palokuorma on SPU-eristeistä hieman suurempi suuremmasta puutavaramäärästä johtuen, mutta erot ovat käytännössä pienet. Palossa syntyvät ympäristöhaitatkaan (savukaasut) eivät aiheuta kummassakaan tapauksessa vaaraa ympäristölle.

SPU Vintti-Iita -eristysmenetelmän edut ja ominaisuudet

 • Ullakolle jää jopa useita neliöitä enemmän tilaa kuin kilpailevilla ratkaisuilla
 • Tiivis ja kosteusteknisesti toimiva rakenne.
 • Ei tarvita erillistä höyryn- tai ilmansulkukerrosta.
 • Ei tarvita erillistä tuulensuojakerrosta.
 • Merkittävä huoneistoalan lisäys ohuemmilla eristeillä.
 • Vain 50 mm:n tuuletusvälivaatimus vinoille kattopinnoille normaalisti vaadittavan 100 mm:n sijaan.
 • Siirto- ja varastointityöt pienempiä.
 • Pölyhaitat ja jätteiden määrä vähäisempi.
 • Helppo asentaa.
 • Yksinkertainen rakenne
 • Lämmitysenergian kulutus merkittävästi pienempi kuin perinteisissä eristeratkaisuissa.

Huom!

SPU -tuotteet ovat vaihtaneet nimeä. Vastaavat eristeet löydät Kingspan nimellä.


 
Julkaistu
26.5.2014