Pitävä budjetti ja palveleva putkimies eivät ole toiveajattelua

Rakentamisen painopisteen siirtyminen saneeraukseen tuo rakennusmiehet keskelle asumista. Tällöin he kohtaavat työmaallaan asukkaan. Saneeraukseen räätälöityjen, asukkaan huomioonottavien toimintamallien tarve onkin ilmeinen. Uponor on kehittänyt pientalojen putkistoremontteihin uuden mallin ja kerännyt sitä toteuttamaan laajan palveluverkoston. Koulutus ja hiotut toimintatavat ovat remontoijien keskuudessa tehdyn selvityksen mukaan muuttaneet putkiremontin kuvaa. Rakennusalan ammattilainen voi jättää taakseen myös tyytyväisen asiakkaan. Tämä on totta enemmän kuin yhdeksässä kymmenestä kohteesta, jossa uutta toimintamallia on sovellettu.

Jätä tarjouspyyntö...

Palveluverkoston toimintaa seurataan keräämällä asiakaspalautetta henkilöiltä, joiden taloissa on tehty putkiremontti. Kyselyissä seurataan, kuinka nopeasti asiakkaan yhteydenoton jälkeen häneen ollaan yhteydessä ja myös asiakkaan tyytyväisyyttä remontin toteutukseen ja lopputulokseen. Kysely lähetettiin 500 remontin teettäneelle.

95 % Uponor -pientalon käyttövesiremontin teettäneistä on valmis suosittelemaan palvelua muillekin. Urakoitsijan työskentelyyn tyytyväisiä oli niin ikään 95 % remontin teettäneistä. Eniten kritiikkiä sai urakoitsijan ensimmäisen yhteydenoton nopeus, mutta tässäkin 86 % vastaajista kertoi urakoitsijan ottaneen sovitusti yhteyttä. 92 prosenttia vastaajista kertoi annetun kustannusarvion pitäneen ja vain yksi sadasta vastaajasta kertoi kustannusarvion olleen liian alhainen. Työn jälkeä piti siistinä 87 prosenttia tutkimukseen osallistuneista remonttiasiakkaista.

Pientalon käyttövesiremontti -konsepti on ollut käytössä noin kolme vuotta. Koulutettujen ja konseptin toimintamalliin sitoutuneita urakoitsijoita on 180.

Komposiittiputken rakenne.Komposiittiputken rakenne.
Asiakkaan kerrottua remonttitarpeestaan Uponorin pientalopalveluun, tämä välittää tiedon urakoitsijalle. Urakoitsija tekee maksuttoman tutustumiskäynnin kohteeseen ja antaa tarjouksen. Asiakkaan hyväksyttyä tarjouksen remontti tehdään sovittuna aikana talon rakenteita rikkomatta pinta-asennuksena komposiittiputkella. Uuden käyttövesiputkiston saa 2-5 päivässä. Tyypillisesti vesikatkos kestää vain muutaman tunnin.

Remontin jälkeen asiakas saa ns. järjestelmätodistuksen, joka on eräänlainen tuoteseloste. Todistuksesta käyvät ilmi kaikki remontissa asennetut tuotteet ja niiden valmistaja.

Jätä tarjouspyyntö...
 
Julkaistu
30.9.2010