Tulikivi Green -vesilämmitysjärjestelmällä säästöä energiakuluihin

Tiesitkö, että n. 75 % kotisi energiankulutuksesta menee lämmön tuotantoon – lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen? Tulikivi Green W10 -lämmitysjärjestelmällä voit siirtää merkittävän osan tulisijalla tuottamastasi lämmöstä käytettäväksi kotisi muussa vesikeskuslämmityksessä ja näin leikata huomattavasti ostoenergiasta koituvia kuluja.

Tulikiven uuden vesilämmitysjärjestelmän sydämenä toimii joko Tulikivi-uuni tai Kermansavi-uuni, johon asennetaan lämmönsiirrinpaketti. Tulisijan lämmittämä tulisijapiirin kiertovesi johdetaan järjestelmään liitettyyn kombienergiavaraajaan hyödynnettäväksi kodin vesikeskuslämmityksessä (lattialämmitys) tai lämpimän käyttöveden lämmityksessä. Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmä voidaan liittää lämmitysjärjestelmään aurinkokerääjän ja/tai ilmalämpöpumpun rinnalle.

Saneerauskohteissa voidaan hyödyntää olemassa olevaa varaajaa ja vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Liitettävyys olemassa olevaan järjestelmään on varmistettava LVI-suunnittelijalta.

Helppokäyttöinen ja huoleton järjestelmä

Järjestelmä ei muuta uunin lämmitystapaa. Lämmöntarpeen kasvaessa voidaan lisätä energiantuottoa lämmittämällä tulisijaa kaksi kertaa vuorokaudessa. Näin sähkön kulutushuiput leikkautuvat.

Lämmönsiirrin ei joudu missään vaiheessa tekemisiin savukaasujen kanssa, vaan lämpö johdetaan lämmönsiirrinelementteihin suoraan varaavasta massasta. Siirrintä ei tarvitse puhdistaa. Yksinkertaisen rakenteensa vuoksi siirrin on pitkäikäinen.

Lämpötilat eivät pääse nousemaan liian korkeiksi, ja järjestelmä on käytössä turvallinen. Tulisijan käyttö ei nosta huonelämpötilaa liian korkeaksi, vaan lämpötilat pysyvät miellyttävällä tasolla. Absorptiolämmönsiirtimellä jopa 50 % tulisijaan varastoituneesta lämmöstä on siirrettävissä lämmityspiiriin ja käyttöveden lämmitykseen.

Valitse sopiva uuni ja lämmönsiirrinpaketti lämmitystarpeen mukaan


Tulikivi Green W10-järjestelmässä on kaksi erilaista peruslämmönsiirrinpakettia. Paketin valinnassa kannattaa miettiä, kuinka suuren osan uunin tuottamasta lämpöenergiasta haluat säteilylämpönä huoneistoon ja kuinka suuren osan haluat siirtää kotisi muiden tilojen tai käyttöveden lämmittämiseen.

Jos uuni on pienessä tilassa tai energiantarve muuten vähäinen, lämpöä kannattaa siirtää tehokkaasti muihin tiloihin tai käyttöveteen. Lämmönsiirrin jäähdyttää tulisijan pintalämpötilaa ja näin tulisija voidaan asentaa jopa suositeltua pienempään tilaan.

Jätä tarjouspyyntö Tulikivi-uunista

Jätä tarjouspyyntö Kermansavi-uunista

 
Julkaistu
29.3.2011