Kodin olemus

Koti on meille tärkeä. Koti on paikka rentoutumiseen, koti on paikka omassa rauhassa oloon. Kodin tilat mahdollistavat luontevan toiminnan arkiaskareista lepoon ja virkistykseen sekä myös ystäviemme tapaamiseen. Miellyttävä tilakokemus tukee elämän sujumista ja asukkaiden hyvää vireystilaa omassa kodissa, kodin valtakunnassa.

Asunnon ja kodin tilat muodostavat kokonaisuuden, jonka dynamiikka syntyy tilojen välisistä suhteista. Huoneeseen liittyy aina toinen tila näkymineen. Ovien ja ikkunoiden koko ja rytmitys vaikuttavat tilan kokemiseen. Tilojen koko, pohjapinta-alan ja korkeuden suhteet sekä tilojen muoto ja mittakaavan vaihtelut elävöittävät meille jokaiselle yksilöllistä tilakokemusta. Myös kalusteiden järjestys muuttaa tilan dynamiikkaa.

Tilakokemus syntyy valon ja materiaalien kohtaamisesta yhdistettynä ihmisen liikkeeseen ja toimintaan tilassa. Myös kuulo- ja hajuaistiemme kautta saamme impulsseja tilakokemukseen. Eri aistiemme avulla muodostamme kokonaiskäsityksen tilasta, myös emotionaalisesti. Kodin olemus puhuttelee meitä, oman tarinansa kautta. Kotiimme liittyy oma tarinamme, oman elämämme kuva, joka on saanut fyysisen ympäristön muodon.

Lisätietoa Doventuksesta ja onnistuneesta hankkeesta...

Yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta...

Valo tilakokemuksen perusteemana

Valo virkistää, valo houkuttelee toimintaan. Tilakokemuksessa tilan muoto ja valo toimii erottamattomana parina. Luonnon valon määrä ja merkitys kodin tunnelmaan on keskeinen. Vaihteleva ja elävä luonnonvalo antaa suuntaa ajatuksillemme tilassa, valo kohdistaa katseen mielenkiintoisiin kohtiin tilassa. Valon voimasta syntyy virikkeellisen tilakokemus. Aistimme herkistyvät, aivomme työskentelevät, myös vaistomme herätellään henkiin. Koemme olomme energiseksi tilassa, jossa varjot mielenkiintoisesti muuttuvat ja leikkivät pinnoilla. Valoa tulvahtaa ulkoa sisään, tilaan, jossa viihdymme, ja ajatuksiimme. Näkymät ikkunoista ja rakennuksen aukoista liittävät ajatuksemme ympäröivään luontoon. Ihminen on aina merkityksellisessä yhteydessä luontoon, myös urbaani Homo Sapiens! Avarasta ulkomaailmasta tulviva valo, myös äänet ja tuoksut virittävät aistimme, ja usein myös vaistomme. Rentoudumme tällaisessa virikkeellisessä tilassa. On vain hyvä olla. Kodissa tällainen olemukseltaan miellyttävä huone tai tila tulee mielipaikaksemme. Se paras paikka voi olla vaikka aamiaispöydän puutarhaan suunnattu tietty tuoli, johon aina tiedostamattamme ensimmäiseksi istahdamme. Siitä käsin koemme tilallisen yhteyden luontoon, vahvasti ja vaistonvaraisesti. Siihen paikkaan istumme mielellämme joka kerta. Tietysti meillä jokaisella on oma mielipaikkansa!

Arkkitehti eläytyy ja mitoittaa

Alussa tarvitaan arkkitehtia, kaikkien tilojen synnyttämiseen. Uutta rakennettaessa arkkitehti kutsutaan apuun tilasuunnittelun ammattiosaajana. Arkkitehtisuunnitteluvaiheessa määritellään tilallisen ratkaisun perusteet. Arkkitehtisuunnittelu on kokonaisvaltainen suunnitteluala. Se kattaa tilaratkaisujen ja muotokielen määrittelyn, arkkitehtonisen pääteeman ja tilan perusluonteen löytämisen. Tilakokonaisuuden ja huonetilojen suunnitteluvaihe voi jatkua sisustuselementtien, esimerkiksi takan tai kiintokalusteiden detaljitasoiseen suunnitteluun. Arkkitehdin on hallittava varsin laaja-alaisia osaamisalueita luodessaan tilaa. Tilasuunnitteluun liittyy erottamattomasti rakenteiden ja järjestelmien ymmärtäminen sekä talotekniikan nykyvaatimusten hallitseminen osana suunnitteluprosessia. Jokaiseen rakennus- ja saneeraushankkeeseen liittyy ympäristöystävällisyys ja ekologiset arvot jo materiaalivalintavaiheessa suunnittelun alkumetreillä. Uudiskohteissa laaditaan jo lupahakemusvaiheessa energiaselvitys. Parhaaseen energiatodistuksen A-luokkaan päästessä on otettava erityisen hyvin huomioon myös oleskelutilojen ja suurten ikkuna-aukkojen sijoittelu rakennusmassassa suhteessa auringonvalosta saatavaan energiaan.

Tilan, esimerkiksi olohuoneen, koko määritellään arkkitehdin työpöydällä. Aina ei ole käyttäjää tiedossa suunnitelmaa työstettäessä. Esimerkiksi rakennusliikkeiden toteuttamissa asuntokohteissa arkkitehti eläytyy parhaansa mukaan tilan käyttäjäryhmän toimintaan. Suunnittelija pyrkii elämyksellisen tilan luomiseen unohtamatta tilan yleispätevää käyttöä ja muunneltavuutta. Luonnollisesti tilan myöhemmät sisustusratkaisut vaikuttaa mittasuhteiden kokemiseen ja tilan kokovaikutelman mieltämiseen. Arkkitehdin luoman tilakokonaisuuden ollessa riittävän vahva ja omintakeinen voidaan muutokset ja sisustuksen uudet elementit toteuttaa elegantisti tilan perusolemuksen säilyttäessä elinvoimansa ja ilmaisunsa. Erilaisille sisustusratkaisuille jää tilaa.

Suora yhteys ja silta luontoon

Pientalosuunnittelussa arkkitehti eläytyy rakennuttajan eli tilan käyttäjän toiveisiin ja tavoitteisiin. Hän luonnostelee yksilöllisen rakennuksen tontin ja rakennetun ympäristön lähtökohdista. Pientalokin on aina kontekstissä ympäristöönsä ja paikan henkeen.Luonnon läsnäolo, tontin mikroilmasto ja liittyminen piha-alueeseen sekä rakennettuun ympäristöön tuo suunnitteluun lisäelementtejä asiakkaan yksityiskohtaisten tilatoiveiden lisäksi. Onnistuneessa pientalokohteessa rakennuksen tyyli ja persoonalliset ratkaisut sisätiloineen limittyvät luontevasti osaksi yhteistä ympäristöämme ja tuovat kerrostuman suomalaiseen vahvaan pientalorakentamisen perinteeseen.

Arkkitehtisuunnittelu ei ole ainoastaan pohjapiirustuksen ja huonetilojen optimointia. Sisätilojen suunnittelussa on tärkeää määritellä suuret linjat ja myöskin oleelliset yksityiskohdat, jotta loppuratkaisu on mahdollisimman toimiva ja asiakkaalle luonteva. Suunnittelussa käytännöllisyys ja ergonomia kulkee käsi kädessä tilojen helppohoitoisuuden kanssa. Myös liikuntarajoitteisten vaatimukset pyritään ottamaan huomioon asuntosuunnittelussa. Kuitenkin tilojen ja huoneiden perusmitoitus, pohjapinta-alan määrittely ja huoneen muoto, on lähtökohtana hyvään toiminnalliseen ja aikaa kestävään asuntoarkkitehtuuriin.

Tilan, esimerkiksi olohuoneen, koko määritellään arkkitehdin työpöydällä. Aina ei ole käyttäjää tiedossa suunnitelmaa työstettäessä. Esimerkiksi rakennusliikkeiden toteuttamissa asuntokohteissa arkkitehti eläytyy parhaansa mukaan tilan käyttäjäryhmän toimintaan. Suunnittelija pyrkii elämyksellisen tilan luomiseen unohtamatta tilan yleispätevää käyttöä ja muunneltavuutta. Luonnollisesti tilan myöhemmät sisustusratkaisut vaikuttaa mittasuhteiden kokemiseen ja tilan kokovaikutelman mieltämiseen. Arkkitehdin luoman tilakokonaisuuden ollessa vahva muutokset ja sisustuksen uudet elementit voidaan toteuttaa elegantisti tilan perusolemuksen säilyessä.

Sisusta ajatuksella, harmonisesti ja hallitusti

Oman kodin ja huoneiston tila- ja sisustussuunnitteluun ryhdyttäessä kannattaa hetkeksi pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan omia ajatuksiaan. Mieti mitkä materiaalit puhuttelevat sinua. Mitkä värit ovat vetovoimaisia? Sulauta ideoiden tulva omiin toiveisiisi ja mieltymyksiisi. Perehdy sisustustyylien periaatteisiin. Tyylissä vältä särmikkäitä esteettisiä hypähdyksiä. Yhdistele eri tekijöitä harmonisesti. Voit korostaa kontrasteilla harkittuja paikkoja. Johdata tunnelmaa kiinnostaviin ja huolitellusti toteutettuihin kohtiin tai hankkimiisi kalusteisiin tilassa. Jalosta tilaa, kalusta elegantisti, nosta ja ohjaa tunnelmaa. Vahvista positiivista tilakokemusta.

Sisustaminen ja rakentaminen on elämänmyönteistä ja optimismia huokuvaa toimintaa. Haluamme lisää laatua asumiseen ja kodin tila- ja sisustusratkaisuihin näinä aikoina, jolloin vapaa-ajan määrä vähenee yhä hektisemmäksi muuttuvassa yhteiskunnassamme. Haluamme investoida elämänlaatuun parantamalla kodin laatutasoa. Kodin sisustamiseen ja viimeistelyyn liittyy meissä kaikissa asuva kauneuden kaipuu.

Toteuta unelmasi, pala kerrallaan, laadukkaasti. Pyri hankkimaan laadukkaita, ympäristöystävällisiä tuotteita ja materiaaleja, ajan kanssa. Muista myös tilojen muunneltavuus. Huolellisesti ja ajatuksella suunniteltu tila näyttää vuosien mittaan toimivuutensa. Uudet elämänvaiheet muovaavat kotiasi. Luonnollisuus kuuluu kotiin ja sen eri vaiheisiin, myös sisustusratkaisujen jatkumoa tarkasteltaessa. Koti ja asunto ei ole koskaan valmis, niin sanotaan.

Carpe Diem! Tartu kuitenkin tilaisuuteen, kun kodin muutostarve on käsillä ja asumisen laadun parantaminen on sinulle ja tärkeille elämänkumppaneillesi ajankohtainen. Koti on aina elämän ja aistiemme polttopisteessä. Parhaimmillaan ajatuksella sisustetun ja kalustetun kodin olemus tukee hyvinvointiamme ja meistä tulee hyväntuulisia, niin helpolta kuin se kuulostaakaan. Luonnollinen on kaunista.
Tero Seppänen,arkkitehti SAFA, ARK 678
toimitusjohtaja
Doventus Oy

Lähteet: The Essential House Book,1994, Sir Terence Conran, Conran Octopus Limited
Valokuvat: Tero Seppänen ja Matti Hietala

Yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta...
 
Julkaistu
23.9.2010