Myönnetyt rakennusluvat asunnoille

Uudisrakentamisen volyymi kasvoi lähes 25 prosenttia kesäkuussa

 • Kesäkuussa 2010 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi 24,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 85,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Voimakas kasvu johtuu vuoden 2009 asuinrakentamisen poikkeuksellisen alhaisesta volyymista. Pientalojen luvissa vuoden aikana jatkuvasti kasvanut liukuva vuosisumma jäi kesäkuussa toukokuun tasolle. (11 450/05 - 11 451/06)


 • Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat 49 prosenttia ja erityisesti rivi- ja ketjutalojen lupakuutiot yli kaksinkertaistuivat edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna. Myös julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten lupakuutiot olivat kasvussa. Liike- ja toimistorakennusten ja teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vuorostaan vähenivät.


 • Vuoden 2010 kesäkuussa myönnettiin rakennuslupa 3162 uudelle asunnolle, mikä on 43 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rivi- ja ketjutaloasuntojen lupien määrä yli kaksinkertaistui ja asuinkerrostalojen lupien määrä kasvoi 60 prosenttia vuoden takaisesta. Myös erillisten pientalojen lupien määrä kasvoi 29 prosenttia.


 • Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)
  Lähde: Tilastokeskus
  Käyttötarkoitus
  6/2010*
  Vuosimuutos-%
  Liukuva vuosisumma
  Vuosimuutos-%
  Asunnot yhteensä
  3 162
  43
  31 891
  50
  Erilliset pientalot
  1354
  29
  11 451
  39
  Rivi- ja ketjutalot
  440
  111
  3 588
  69
  Asuinkerrostalot
  1 247
  60
  15 966
  59
  Muut kuin asuinrakennukset
  121
  -28
  886
  10
   
  Julkaistu
  31.8.2010