Valtakunnallinen Vesiosuuskuntapäivä 21.8.2010

Nopeasti laajenevan toiminnan varmistamiseksi vesiosuuskunnat kehittävät palvelukykyään yhdessä. Kouvolassa 21.8. järjestettävä valtakunnallinen Vesiosuuskuntapäivä on suunniteltu kohtaamispaikaksi, jossa vaihdetaan kokemuksia ja josta haetaan tieto tulevaan toimintaan.

Tapahtumaan kutsutaan kaikki Suomen vesiosuuskunnat, joilta järjestäjät toivovat aktiivista osanottoa. Vesiosuuskuntapäivä palvelee myös yksittäisiä mökin- ja talonomistajia, jotka etsivät ratkaisuja oman vesihuoltonsa järjestämiseen.

Paikalle on kutsuttu myös edustajat vesiasioita hallinnoivista ministeriöistä sekä kuntien edustajat. Tapahtuman järjestävät Kouvolan Vesiosuuskunnat ry yhdessä valtakunnallisen keskusjärjestön, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n kanssa.

Vesiosuuskuntien määrä kasvaa vauhdilla

Osuuskunta on osoittautunut toimivaksi tavaksi järjestää haja-asutusalueiden vesihuolto. Ilman voitontavoittelua ja tarpeetonta byrokratiaa toimiva organisaatio pystyy tuottamaan jäsenkuntansa tarvitsemat palvelut kaikkein edullisimmin.

Talkootyöhön, yhdessä tekemiseen ja vastuun jakamiseen nojaava malli toimii hyvin vesi- ja viemärihankkeissa, joihin liittyy paljon ihmisten asenteista lähteviä erilaisia tarpeita ja näkökulmia. Suomessa toimii jo n. 1.400 vesiosuuskuntaa, ja niitä perustetaan jatkuvasti lisää.

Viime vuosina osuuskuntien määrä on kasvanut nopeasti, kun haja-asutusalueille on vedetty vesijohtoverkostoja. Jätevesijärjestelmien uudet vaatimukset tulevat voimaan 2014 alusta, joten osuuskunnilla riittää vielä rakentamista. Yli 10 vuotta vanhemmissa kiinteistöissä - niin loma-asuinnoissa kuin asuintaloissakin - vain harvoin on uudet määräykset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Kunnissa eletään tiukan talouden aikaa, joten vesi- ja viemäriverkostojen laajentaminen kaikkien haja-asutusalueiden kiinteistöjen ulottuville ei ole mahdollista ainakaan ihan lähivuosina.

Yksittäiseen kiinteistöön rakennettava hyvälaatuisen talousveden hankinta ja jätevesien asianmukainen käsittelyjärjestelmä tulevat usein kalliimmiksi kuin liittyminen yhteiseen verkostoon.

Lisätietoja Vesiosuuskuntapäivästä.

 
Julkaistu
17.8.2010