SPU XT lämmöneriste mullistaa rakennusten energiaremontit

SPU XT:n avulla yhä suurempi osa Suomen vanhasta rakennuskannasta voidaan saneerata energiatehokkaiksi passiivitaloiksi.
SPU XT:n lämmöneristysteho on jopa viisi kertaa tehokkaampi villa-, XPS- ja EPS-eristeisiin verrattuna. Sen lambda design on pienimmillään 0,007 W/mK ja tyypillisesti välillä 0,007 - 0,019 W/mK.

Uudella eristeellä passiivitalon vaatima lämmöneristys on toteutettavissa pienimmillään jopa 70 millimetrin paksuisella eristekerroksella. Tyypillisesti passiivitalo vaatii 240-450 millimetrin eristekerroksen riippuen siitä, mitä eristeratkaisua käytetään.

Tarve energiasaneerauksia helpottaville ratkaisuille on suuri

Erityisesti passiivikorjaushankkeissa vastaan tulee rakenteellisia kohtia, joissa passiivitason lämmöneristykseen on käytettävissä ainoastaan muutamia senttimetrejä. SPU XT on tarkoitettu ratkaisuksi näihin passiivikorjaushankkeiden ongelmakohtiin.

”Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuoden 2015 jälkeen korjattavien valtion rakennusten on oltava passiivitaloja. Myös muuta korjattavaa rakennuskantaa ohjataan energiatehokkaaseen suuntaan, joten tarve energiasaneerauksia helpottaville ratkaisuille on suuri”, SPU Systemsin varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen kertoo.

Lisätietoa SPU Eristeistä...

SPU XT:n lämmöneristysteho on jopa viisinkertainen villa-, XPS- ja EPS-eristeisiin verrattuna.SPU XT:n lämmöneristysteho on jopa viisinkertainen villa-, XPS- ja EPS-eristeisiin verrattuna.

Levymäinen SPU XT -eriste on räätälöitävissä kohdekohtaiseksi ratkaisuksi

Arvioiden mukaan Suomessa on 63000 asuntoa vuosittain perusparantamisen tarpeessa. Luku kasvaa, kun korjaustarpeeseen lasketaan mukaan myös liiketilat. Usein perusparantamisiin voidaan yhdistää energiaremontti.

”Vanhan rakennuskannan energiasaneeraaminen passiivitaloiksi on nopein ja tehokkain keino vähentää rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä, sillä rakennuskantaa uudistuu vain noin 1-2 prosentin vuosivauhdilla”, Jormalainen sanoo.

Levymäinen SPU XT -eriste koostuu sekä polyuretaani- että tyhjiöeristemateriaalista ja se on räätälöitävissä kohdekohtaiseksi ratkaisuksi. Hinnaltaan SPU XT on, ratkaisusta riippuen, 3–5-kertainen verrattuna samantasoiseen lämmöneristykseen toteutettuna SPU polyuretaani -tuotteilla.

Rakennusteollisuudelle säästöjä SPU SP eristeestä

SPU SP -eristeellä passiivitalo voidaan toteuttaa taloudellisesti entistä ohuemmilla rakenteilla. Aikaisemmin passiivitalon vaatima lämmöneristyskerros saavutettiin 240 millimetrin vahvuisella SPU Eristeellä, nyt passiivitalo voidaan toteuttaa 230 millimetrin vahvuisella eristeellä.

”Eristekerroksen oheneminen sentillä saattaa kuulostaa pieneltä muutokselta, mutta sillä on suuri merkitys rakennusteollisuudelle. Kun eristekerros ohenee, säästetään kustannuksissa, kun muita rakennusmateriaaleja ja työtä kuluu vähemmän. Sentin ohennus eristepaksuuteen vähentää jo 150 neliön omakotitalon bruttoneliöitä puoli neliömetriä”, Jormalainen kertoo.

Alumiinipintaisen SPU SP -polyuretaanieristelevyn lambda design on 0,022 W/mK.
 
Julkaistu
24.8.2011