Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto: Energiaverouudistuksessa vielä harkittavaa

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton mielestä valtiovarainministeriön valmistelemassa energiaverouudistuksessa on vielä harkittavaa, vaikka polttoaineen energiasisältöön ja päästöihin perustuva uudistus yleisesti ottaen onkin askel oikeaan suuntaan.

Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä pitää myönteisenä sitä, että esityksessä on otettu liikennepolttoaineiden osalta teknologianeutraali lähestymistapa, joka samalla kannustaa käyttämään hyviä, kestävän kehityksen mukaisia biopolttoaineita.

-Sen sijaan ei ole oikeudenmukaista, jos kotitalouksilla maksatetaan yritysten kela-maksun poistoa nostamalla huomattavasti lämmityspolttoaineiden verotasoa, toteaa Vänskä.

Korotus lyö korvalle paitsi sähkölämmittäjiä myös suurinta osaa öljylämmittäjistä

Roima tasokorotus lyö korvalle paitsi sähkölämmittäjiä myös suurinta osaa öljylämmittäjistä, jotka ovat vapaaehtoisesti energiatehokkuussopimus Höylän kannustamina kunnostaneet öljylämmitteiset kiinteistönsä ja niiden lämmitysjärjestelmät energiatehokkaaseen kuntoon. Parannuksiin on investoitu tavallisissa omakotitaloissa jopa tuhansia euroja. Viimeisten kymmenen vuoden aikana koko öljylämmitystalokannassa on tehty lähes 330 000 energiatehokkuutta lisäävää erillistä toimenpidettä, joista yli 100 000 on kohdistunut lämmityskattiloihin. Vänskän mielestä ole mitään syytä rangaista näitä kiinteistöjä nostamalla bio-osuuden sisältävän lämmitysöljyn verotusta nyt ehdotetulla tavalla.

Kevyen polttoöljyn verokanta olisi valittava niin, ettei uudistus johda yksityisten kansalaisten elinkustannusten merkittävään nousuun lämmityksessä käytettävän polttoaineen verotuksen kautta. Lähes puolet kevyestä polttoöljystä käytetään kotitalouksissa lämmityspolttoaineena. -Verotason tulisi vastaisuudessakin vastata kevyen polttoöljyn nykyistä verotasoa, toteaa Vänskä.

-Maakaasulle kaavailtu huomattava veronkorotus taas uhkaa sen kilpailukykyä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa ja ohjaa käyttämään näissä laitoksissa päästöiltään huonompia polttoainevaihtoehtoja, toteaa Vänskä. Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että veroehdotus jättäisi edelleen voimaan turvepolttoaineen erityiskohtelun, vaikka turve aiheuttaa moninkertaiset hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt muihin polttoaineisiin verrattuna.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto
 
Julkaistu
19.10.2010