Puutaloon rapattu julkisivu

Puutaloon voidaan helposti toteuttaa myös rapattu julkisivu. Paroc on kehittänyt yhdessä elementtitehtaiden kanssa PreWIS III –menetelmän, jossa puurunkoisen seinäelementin kipsilevypintaan asennetaan jo tehtaalla 50 mm paksu kivivilla-lämmöneristekerros sekä pohjarappaus vahvikkeineen. Menetelmän nimi tulee englanninkielisestä nimityksestä (Prefabricated Wall Insulation System). Samaa menetelmää voidaan käyttää myös työmaalla, paikallarakentamisessa.

Kipsilevyn päälle asennettavan eristerappauksen työvaiheet, PAROC FAL 1:n liimaus, pohjarappaus ja verkotus voidaan kaikki tehdä myös työmaalla.

Katso esimerkkikohteen työvaiheet…

Julkisivutyöt meneillään.Julkisivutyöt meneillään.

Kohteen rakentaja, Markku Seppä on pitkään alalla toiminut ammattirakentaja, joka päätyi valitsemaan menetelmän omaan taloonsa vuonna 2006. Pian viisi vuotta talossaan asunut Seppä on tyytyväinen rakenteen toimintaan. Mitään ongelmakohtia ei julkisivussa tai sisätiloissa ole havaittavissa. Hän kertoo Narmapinnoitus Oy:n tehneen julkisivun kaikki yksityiskohdat, kuten ikkunoiden pielet, erityisen huolella. Yhdeksi tärkeäksi asiaksi hän arvioi myös riittävän pitkät räystäät, jotka suojaavat julkisivua, olipa rakenne miten tahansa toteutettu.

Valmis talo vuotta myöhemmin kuvattuna.Valmis talo vuotta myöhemmin kuvattuna.

Toimiva ratkaisu oikein toteutettuna

Ruotsissa vastaavien rakenteiden kanssa on ollut ongelmia. Ongelmat ovat pitkälti rakenteen kosteusfysikaalisessa toiminnassa. Rakenteen tulisi olla sisäpinnastaan moninkertaisesti ilmatiiviimpi, kuin ulommat kerrokset, jotta sisäilman kosteuden poistuminen rakenteesta on helpompaa kuin sinne pääsy. Ulompien eristekerrosten on siis oltava vesihöyryä hyvin läpäiseviä. Olennaista on myös, ettei rakenteiden anneta kastua rakennusvaiheessa. Kipsilevyn on siis oltava kuiva, kun PreWIS-menetelmää aletaan toteuttaa työmaalla. Ruotsin ongelmakohteissa runkoa täydentävien rakennusosien, kuten ovien ja ikkunoiden liittymäkohdissa on havaittu ongelmakohtia. Ikkunoiden pielet ja läpiviennit on tehtävä niin, ettei niistä johdu vettä rakenteisiin. Nämä seikat tietysti kuuluvat kaikkeen hyvään rakentamiseen. Lähtökohtaisesti suunnittelu, toteutus ja valvonta on aina tehtävä huolella.

PreWIS-rakenne.PreWIS-rakenne.
RAS Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Risto Sjöroos kertoo valvoneensa vuosien varrella 16 vastaavaa kohdetta, kuin Markku Sepän talo. Vanhimmat kohteista ovat olet asuttuina jo yli viisi vuotta, jonka ajan kuluessa mahdollisten ongelmien voi olettaa jo tulleen esiin. Hän ajelee lähes päivittäin noiden kohteiden ohi, eikä niissä ole esiintynyt mitään havaittavia ongelmia. Sjöroos painottaa kuitenkin sitä seikkaa, ettei ole ollut valvojana kohteissa, joissa olisi käytetty muuta eristemateriaalia kuin kivivillaa. Eikä näin ollen halua ottaa kantaa siihen, miten muiden eristemateriaalien yhteydessä toteutettu eristerappausrakenne puurunkoisessa talossa onnistuisi. Valvojan ja suunnittelijan ominaisuudessa Sjöroos painottaa myös hyvää rakentamista, jolla ongelmilta vältytään monissa tapauksissa.
 
Julkaistu
10.8.2010