Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen kutsusta. Lisäksi tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % tai yhtiöjärjestyksessä mainittu pienempi osa yhtiön kaikista osakkeista, ovat oikeutettuja vaatimaan yhtiökokouksen koollekutsumista kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. Tässä tapauksessa on kokouskutsu toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.
 
Julkaistu
1.7.2010