Säännöt

Rakentaja.fi -stipendirahasto1
Rahaston nimi on Rakentaja.fi -stipendirahasto. Sen peruspääomana on Suorakanava Oy:n alkupääomaksi syksyllä 2006 lahjoittama 5.000 euroa.


2
Rahaston tarkoituksena on avustaa rakennusalan oppilaitoksissa olevia opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on osoittanut erityistä ammattiylpeyttä, ammatillista tietotaitoa tai edesauttanut rakennusalan julkisuuskuvaa samalla menestyksellisesti opiskellen. Mikäli jonakin vuonna ei kriteerejä täyttävää ehdokasta löydetä, jätetään apuraha sinä vuonna jakamatta.


3
Rahaston peruspääoma on 5.000 euroa. Rahastolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja muilla laillisilla tavoilla kartuttaa pääomaa.


4
Rahastoa hoitaa ja edustaa Rakentaja.fi -stipendirahaston hallitus, joka valitaan rakennusalan teollisuuden sekä ensilahjoituksen tehneen Suorakanava Oy:n edustajista.


5
Apurahan jaosta päättää Rakentaja.fi -stipendirahaston hallitus, saatuaan sitä ennen rakennusalan ammattioppilaitosten opettajilta kerätyn suosituslistan ehdokkaista.


 
Päivitetty
27.11.2006