Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan

Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Teräspaaluilla syntyy pitkäikäinen, painumaton ja turvallinen perustus. Ruukin lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu, RR-paalu™, on kokonaistaloudellisesti edullisin pientalojen paalutyyppi useimmissa maaperäolosuhteissa. Ruukin teräsputkipaalut ovat suomalaisia tuotteita ja niissä käytettävä erikoisluja teräslaji S440J2H on kehitetty erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia suunnittelua helpottavia työkaluja, joiden avulla paaluperustus voidaan optimoida. Paalujen asennuksesta vastaavat luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin SSAB ja huolehtivat siitä, että kohteen paalutus suoritetaan perustussuunnitelmien mukaisesti. Nykyaikaisilla asennuskalustoilla paalut voidaan asentaa lähelle olemassa olevia rakenteita. Pieni ja kevyt kalusto mahdollistaa asennuksen myös sisätiloissa, jos vanhoja olemassa olevia perustuksia joudutaan vahvistamaan. Teräspaalut tarjoavat monia etuja niin uuden talon rakentajalle kuin perustusten korjaajallekin. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

Lisätietoa SSAB:n teräspaaluista...

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Tyypillinen kevyt RR-paalujen asennuskalusto. Kevyen kaluston ansiosta maansiirtotöiden tarve on pieni.Tyypillinen kevyt RR-paalujen asennuskalusto. Kevyen kaluston ansiosta maansiirtotöiden tarve on pieni.

Suunnittelu

Perustamistapa määritetään pohjatutkimusten perusteella. Yleisin pohjatutkimusmenetelmä pientalokohteissa on painokairaus. Painokairauksen perusteella voidaan arvioida kohteessa tarvittavaa paalupituutta, mutta aivan luotettavasti sitä ei voida kaikissa tapauksissa painokairauksella määrittää. Mikäli paalut tunkeutuvat pohjatutkimusten mukaan arvioitua tasoa syvemmälle, voidaan paaluja jatkaa helposti, koska RR-paaluissa on jatkokset kaikissa paaluelementeissä. Paalutusurakoitsijoilla on aina mukana ylimääräisiä paaluelementtejä. Paalujen ”sukeltaessa” ts. tunkeutuessa arvioitua syvemmälle, ei jouduta turvautumaan aikaa vieviin paikalla valettaviin paalujatkoihin.

RR-paalun jatkaminen on helppoa kevyiden paaluelementtien
ja paaluelementteihin kiinnitettyjen jatkosholkkien ansiosta.RR-paalun jatkaminen on helppoa kevyiden paaluelementtien ja paaluelementteihin kiinnitettyjen jatkosholkkien ansiosta.
RR-paalu katkaistaan vaakasuoraan.RR-paalu katkaistaan vaakasuoraan.


Painokairausten perusteella voidaan arvioida myös pehmeän maakerroksen leikkauslujuutta, mutta tarkemmin sen saa selville paikalla tehtävällä siipikairauksella. Leikkauslujuutta käytetään paalun nurjahduskestävyyden laskemiseksi. SSAB:n laatimiin RR-paalutusohjeisiin on valmiiksi laskettu eri RR-paalukokojen nurjahduskestävyyksiä erilaisissa maaperäolosuhteissa. Pientalojen paalukuormat ovat yleensä niin pieniä, etteivät RR-paalujen nurjahduskestävyydet tule mitoittavaksi.

Pieniläpimittaisten teräsputkipaalujen yhteydessä nostetaan usein esiin kysymys paalujen korroosioalttiudesta. Korroosio otetaan normaalisti huomioon ns. korroosiovarana. Tällöin rakenteen mitoituksessa vähennetään teräspaalun poikkipintaalasta otaksutun käyttöiän (yleensä 100 vuotta) aikana tapahtuva teräksen oletettu korroosio. Ts. teräspaalu on rakenteellisesti ylimitoitettu käyttöiän ajan. VTT:n laajoissa selvityksissä on todettu, että teräspaalujen korroosio luonnonmaaolosuhteissa ja ei-aggressiivisissa täytöissä on vähäistä ja että mitoituksessa voidaan käyttää 1,2-2,0 mm korroosiovaraa 100 vuodelle. Mahdollinen sisäpuolinen korroosio sisältyy näihin arvoihin.

Pientaloperustuksissa RR-paaluelementit yleensä ovat kuuden metrin mittaisia, mutta kuitenkin niin kevyitä, että kahden
miehen tiimi selviytyy helposti asennustyöstä. RR-paalujen laajasta mittavalikoimasta on helppo valita käyttökohteeseen
sopiva paalukoko. Paalukoko riippuu pysty- ja vaakakuormien suuruudesta sekä maapohjan ominaisuuksista. Pientaloissa
yleisimmin käytettävät paalukoot ovat RR75/6.3, RR90/6.3 ja RR115/6,3.Pientaloperustuksissa RR-paaluelementit yleensä ovat kuuden metrin mittaisia, mutta kuitenkin niin kevyitä, että kahden miehen tiimi selviytyy helposti asennustyöstä. RR-paalujen laajasta mittavalikoimasta on helppo valita käyttökohteeseen sopiva paalukoko. Paalukoko riippuu pysty- ja vaakakuormien suuruudesta sekä maapohjan ominaisuuksista. Pientaloissa yleisimmin käytettävät paalukoot ovat RR75/6.3, RR90/6.3 ja RR115/6,3.
RR-paalut asennetaan yleensä tukipaaluiksi lyömällä ne ns. "kovaan pohjaan", joka Suomessa on yleensä tiivis pohjamoreeni tai kallio. Paalun riittävä kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. Ruukin laatimassa RR-paalujen loppulyöntiohjeissa on valmiiksi laskettu loppulyöntivaatimuksia yleisimmin Suomessa käytetyille lyöntilaitteille ja paalukuormille.
RD-paalut asennetaan yleensä aina kallioon. Poraamisen etuja ovat asennustarkkuus, kyky läpäistä maaperässä olevia esteitä ja erittäin luotettavan kärkikontaktin saavuttaminen. Suomalainen peruskallio kestää jopa enemmän kuin teräspaalu.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 
Julkaistu
20.7.2010