Katolla pyörii:
Huippuimurin valinta ja käyttö

Huippuimurin käyttö liesikuvun kanssa on tehokas ja määräykset täyttävä tapa hoitaa ruuanlaiton yhteydessä tarvittava ilmanvaihdon tehostus. Saneerauskohteessa huippuimurilla voidaan toteuttaa painovoimaisen ilmanvaihdon muutos koneelliseksi poistoksi kohtuullisin kustannuksin. Sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi autotallin tai saunatilojen ilmanvaihtoon.
Omakotitalorakentajan kannalta on tärkeää, että suunnittelija määrittelee suunnitelmiin tarvittavat laitteet ja ilmamäärät. Suunnittelijan apuna on tällöin kattava paketti testausselosteita, joita VTT on tehnyt huippuimureille ja poistoputkille. Ne ovat helposti saatavilla SK Tuote Oy:n nettisivuilta.
Viereisestä taulukosta nähdään huippuimurin kautta poistuva ilmamäärä. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 on annettu liesikuvun käyttöajan tehostukselle ohjearvo 25 dm3/s. Ruuankäryt halutaan yleensä poistaa tehokkaasti. Esimerkiksi voidaan ottaa omakotitaloissa hyvin yleisesti käytetty imuri E190. Jos painehäviö on 50 Pa ja mitoituksessa käytetään imurin 70 %:sta käyttöastetta, niin päästään arvoon 95 dm3/s. Painehäviöitä laskettaessa saadaan tarkat tiedot liesikuvun valmistajalta. Laskennassa voidaan käyttää myös arviota, että liesikupu vie 30 Pa ja kanavisto kulmineen ja päätelaitteineen 5 Pa/m. Huippuimurin valinnassa on hyvä muistaa, että saarekemallinen liesikupu vaatii luonnollisesti suuremman imurin kuin seinämallinen liesikupu.
Esimerkkinä voidaan laskea 200 m2 saneerauskohteen tarvitsema huippuimuri. Rakennuksen huonekorkeus on 2,5 m ja rakentamismääräyskokoelman mukainen ilmanvaihto on 0,5 krt/h. Tarvittava ilmavirta voidaan laskea seuraavasti: 200 m2*2,5m*0,5 krt/h=250 m3/h. Kun imurin kapasiteetista käytetään 70%, niin ilmavaihdoksi tulee 250m3/h/0,7=357 m3/h, joka on noin 100 l /s. Jos putkiston pituus on 20 m ja painehäviö 5 Pa/m, niin painehäviöksi saadaan 20m*5 Pa/m=100 Pa. Taulukosta nähdään, että imuri E190 on sopiva.
Suunnittelijoiden apuna toimivat myös pikavalintataulukot, joihin on koottu valikoima eri talokokojen tarvitsemista VILPE -huippuimureista. Myös liesikupua varten tarvittavan huippuimurin valinnan helpottamiseksi on tehty pikavalintataulukko. Taulukoiden lähtökohtina on pidetty Suomen D2-ohjeen mukaista ilmanvaihtoa ja imurin 70 %:sta käyttöastetta.

Huippuimurin etuna on, että rakentamismääräyskokoelman osassa C1 esitetyt äänitasomääräykset saadaan täytettyä. C1:ssä on määrätty suurimmaksi sallituksi keskiäänitasoksi 33 dB ja enimmäisäänitasoksi 38 dB. Lisäksi täytyy muistaa, että nykyisin suosituissa avokeittiöissä ääni pääsee kulkemaan esteettä muihin asuinhuoneisiin, joissa äänitasomääräykset ovat vastaavasti 28 dB ja 33 dB. Ilmanvaihdon tehostuksen aikana äänitasovaatimukset voidaan ylittää 10 dB.
Ilmanvaihto on pidettävä jatkuvasti päällä vähintään minimiteholla. Mikäli näin ei tehdä, niin talviaikaan liedelle saattaa ruveta ilmestymään vettä tai katolla oleva puhallin saattaa jäätyä. Lämpimän huoneilman noustessa poistoilmakanavistoa pitkin painovoimaisesti se samalla jäähtyy ja huoneilman kosteus tiivistyy ilmanvaihtokanavien sisäpinnoille tai jäätyy huippuimuriin. Keittiön liesikuvun puhallinta ei kuitenkaan yleensä haluta käyttää jatkuvasti. Jäätymisen riskiä vähentää, jos puhallinta käyttää koko ruoanvalmistuksen ajan ja vielä sen jälkeenkin vähintään kaksi tuntia, jotta kosteus saadaan poistettua keittiötiloista ja hormista.
Ilmanvaihdon mitoituksessa pitää rakennuksen tuloilmavirta mitoittaa 5 % pienemmäksi kuin poistoilmavirta. Ilmavirtojen tarkistus on syytä suorittaa, jos kanavistossa esiintyy jäätymistä. Rakennus voi olla tällöin ylipaineinen. Kanaviston suunnittelussa kannattaa huomioida myös perhospellin paikka.

SK Tuote Oy:n huippuimurityyppejä ovat P, S, K ja kartio. Näissä eri tyypeissä huippuimurit ovat samanlaisia, mutta kiinnitystapa on erilainen. P-tyyppisen huippuimurin ja putken kanssa käytetään aina kattoläpiviennin pohjalevyä. S- tyyppistä huippuimuria/poistoa käytetään, jos halutaan asentaa laite tasopintaan. K-tyyppisen laitteen voi asentaa kotelon päälle. Kartiomalliset huippuimurit ja putket on vaivatonta asentaa peltisepän katolle tekemään kartioon.

SK Tuote Oy:llä on kattava valikoima omakotitalorakentajan tarvitsemista katon läpivienneistä ja niihin sopivista tuuletus- ja poistoputkista sekä huippuimureista. Kattoläpivientien uutuustuotteena on Universal-tiililäpivientisarja, joka käy useille betoni- ja savitiilille. Viimeisimpänä uutuutena SK Tuote on tuonut markkinoille myös harjapeltituulettimen katon tuuletukseen.
 
Julkaistu
15.6.2010