Huippuunsa menevää energiatekniikkaa ja laatua

Vallox-ilmanvaihtokoneiden laatu näkyy lukuisissa energiaa säästävissä yksityiskohdissa: maalämmön hyödyntäminen, suora kytkentä vesikiertoiseen lattialämmitykseen, kehittynyt lämmöntalteenottotekniikka, energiaa säästävät tasavirta puhaltimet, älykäs, digitaalinen ja tarpeenmukainen Digit SED -ohjausautomatiikka.

Turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys

Ilmanvaihtojärjestelmän tärkein ominaisuus on huolehtia sisäilman puhtaudesta ja raikkaudesta sekä tietenkin ylimääräisen kosteuden poistosta. Tähän tarvitaan muutakin kuin laadukas ilmanvaihtokone. Vallox ilmanvaihtotuotteisiin onkin saatavana runsas valikoima erilaisia lisälaitteita ja tarvikkeita jotka parantavat laitteiden käytettävyyttä ja asennusta.

Tiiveys
Vallox-ilmanvaihtokoneiden laatu on huippuluokkaa. Jokaisen ilmanvaihtokoneen tiiveys testataan painekokeella, joka dokumentoidaan. Tämä liittyy tyyppihyväksyntään kuuluvaan laadunvalvontaan.

Hygieenisyys
Kaikki Vallox-ilmanvaihtokoneet ovat sisäpuolelta polttomaalattuja ja siksi helposti puhdistettavissa.

Äänieristys
Vallox-ilmanvaihtokoneet on suunniteltu ääniteknisesti niin, että määräysten mukaiset äänitasot alittuvat jatkuvan käytön tehoilla. Koneen vaipan eristykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kerrosrakenne ja eristemateriaalit takaavat hyvän lopputuloksen.

Hyvä ulkoilman suodatus – huoltomuistutin
Vallox-ilmanvaihtokoneissa on F7-suodatusluokan suodattimet ja ne suodattavat ulkoilman pölyt tehokkaasti. Lisäksi sekä poisto- että tuloilmavirrassa on G3-luokan karkeasuodattimet. Kaikissa Vallox SE -malleissa on aikaperusteinen huoltomuistutin, joka muistuttaa suodattimien ja koneen huoltotarpeesta. Lisävarusteena Vallox-ilmanvaihtokoneisiin on saatavana paine-eroperusteiset suodatinvahdit.

Tyylikäs ulkonäkö
Vallox-ilmanvaihtokoneiden tyylikäs muotoilu mahdollistaa niiden sijoittamisen muiden kodinkoneiden rinnalle. Kätevä salpasysteemi helpottaa huoltotoimenpiteitä ja parantaa koneen sijoitettavuutta.

Kiinteät mittausyhteet
Mittausyhteiden avulla saadaan koneen toimintapisteen arvot kätevästi mitattua ja ilmanvaihdon säätö helpottuu.

Käyttöohjeet
Mukana seuraavat konekohtaiset käyttöohjeet helpottavat ilmanvaihdon energiataloudellista ja tehokasta käyttöä.

Vallox Digit SED -ohjausautomatiikka

Laadukas Vallox ilmanvaihto ei tarkoita vain ilmanvaihtokonetta. Se tarkoittaa myös ilmanvaihtojärjestelmän aivoina toimivaa, älykästä Vallox Digit SED -ohjausautomatiikkaa, joka tekee ilmanvaihdon käytöstä helpon ja energiatehokkaan. Ilmanvaihto mukautuu kosteus- ja hiilidioksidiantureiden ansiosta automaattisesti asunnon muuttuviin sisäilma olosuhteisiin. Sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuteen reagoiva automaattinen ohjaus mahdollistaa sen, että ilmanvaihto toimii aina optimaalisella tasolla todellisen tarpeen mukaan. Näin estetään turha ilmanvaihto ja sähkön kulutus.
Vallox 150 SE Effect on elektronisella Vallox Digit SED ohjauksella varustettu ilmanvaihtokone keskisuuriin asuntoihin.Vallox 150 SE Effect on elektronisella Vallox Digit SED ohjauksella varustettu ilmanvaihtokone keskisuuriin asuntoihin.


LCD-näyttö
Selkeät numerot ja symbolit. Ilmanvaihdon asetusarvot on helppo valita ja niiden lukeminen tai muuttaminen on yksinkertaista.

Viikkokello-ohjaus
Ilmanvaihdon määrä ja tuloilman lämpötila voidaan ohjelmoida viikon jokaiselle tunnille.

Takkakytkin
Toiminto tekee asunnon hetkellisesti ylipaineiseksi. Valinta tehdään säätimestä. Tulen sytyttäminen tulisijaan helpottuu.

Huoltomuistutin
Muistuttaa suodattimien puhdistus-/vaihtotarpeesta halutun ajan kuluttua.

Suodatinvahti (lisäv.)
Mittaa suodattimen ilmanläpäisykykyä ja ilmoittaa suodattimen vaihtotarpeesta.

Hiilidioksidiohjaus
Ilmanvaihto säätyy sisäilman hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Hiilidioksidianturi (lisäv.) asennetaan esimerkiksi olo- ja makuuhuoneisiin.

Kosteusohjaus
Ilmanvaihto säätyy sisäilman kosteuspitoisuuden mukaan. Kosteusanturit (lisäv.) sijoitetaan esimerkiksi apukeittiö tai pesutiloihin.

Kesä-talviautomatiikka
Ulkoilma ohittaa tarvittaessa automaattisesti lämmöntalteenoton, kun jälkilämmitys on kytketty pois päältä. Toiminto mahdollistaa sisäilman viilentämisen.

Tuloilman lämmitys
Huonetiloihin tulevan ilman lämpötilan säätö. Lämmitys voi konetyypistä riippuen olla joko sähkö- tai vesi-/nesteperusteinen.

Jäätymisenestoautomatiikka
Estää lämmöntalteenottokennon jäätymisen ja varmistaa ilmanvaihdon moitteettoman toiminnan myös kovissa pakkasolosuhteissa.

LON-/kaukovalvontaohjaus (lisäv.)
Vallox Digit SED -tekniikka mahdollistaa ilmanvaihtojärjestelmän ohjauksen kytkemisen tietoliikenneverkkoon.

Enenergiatehokkuutta matalaenergiataloihin

Matalaenergiatalojen ilmanvaihtojärjestelmä on parhaimmillaan kytkettävissä osaksi lämmitysjärjestelmää. Huomionarvoista on myös itse ilmanvaihtokoneen kuluttama energia.

Energiatehokas tuloilman lämmitys
Vallox-ilmanvaihtokoneiden MLV-mallit on suunniteltu erityisesti maalämpötaloihin. MLV-patteri hyödyntää maalämpöä ja maakylmää tuloilmanlämmittämiseen ja viilentämiseen. Passiivienergiataloissa, jossa ei välttämättä tarvita erillistä lämmitysjärjestelmää, ilmanvaihtoon liitetyt patterit toimivat talon lämmitysjärjestelmänä.

Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde
Vallox:n matalaenergiailmanvaihtokonemallisto on varustettu ristivastavirtakennolla, jonka tuloilman hyötysuhde on yli 80 %:a.

Integroidut tasavirtapuhaltimet
Kaikissa Vallox:n matalaenergiailmanvaihtokoneissa on energiaa säästävät integroidut tasavirtapuhaltimet. Virrankulutus on jopa puolet pienempi kuin vaihtovirtapuhaltimien.

Suora kytkentä lattialämmitykseen
Vallox VKL -mallit voidaan kytkeä suoraan vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Näissä malleissa on kiinnitetty erityistä huomiota patterien jäätymisenestojärjestelmään.

Lisätietoa ilmanvaihtojärjestelmästä...
 
Julkaistu
27.5.2009