Vallox Digit SED - digitaalinen ohjausjärjestelmä

Laadukas Vallox ilmanvaihto ei tarkoita vain ilmanvaihtokonetta. Se tarkoittaa myös ilmanvaihtojärjestelmän aivoina toimivaa, älykästä Vallox Digit SED -ohjausautomatiikkaa, joka tekee ilmanvaihdon käytöstä helpon ja energiatehokkaan. Ilmanvaihto mukautuu kosteus- ja hiilidioksidiantureiden ansiosta automaattisesti asunnon muuttuviin sisäilma olosuhteisiin.

Vallox 90 SE, Vallox Digit2 SE, Vallox 150 SE, Vallox 200 SE ja Vallox 280 SE - sarjan ilmanvaihtokoneissa on elektroninen ohjausjärjestelmä. Sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuteen reagoiva automaattinen ohjaus mahdollitaa sen, että ilmanvaihto toimii aina optimaalisella tasolla todellisen tarpeen mukaan. Näin estetään turha ilmanvaihto ja sähkön kulutus.
LCD-näyttö
Selkeät numerot ja symbolit. Ilmanvaihdon asetusarvot on helppo valita ja niiden lukeminen tai muuttaminen on yksinkertaista.

Viikkokello-ohjaus
Ilmanvaihdon määrä ja tuloilman lämpötila voidaan ohjelmoida viikon jokaiselle tunnille.

Takkakytkin
Toiminto tekee asunnon hetkellisesti ylipaineiseksi. Valinta tehdään säätimestä. Tulen sytyttäminen tulisijaan helpottuu.

Huoltomuistutin
Muistuttaa suodattimien puhdistus-/vaihtotarpeesta halutun ajan kuluttua.

Suodatinvahti (lisäv.)
Mittaa suodattimen ilmanläpäisykykyä ja ilmoittaa suodattimen vaihtotarpeesta.

Hiilidioksidiohjaus 1
Ilmanvaihto säätyy sisäilman hiilidioksidipitoisuuden mukaan. Hiilidioksidianturi (lisäv.) asennetaan esimerkiksi olo- ja makuuhuoneisiin.

Kosteusohjaus 2
Ilmanvaihto säätyy sisäilman kosteuspitoisuuden mukaan. Kosteusanturit (lisäv.) sijoitetaan esimerkiksi apukeittiötai pesutiloihin.

Kesä-talviautomatiikka 3
Ulkoilma ohittaa tarvittaessa automaattisesti lämmöntalteenoton, kun jälkilämmitys on kytketty pois päältä. Toiminto mahdollistaa sisäilman viilentämisen.

Tuloilman lämmitys 4
Huonetiloihin tulevan ilman lämpötilan säätö. Lämmitys voi konetyypistä riippuen olla joko sähkö- tai vesi-/nesteperusteinen.

Jäätymisenestoautomatiikka
Estää lämmöntalteenottokennon jäätymisen ja varmistaa ilmanvaihdon moitteettoman toiminnan myös kovissa pakkasolosuhteissa.

LON-/kaukovalvontaohjaus (lisäv.)
Vallox Digit SED -tekniikka mahdollistaa ilmanvaihtojärjestelmän ohjauksen kytkemisen tietoliikenneverkkoon.

 
Julkaistu
20.9.2011