Myönnetyt rakennusluvat asunnoille

Erillisten pientalojen lupakuutiot kaksinkertaistuivat!

  • Asuinrakennusten volyymi lisääntyi 36,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Asuinrakentamisessa erityisesti asuinkerrostalojen volyymi kasvoi runsaat 50 prosenttia ja erillisten pientalojen volyymi runsaat
    30 prosenttia vuoden takaisesta.

  • Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat lähes 75 prosenttia ja erityisesti erillisten pientalojen lupakuutiot kaksinkertaistuivat edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna.


  • Vuoden 2010 maaliskuussa myönnettiin rakennusluvat 2400 uudelle asunnolle, mikä on noin 65 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.


Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)
Lähde: Tilastokeskus
Käyttötarkoitus
3/2010*
Vuosimuutos-%
Liukuva vuosisumma
Vuosimuutos-%
Asunnot yhteensä
2 387
65
30 753
26
Erilliset pientalot
1 009
124
10 663
4
Rivi- ja ketjutalot
319
309
3 210
9
Asuinkerrostalot
1 023
11
15 895
49
Muut kuin asuinrakennukset
36
3 500
985
110
 
Julkaistu
26.5.2010