Kaukolämpö säästää energiaa ja ympäristöä

Kaukolämmöllä on monia ympäristöä ja energiaa säästäviä puolia. Lämpö tuotetaan siinä korkealla hyötysuhteella ja siirretään käyttäjille hyvin eristetyssä kaukolämpöverkossa. Kaukolämpöä tuotetaan lisääntyvässä määrin myös uusiutuvilla polttoaineilla.
”Kaukolämpö parantaa yleensä ilmanlaatua kaupungeissa ja taajamissa, koska keskitetty tuotanto vähentää päästöjä”, lämpöyksikön johtaja Ari Savola Pori Energiasta kertoo.

Energiaa ja rahaa kaukolämpöasiakkaiden kukkaroissa säästyy vielä lisää, kun kaukolämpötaloista tehdään energiatehokkaita ja energiankulutusta seurataan säästömahdollisuuksia silmälläpitäen.

Mukana energiatehokkuussopimuksessa

Pori Energia on liittynyt energiatehokkuussopimukseen, jossa se sitoutuu kehittämään kaukolämmön energiatehokkuutta ja tarjoamaan kaukolämpöpalveluja siten, että asiakkaat pystyvät säästämään energiankulutuksessaan. Tavoitteena on kaikkiaan yhdeksän prosentin suuruinen energiansäästö vuoteen 2016 mennessä.

Kyseessä on laaja sopimusjärjestelmä, jolla on tarkoitus vastata myös kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Energiatehokkuussopimuksella haetaan apukeinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiankäytön ilmastovaikutusten pienentämiseen Suomessa. Sopimuskausi 2008-2016 on saanut varsin hyvän alun. Energiavaltaisessa teollisuudessa, energiantuotannossa ja energiapalveluissa kattavuudet ovat olleet erinomaiset jo ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen. Myös palvelualoilla mukaantulo on ollut aktiivista.

Keskittäminen kannattaa energiassakin

Savolan mukaan kokonaisedullisimpaan ratkaisuun kaukolämpötalossa päästään keskittämällä koko kiinteistön lämmitys samaan vesikiertoiseen järjestelmään. Esimerkiksi lattialämmitystä ei kannata suunnitella sähköllä lämpiäväksi, mikäli kiinteistö on kaukolämmössä. Muitakaan sähköä vaativia lisälämmönlähteitä ei kaukolämpötaloon juuri kannata asentaa.
”Kaukolämmössä suurimmat kustannukset tulevat vastaan aluksi, kun kaukolämpöön liitytään. Lämpöenergia itsessään on kaukolämmössä edullista. Kiinteän maksun osuus vaihtelee tilaustehoittain ja sen suhteellinen osuus on riippuvainen energiankulutuksesta. Jos kaukolämpötalossa käytetään paljon muita energiamuotoja, kiinteän maksun suhteellinen osuus nousee ja kokonaistaloudellisuus kärsii. Kaukolämpöön liittyneen kiinteistön kannattaa toisin sanoen ottaa liityttyään kaukolämmöstä kaikki mahdollinen hyöty hajottamatta lämmityskuluja enää usealle taholle”, hän toteaa.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa säästyy energiaa

Kaukolämmössä säästyy kolmannes polttoainetta verrattuna erillisinä tuotettuun lämpöön ja sähköön.

Säästö näkyy sekä asiakkaan kukkarossa että puhtaampana ja terveellisempänä asuinympäristönä. Yhteistuotanto on myös yleisesti tunnustettu keino ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kaukolämmityksessä seurataan myös tuotannon päästöjä säännöllisesti. Energiayritykset ovat uranuurtajia rikinpoistolaitteiden rakentamisessa.

Useissa kotimaisia polttoaineita käyttävissä lämmöntuotantolaitoksissa savukaasut puhdistetaan ja niiden lämpö otetaan talteen.

Myös kaukolämpöverkon kuntoa seurataan aktiivisesti. Esimerkiksi huhtikuussa Porin kaukolämpöverkko lämpökuvattiin helikopterista mahdollisten kaukolämpövuotojen ja eristevaurioiden havaitsemiseksi. Kuvauksissa kaukolämpöverkon todettiin olevan hyvässä kunnossa.

Online-palvelu suunnittelun ja seurannan apuna

Seuratakseen sähkön- ja lämmönkulutustaan mahdollisimman tehokkaasti Pori Energian asiakkaan kannattaa käyttää sähköistä Online-palvelua. Palvelu on vaivaton ja nopea tapa hoitaa energia-asioita silloin, kun se sopii parhaiten omaan aikatauluun. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja sisäänkirjautumiseen vaaditaan vain asiakasnumero ja käyttöpaikkanumero, jotka löytyvät Pori Energian laskuista.
Online-palvelun kautta on mahdollista seurata sähkön ja lämmön lukema- ja käyttötietoja, ilmoittaa sähkön ja lämmön mittarilukemat, tarkastella sopimustietoja, muuttaa yhteystietoja, täyttää suoraveloitusvaltuutus-lomake sekä antaa asiakaspalautetta. Lisäksi palvelussa voi selata laskuja sekä tarkastella laskuerittelyä ja maksaa avoimet energialaskut pankkiin.

Seuraamalla omaa kulutustaan on helpompi hahmottaa, mistä syntyvät suurimmat kulut ja miten kulutusta ja kustannuksia voisi leikata.

Lisätietoa Pori Energian kaukolämmöstä...

Jätä yhteydenottopyyntö tästä...

 
Päivitetty
24.5.2010