Uudisrakentaja saa öljylämmityksessä mukavuutta ja taloudellisuutta

Lämmitysmuodon valinta on tärkeä asumiskustannuksiin ja -mukavuuteen vaikuttava ratkaisu. Öljylämmitys on vuosikymmeniä pitänyt pintansa kokonaiskustannuksiltaan edullisena lämmitysmuotona. Sen valitsemalla rakentaja turvaa riittävän lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotannon vaativissakin olosuhteissa. Vähän huolenpitoa vaativana lämmitysjärjestelmänä öljylämmitys sopii hyvin nykyihmisen liikkuvaan elämänmuotoon.

Lämmittäjien keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa juuri öljylämmittäjät ovat olleet kaikkein tyytyväisimpiä omaan lämmitysmuotoonsa. Öljylämmityksen onkin valinnut lämmitysmuodokseen noin viidesosa Suomen pientalorakentajista. Öljylämmityksessä kilpailukykyiset kustannukset yhdistyvät korkeaan tekniseen laatuun, varmatoimisuuteen ja asumismukavuuteen.

Öljylämmitysjärjestelmät kuluttavat nyt öljyä jopa kolmanneksen vähemmän kuin ennen.Öljylämmitysjärjestelmät kuluttavat nyt öljyä jopa kolmanneksen vähemmän kuin ennen.

Kilpailukykyiset kustannukset

Öljyllä lämmittäminen on edullista keskeisiin vaihtoehtoihin verrattuna myös öljyn nykyisellä hintatasolla. Öljylämmittäjät ovat päässeet nauttimaan hintaedun tuomasta säästöstä monina vuosikymmeninä. Energian hinnan nousu vaikuttaa tulevaisuudessa kaikkiin energiamuotoihin. Tämän vuoksi esimerkiksi aurinkolämmön yhdistäminen öljylämmitykseen on järkevää.

Öljylämmityksen ympäristöystävällisyydestä on paljon vanhentuneita käsityksiä. Hiilidioksidipäästöiltään öljylämmitys on yhtä hyvä tai huono kuin muut yleisesti käytössä olevat lämmitysmuodot. Erityisesti typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen suhteen öljylämmityksen päästömäärät ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäisemmät. Öljylämmittäjien vuoksi ei kovillakaan pakkasilla tarvitse käynnistää ympäristölle kaikkein haitallisimmaksi osoittautuneita hiililauhdevoimaloita.

Öljylämmitys sopii tulevaisuuden taloon

Uusissa pientaloissa lämmönjako tapahtuu lähes aina vesikiertoisella keskuslämmityksellä. Öljylämmittäjä ei jääkään vain yhden energiamuodon vangiksi. Talo sopeutuu tarvittaessa käyttämään kulloinkin saatavilla olevaa tai edullisinta energiamuotoa. Mahdollisuus usean vaihtoehtoisen energialähteen käyttöön ja valinnan vapaus on yhä tärkeämpää energiariippumattomuuden ja jopa talon arvon kannalta.

Öljyn ja aurinkolämmön rinnakkaiskäyttötekniikan kehittyminen on selvä osoitus siitä, että öljylämmitys sopii hyvin myös tulevaisuuden lämmitysratkaisuihin. Lämmitysöljyssä on nykyään myös bio-osuus joka vähentää hiilidoiksidipäästöjä. Aurinkoenergian ja biolämmitysöljyn lisäksi öljyn rinnalle sopivat esimerkiksi puuperusteiset polttoaineet tai lämpöpumput.

Erityisen tehokasta kattilatekniikkaa

Öljylämmitys on pitkälle kehitetty lämmitysmuoto, joka ei kärsi lastentaudeista. Varmatoiminen ja helppohoitoinen tekniikka ja kehittynyt automatiikka sopivat erityisen hyvin pohjoiseen ilmanalaan ja nykyaikaiseen elämänmuotoon, jossa ihmiset matkustavat ja liikkuvat runsaasti. Yhä harvemmalla löytyy enää aikaa jatkuvalle lämmityksestä huolehtimiselle.

Öljylämmityksestä huolehtiminen edellyttää vain lämmitysöljyn tilaamista kerran tai pari vuodessa ja kerran vuodessa tapahtuvaa kattilahuoltoa, jonka voi jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Energiankäytössä hyvä hyötysuhde

Nykyaikainen öljylämmityskattila käyttää öljyyn sitoutuneen energian hyväksi noin 95 prosenttisesti. Öljylämmittäjä voi kuitenkin halutessaan valita tätäkin pidemmälle kehitetyn lämmityskattilan.

Niin sanotun kondenssikattilan valitsemalla öljylämmittäjä pääsee vieläkin korkeampaan energiatehokkuuteen. Yli 100 prosentin hyötysuhteeseen päästään kattilalla, jossa otetaan talteen öljyn palamisessa ja palamisilman kosteudesta syntyvä vesihöyryn energia ja käytetään sitä hyödyksi osana lämmitystä. Öljylämmityksen tehokkuus näkyy myös siinä, että öljylämmitystalouksissa ei tarvitse huolehtia lämpimän käyttöveden riittävyydestä, vaikka saunomassa olisi isompikin porukka.

Auringon lämpö on Suomessa hyödynnettävissä kahdeksana kuukautena vuodessa.Auringon lämpö on Suomessa hyödynnettävissä kahdeksana kuukautena vuodessa.

Auringosta energia talteen - säästä jopa kolmannes lämmityskuluissa

Käytännössä kaikilla öljylämmityslaitteiden valmistajilla on tarjolla aurinko-öljyjärjestelmiä, jotka mahdollistavat öljy- ja aurinkoenergian rinnakkaiskäytön.

Auringon lämpö on Suomessa hyödynnettävissä kahdeksana kuukautena vuodessa. Talon energiankulutuksen arvioidaan auringon lämmön hyödyntämisen avulla pienentyvän jopa 10-30 prosentilla ja nykyaikaisissa 4-5 henkisen perheen matalaenergiataloissa jopa puolella.

Hyvä suunnittelu aina lähtökohta

Olipa lämmitysmuoto mikä tahansa, kannattaa aina vaatia omakotitaloon riittävän kokoinen tekninen tila. Se on ratkaisu myös öljylämmityskattilan, öljysäiliön, mahdollisen aurinkovaraajan, ilmanvaihdon laitteiden, keskuspölynimurin ja monen muun kodin teknisen ratkaisun sijoituspaikaksi.

Öljylämmityksen toteutus alkaa hyvästä suunnittelusta. Hyvä lähtökohta on antaa suunnittelu samalle ammattitaitoiselle suunnittelijalle, joka tekee talon muutkin LVI-suunnitelmat. Kattilaa valitessa tulee huomioida käytettävissä olevat energiamuodot, vesitilavuus, putkiliitännät, savuhormiliitäntä ja varalämpövastus.

Öljylämmityslaitteistoja asentavat Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymät asennusliikkeet. Yleensä LVI-työt kannattaa teettää kokonaisurakkana. Paloviranomaiset katsastavat öljylämmityslaitteiston asennusliikkeen ilmoituksen pohjalta.

Öljylämmityksen etuja

  • Järjestelmä on helppo, huoleton ja luotettava
  • Lämmin käyttövesi riittää varmasti
  • Korkea hyötysuhde, yli 90 prosenttia
  • Lämmönjakotapa valittavissa
  • Lämpö jakautuu tasaisesti ja miellyttävästi
  • Kilpailukykyiset käyttökustannukset
  • Rinnalle voidaan liittää lisäenergianlähteitä, kuten aurinko, puu ja ilmasta veteen lämpöpumppu
  • Ympäristömyötäisyys kehittyneen poltin- ja kattilatekniikan, rikittömän lämmitysöljyn sekä bio-osuuden sisältävän lämmitysöljyn ansiosta

 
Julkaistu
4.2.2013