TTS – monipuolinen kouluttaja

TTS (Työtehoseura) tarjoaa monipuolista koulutusta työelämän ja yritysten tarpeisiin. Monipuolisesta koulutustarjonnasta myös yksittäiset henkilöt löytävät ammatillista koulutustarjontaa. TTS:llä on rakentamiseen ja siihen läheisesti liittyvään sisustamiseen sekä puutarhan rakentamiseen ja hoitoon liittyvää koulutustarjontaa. Lisäksi TTS tutkii, testaa, kehittää ja suunnittelee asumiseen ja toimivaan arkeen liittyviä ratkaisuja.

Lisää koulutuksesta ja tutkimustoiminnasta

Iltaopinnoista rohkeutta remonttiin

Elämäntilanteen muuttuessa myös toiveet ja tarpeet muuttuvat vaikkapa kodin huonejakoa ajatellen. Esimerkiksi perheenlisäyksen myötä yläkerran kylmä tila pitäisi muuttaa asumiskelpoiseksi, mutta ajatus ulkopuolisen työntekijän palkkaamisesta hirvittää. Itsellä olisi innokkuutta, mutta rohkeus ryhtyä toimeen puuttuu: En ole koskaan asentanut kipsilevyjä, entä jos jokin menee pieleen?

TTS järjestää kurssimuotoisia koulutuksia mm. maalaamiseen, laatoitukseen sekä kipsilevyjen asentamiseen.

Miltäpä siis kuulostaisi kurssi, joka ei valmenna suoranaiseen ammattipätevyyteen, mutta johdattaa esimerkiksi laatoituksen ja maalauksen perustaitoihin, yleisempien rakennuskoneiden käyttöön, kirvesmiehen perustaitoihin, pihanrakennuksen periaatteisiin, sisustamisen väri- ja valomaailmaan jne. Yhden tai kahden illan kursseja, jotka antavat keskeisimmät perustiedot ja rohkaisevat tekemään itse.

TTS arvostaa opiskelijaa

Ilmoittautuminen TTS:n kursseille on helppoa, opintoihin voi saada monenlaista rahoitusta ja opiskelijoille tarjotaan runsaasti apua ja ohjausta.

Myönteistä suhtautumista oppimiseen tuetaan tarvelähtöisyydellä, oppimisen kannalta mielekkäillä pedagogisilla ratkaisuilla, panostamalla rakentavan ilmapiirin kehittymiseen ja vahvistamalla yksilön tietoisuutta itsestään, omista vahvuuksistaan ja huomioon otettavista tekijöistä. Kyky arvioida ammatillisen kasvun tarvetta kehittyy lähtötilanteen kartoittamisen, tavoitteiden asettelun, ryhmäprosessien ja oppimiskokemusten reflektoinnin tuloksena. Lähtökohta on, että jokainen yksilö on oppijana erilainen ja arvokas.

Kipinän syttyessä koulutukseen

TTS tarjoaa myös alan tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Tutkinnot suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. TTS tarjoaa myös alan tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Tutkinnot suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Koulutuksessa toteutettavat ohjelmat perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin. Toteutuksessa painotetaan työelämälähtöisyyttä, tavoitteena on vastata työelämän tarpeisiin ja lisätä opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Koulutus koostuu tietopuolisesta opetuksesta ja käytännön harjoituksista.

Avain Ekotoimivaan kotiin

Ekotoimivakoti-sivusto tarjoaa tietoa suunnittelijoille ja rakennuttajille ekotoimivista ja muuntojoustavista ratkaisuista ja niiden suunnitteluperiaatteista.

Sivustolta löytyvät toimivat työkalut suunnittelijan käyttöön helpottamaan suunnitteluprosessin käynnistämistä ja asukkaan toiveiden huomioimista.

 
Päivitetty
9.6.2010