Piha-alueiden hyvä sähköistys tuo turvaa ja lisää mukavaa asumista

Hyvin suunniteltu pihan sähköistys tuo turvaa ja lisää asumisen mukavuutta vähän energiaa kuluttaen. Valaistuksen ja sulanapidon avulla estetään mahdollisia ihmisille tapahtuvia ja kiinteistölle aiheutuvia vahinkoja.

Kulkureitit ja pihan näyttävät kohdat valaistaan hyvin toteutetulla pihavalaistuksella. Liiketunnistinvalaisimien avulla valot syttyvät, kun valaisimen sensori havaitsee liikettä valvonta-alueellaan ja sammuvat valaisimeen asetetun ajan kuluttua automaattisesti. Päälläoloaikoja on helppo säätää itse. Liiketunnistinvalaisimiin on helppo kytkeä hämäräkytkin, joka estää valoa syttymästä päiväsaikaan, jolloin hämäräkytkin voi olla valaisimen ominaisuus.

Enston passiivisella infrapunatunnistimella varustetuilla PIR-valaisimilla on helppo ohjata kiinteistön valaistusta. Ulkokäyttöön tarkoitetuissa PIR-valaisimissamme on hämäräkytkin ja valaisimia voi käyttää sekä yksittäisinä että ohjaamassa muita valaisimia.

Ulkovalot turvallisesti aina paikoillaan

Enston WetNet -vedenkestävän liittimen avulla saa vaikkapa jouluvalot tai pihan suihkukaivon sähköjärjestelmät liitettyä turvallisesti ja tiiviisti. Liittimen avulla muuten tilapäisesti käytettävät järjestelmät voidaan jättää pysyvästi paikoilleen. Kosteus ja pöly eivät pääse aiheuttamaan vaaraa sähköjärjestelmille.

WetNet-liittimessä johdon päähän asennetaan vesitiivis tulppa. Pikaliitinsarja on helppo kytkeä ja irrottaa ja se on asennettavissa ilman työkaluja.

Sulanapito säästää liukastumisilta ja ehkäisee vahinkoja

Ulkoalueiden sulanapito pitää portaat, kulkureitit ja ajotiet sekä kiinteistön tärkeät vesi- ja sadevesiputkistot sulina ja ehkäisee jäätymisen aiheuttamilta vaaroilta ihmisille ja kiinteistölle. Ohjauksen avulla vältetään turhaa energian käyttöä ja voidaan hyödyntää edullista yösähköä. Sulanapidon tehoa lisää alueen eristäminen alapuolelta.
Sulanapidon ohjauslaitteita on saatavilla Enstolta eri käyttökohteisiin. Pienempien maa-alueiden ja sadevesijärjestelmien sulanapidon ohjaus voidaan toteuttaa esim. ECO910-termostaatilla. Siinä on kaksi erillistä anturia ja se on DIN-kiskokiinnitteisessä rasiassa. Kahden anturin ansiosta laitteella voidaan mitata lämpötilaa sekä maasta että ilmasta. Putkien sulanapidon ohjaukseen soveltuu esimerkiksi ECO500 ja suurempien kokonaisuuksien ohjaukseen ECO900.

Enston Ulla-sulanapitoverkko on helppo asentaa paikoilleen, yleensä hiekkaan tai betoniin. Verkkoa on helppo muotoilla asennuslistoja katkaisematta. Verkon neliöteho, 300 W/m2,on riittävä pitämään portaat ja kulkureitit sulana, kun asennustyö tehdään oikein. Verkon vakioleveys on 95 cm ja verkkoa saa eri pituuksilla 12 metriin asti.
Putkistojen sulanapitoon soveltuvat Enston Optiheat-lämpökaapelit ja Tash-vakiovastuskaapelit. Elintarviketestattuja Enston Optiheat9-lämpökaapeleita voidaan käyttää myös juomavesiputkien sisällä. Asetettaessa lämpökaapeli vesiputken sisälle voidaan käyttää myös valmista Plug’n Heat-elementtiä, jossa on valmis pistotulppa laitteen kytkemistä varten.
 
Julkaistu
14.1.2009