Mietityttääkö lumen sulaminen?

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi on päättymässä ja lumet sulavat paikoin nopeastikin. Jos talon salaoja- ja sadevesijärjestelmät ovat kunnossa, ei sulamisvesistä ole juuri haittaa. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, ettei seinien vierustoilla oleva lumi ole kiinni ulkoverhouksessa eikä sulamisessa muodostuva vesi pääse rakenteisiin. Ongelmia voi olla lähinnä 60-70-luvun matalaperustaisissa taloissa, joissa ympäröivä lumi voi olla reilustikin sokkelipinnan yläpuolella. Myös kellarilliset 40-50-luvun talot saattavat olla vaarassa. Puutteelliset tai vuosien saatossa tukkeutuneet salaojat eivät välttämättä toimi eikä sokkelin maanalainen vesieristys ole kunnossa.

Oma lukunsa ovat vielä tulva-alttiit alueet. Poikkeuksellisen runsaisiin tulvavesiin on myös syytä varautua. Tulvavesiin voi joissain tapauksissa varautua rakentamalla valleja muovista ja maa-aineksesta. Tukkimalla kellarikerroksen viemärinkannet, voidaan estää veden nousua viemäreistä sisätiloihin ja hankkimalla käyttöönsä uppopumppuja, mahdollisesti sisään tunkeutunut vesi saadaan tehokkaasti poistettua.

Seinien vierustoilla olevat korkeat lumikasat voivat olla uhka rakenteelle.Seinien vierustoilla olevat korkeat lumikasat voivat olla uhka rakenteelle.

Kevään säät vaikuttavat

Aurinkoisella ja tuulisella ilmalla lumet sulavat ja vettä haihtuu nopeasti ilmaan. Hidas lumien sulaminen aiheuttaa vähemmän riskiä veden pääsystä rakenteisiin, mutta erittäin lämmin ajanjakso tai sateet saattavat aiheuttaa suurta kuormitusta. Oman ongelmansa voivat aiheuttaa myös sulamisvesien jälkeen tulevat yöpakkaset. Kastuneet rakenteet saattavat rapautua pakkasen vaikutuksesta.
Varmuuden vuoksi voi olla hyvä kiertää rakennusta lumilapion kanssa ja lapioida lunta pois perustusten välittömästä läheisyydestä. Mikäli lunta on talven aikana hyödynnetty eristeenä sokkelin vierustoilla on nyt aika kuoria tämä eristekerros pois.

Uusimmissa nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti rakennetuissa taloissa ei ongelmia pitäisi syntyä. Perustusten ja piha-alueen rakennekerrokset on toteutettu niin, että sulamisvedet imeytyvät helposti maaperään ja salaojat ovat kunnossa.

Ole itse asiantuntija

Edellä joitain ajatuksia kevään ja lumen sulamisen mukanaan tuomista ongelmista. Pääsääntöisesti talon omistaja itse on paras asiantuntija siinä, mitä voi ja kannattaa tehdä. Mikäli ongelmia on ollut aiempina vuosina, on nyt syytä varautua entistä suurempiin ongelmiin ja pyrkiä ehkäisemään ne ennakolta.
 
Julkaistu
31.3.2010