Pientaloon välipohja ontelolaatoista

Ontelolaatta on betonista valmistettu laattaelementti, missä betonin raskasta omaa painoa on kevennetty laatan pituussuuntaisilla onteloilla. Kevyempi rakenne ja ontelolaatan tehokas raudoitus tekevät mahdolliseksi poikkeuksellisen pitkien jännevälien rakentamisen. Valmistus tapahtuu liukuvalutekniikalla kuivissa ja valvotuissa tehdasolosuhteissa. Valmiiksi kuivan betonielementin käyttö vähentää usein myös rakennekosteuden määrää.

Välipohja on toteutettu Parman ontelolaatoilla.Välipohja on toteutettu Parman ontelolaatoilla.

Välipohja ontelolaatoista

Ontelolaattarakenne on edullinen tapa tehdä pientalon välipohja. Menetelmän edullisuus perustuu kustannustehokkuuteen ja nopeuteen. Ontelolaattatyyppi (korkeus) valitaan kohdekohtaisesti kuormitusten mukaan. Onteloilla kevennetyllä ja tehokkaasti raudoitetulla ontelolaatalla päästään pitkiin jänneväleihin. Kantavia väliseiniä ja näille omia perustuslinjoja ei tällöin pientaloissa useinkaan tarvita. Kivirakenteisena ontelolaatta tarjoaa turvallisen perustan kosteisiin tiloihin. Se ei poista vesieristämisen tarvetta, mutta mahdollisen vahingon sattuessa ontelolaatta ei lahoa tai homehdu. Lisäksi tällaisen välipohjarakenteen ääneneristyskyky on erinomainen.
 
Julkaistu
30.3.2010