Seinien eristäminen

Tavalliset seinärakenteet ovat turvallisia ja ongelmattomia, kunhan vettä ei pääse rakenteisiin. Tärkeää on, että rakenne tuulettuu ulospäin ja sisäpinta on riittävän ilmatiivis. Rakenne toimii terveesti, kun sisäpinnan tiiviys on vähintään viisinkertainen ulkopinnan tiiviyteen verrattuna.
Kantavan rungon sisäpintaan asennetaan ilman-/höyrynsulku ja sen sisäpuolelle lisäkoolaus. Tässä koolaustilassa voidaan vetää sähköjohdot ilmatiivistä kerrosta rikkomatta. Rungon ulkopuolelle asennetaan tuulensuojaeriste PAROC WPS 3n, 50 mm. Näin saadaan tehokkaasti eristävä ja ilmatiivis rakenne, jossa kylmäsiltojen vaikutus on minimoitu.


sisäverhous
lisäkoolaus 50 mm ja PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
ilman- ja/tai höyrynsulku
kantava runko 150 mm ja PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
PAROC WPS 3, 55 mm
tuuletusväli, naulausvälike rungon ja naulauslaudan kohdalla
puuverhous
 • sisäverhous
 • lisäkoolaus 50 mm ja PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
 • ilman- ja/tai höyrynsulku
 • kantava runko 150 mm ja PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
 • PAROC WPS 3, 55 mm
 • tuuletusväli, naulausvälike rungon ja naulauslaudan kohdalla
 • puuverhous

tiiliverhous, kiinnitys tiilisitein 
tuuletusrako
PAROC WPS 3n, 55 mm
PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
puurunko k600
höyryn-/ilmansulku
sisäverhous
 • tiiliverhous, kiinnitys tiilisitein
 • tuuletusrako
 • PAROC WPS 3n, 55 mm
 • PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
 • puurunko k600
 • höyryn-/ilmansulku
 • sisäverhous

Ristirunkoseinä

Ristirunkoseinä on paljon käytetty runkorakenne omakotitaloissa. Ristirunkoseinässä voidaan käyttää tuulensuojana tavallista tuulensuojalevyä tai PAROC WPS 3n -levyä. Apurunko naulataan vaakasuoraan pystyrungon ulko- tai sisäpuolelle. Näin saadaan seinään riittävä eristyspaksuus. Kun sekä pysty- että vaakakoolaukset kiinnitetään k600 mm:n jaolla, voidaan käyttää valmiin mittaisia levyjä.
ulkoverhous
tuuletusrako
PAROC WPS 3n, 30 tai 55 mm tai muu tuulensuoja
PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
vaakakoolaus k600
puurunko k600
höyryn- / ilmansulku
sisäverhous
 • ulkoverhous
 • tuuletusrako
 • PAROC WPS 3n, 30 tai 55 mm tai muu tuulensuoja
 • PAROC eXtra tai PAROC eXtra plus
 • vaakakoolaus k600
 • puurunko k600
 • höyryn- / ilmansulku
 • sisäverhous
 
Julkaistu
30.8.2011