Ruduksen teräsbetonipaaluilla kestävä perustus

Vaikka tontin kantavat maakerrokset sijaitsisivatkin anturaperustamissyvyyttä alempana, ei ole syytä huoleen. Teräsbetonipaalutuksen avulla talolle saadaan laadukas, turvallinen ja kokonaistaloudellisesti edullinen perustusratkaisu.

Teräsbetonipaalutuksella saadaan painumaton ja vahva ratkaisu

Teräsbetonipaalut omaavat suuren kantokyvyn, jolloin pienelläkin paalupistemäärällä saadaan varma ja painumaton perustus verrattuna muihin paalutusratkaisuihin. Teräsbetonipaaluja voidaan käyttää myös ns. kitkapaaluina, jolloin paalut lyödään määräsyvyyteen pohjatutkimuksen ja maaperälausunnon mukaan. Kantokyky voidaan todeta ja varmistaa tarvittaessa kantavuusmittauksella(PDA).

Yleensä teräsbetonipaalutuksen alustaksi riittää normaali rakennuksen työalusta. Nykyaikaiset paalutuskoneet ovat yllättävänkin notkeita ja niiden kokoaminen tapahtuu käden käänteessä.

Tarvitsetko kestävät perustukset?

Jätä yhteydenottopyyntö täältä!
Onnistunut paalutus hoituu luotettavasti alan ammattilaiselta.Onnistunut paalutus hoituu luotettavasti alan ammattilaiselta.

Etukäteiskatselmus läheisiin rakennuksiin tai rakenteisiin

Teräsbetonipaalutuksesta syntyvä tärinähaitta ei normaalisti aiheuta vaurioita hyvin lähelläkään oleville rakennuksille tai rakenteille. Kuitenkin on hyvä teetättää etukäteiskatselmus läheisiin rakennuksiin ja rakenteisiin turhien riitatilanteiden välttämiseksi. Katselmus ja/tai tärinämittaus on tehtävä, kun lähin rakennus on 60-40 metrin etäisyydellä paalutuksesta.

Kokonaisvaltainen paalutustyö ammattitaitoisesti

Osaavien yhteistyökumppaneidemme tehokas paalutuskalusto ja henkilökunta suorittavat kohteesi paalutustyöt ammattitaidolla ja nopeasti. Paalutustyö hoituu kokonaisvaltaisesti aina mittaustöistä suunnittelijoiden hyväksyntään asti. Usealla yhteistyökumppanilla on myös maanrakennukseen sopivaa kalustoa ja he antavat mielellään tarjouksen myös muista maanrakennustöistä.

Teräsbetonipaalutus on siis vaihtoehto rakentajille, jotka hakevat taloudellisinta ratkaisua uuden kodin paalutustöille.

Teräsbetonipaalutuksella saadaan painumaton vahva ratkaisu, joka kestää sukupolvesta toiseen.
Teräsbetonipaalutuksella saadaan painumaton vahva ratkaisu, joka kestää sukupolvesta toiseen.

Näin hankit teräsbetonipaalutuksen:

  1. Teetä pohjatutkimus ammattilaisella. Pohjatutkimuksen tulee sisältää perustamistapalausunto. Tutkimus antaa lähtötiedot paalutuksen suunnittelua varten.
  2. Teetä perustussuunnitelma rakennesuunnittelijalla. Perustussuunnitelman tulee sisältää paalukartan, perustukset, rakenne- ja raudoituspiirustukset rakenneleikkauksineen.
  3. Hyväksytä perustussuunnitelma kuntasi/kaupunkisi rakennusvalvontaviranomaisella.
  4. Tilaa paalutus. Kysy tarjoukset kokonaisvaltaisesta toimituksesta materiaaleineen ja töineen yhteistyökumppaneiltamme. Heidän yhteystiedot löydät sivuiltamme klikkaamalla paalutusurakoitsijat.

Jätä yhteydenottopyyntö Ruduksen betonipaaluista


 
Julkaistu
12.1.2015