Paroc Lupaus on passiivirakentamisen taidonnäyte

Valkeakosken asuntomessuille rakennettu passiivitalo Paroc Lupaus on paitsi rakennusteknisesti tiivis, myös erinomainen taidonnäyte suomalaisen passiivirakentamisen osaamisen tasosta ja suunnitteluyhteistyöstä. Tulevaisuuden arkkitehtisuunnittelun tueksi on luotu asuntomessuilla julkaistava passiivitalon suunnitteluohjeisto, johon on haettu kokemuksia mm. Paroc Lupauksesta.

Lisätietoa energiaviisaasta talosta...

Passiivitalo Paroc Lupauksessa tiiveys on ollut ydinsana niin rakennusteknisesti kuin lopputuloksenkin kannalta. Taloprojekti edellyttää aina sujuvaa ja hyvin koordinoitua yhteistyötä eri osapuolten kesken, jotta yksi elämän mittavimmista projekteista saa onnellisen lopun. Kokonaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää on myös hallittu, kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi, jolla varmistetaan että kohde valmistuu oikein toteutettuna ja ajallaan.

Lisätietoa energiaviisaasta talosta...

VTT on ollut mukana Paroc Lupauksen rakennusprojektissa suunnitteluvaiheesta lähtien ja seuraa kohteen lämmitysenergian kulutusta usean vuoden ajan. Osana tätä seurantaa tehtiin mittaus, jossa talon tiiveys mitattiin ilmanvuotoluvulla. - Paroc Lupauksen ilmatiiveysluku oli 0.28 l/h, joka on huomattavasti passiivitalojen tavoitetasoa parempi. Se on osoitus Paroc Lupauksen rakentamisen hyvästä laadusta ja suunnitteluohjeiden oikeasta toteutuksesta

Kokemuksia passiivitalossa asumisesta

Rakennuttajaperheen kokemukset passiivitalo Paroc Lupauksesta ovat seuraavat:
”Asuminen passiivitalossa on ollut varsin miellyttävää ja voi rehellisesti todeta, että puheet hyvästä huoneilmasta, vedottomuudesta, pienistä asumiskuluista ym. ym. ovat totta! Toki meillä on vasta pienen ajan kokemus, mutta talvi on tänä vuonna näyttänyt kyntensä ja talo on ollut oikein tulikasteessa. Perheen isä on hienosti saanut tekniset laitteet haltuunsa ja on selvitellyt niiden toimivuutta/säätöä yms... Tällaiset asiat ovat hänen sydäntä lähellä ja on käynyt mielessä, että omakotitaloon siirtyminen olisi pitänyt tehdä jo aiemmin. Mutta onneksi vasta nyt, sillä ei me varmastikaan passiivitaloa oltaisi aiemmin rakennettu”.

Tulossa tutkimustuloksia

Asukkaat ovat jo todenneet Lupauksen täyttäneen odotukset. Myöhemmin kevään aikana julkaisemme myös mittaustuloksia Lupauksesta.
 
Julkaistu
31.1.2012