TERCA-täystiilitalo – matala- ja passiivienergiaratkaisuna

Vuoden 2010 alusta astuivat voimaan uudet lämmöneristysvaatimukset. Näin esimerkiksi ulkoseinien uusi lämmöneristysvaatimus on 0,17 W/m²K.

TERCA-täystiilitaloratkaisussa ulkoseinärakenne voidaan toteuttaa jokaisen omien toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä määräykset täyttävä, matala- tai passiivienergiaratkaisu. Nykyiset määräykset täyttävä täystiilinen TERCA- ulkoseinärakenne aikaansaadaan jo150 mm paksulla SPU-AL-eristeellä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 205 mm paksulla mineraalivillaeristeellä. Passiivienergiatason 0,10 W/m2K alle päästään jo esim. 240mm paksulla SPU-AL eristeellä, jolla toteutettiin mm. maan ensimmäinen passiivienergiatiilitalo Valkeakosken asuntomessuille.

Tutustu seurantakohteeseen tästä

TERCA-passiivienergiatiilitalo.TERCA-passiivienergiatiilitalo.

Hyvää energiataloutta ei kuitenkaan saavuteta pelkästään eristepaksuutta lisäämällä, vaan ulkovaipan tulee olla myös tiivis. Huolimaton rakentaminen ja ilmavuodot rakenteissa voivat vesittää hyvänkin rakenneratkaisun. Tiilitalon tiiveys on huolellisesti tehtynä erinomainen, sillä sen ilmanvuotoa kuvaava lukuarvo alittaa ilmanvuotoluvun perusarvotason 2 l/h reilusti. Passiivitalolta vaadittavan ilmanvuotoluvun n50 tulee olla jo alle 0,6 l/h.

TERCA -passiivienergiatiilitalon ulkoseinärakenne villaeristeellä.TERCA -passiivienergiatiilitalon ulkoseinärakenne
villaeristeellä.
TERCA -passiivienergiatiilitalon seinärakenne SPU-AL eristeellä.TERCA -passiivienergiatiilitalon seinärakenne
SPU-AL eristeellä.

Tiilikuorimuuri ja ilmarako alentavat energian kulutusta

Eristävyyden kannalta seinärakenteen tärkein osa on sen lämmöneriste. Jotta eristeiden toimivuus täyttäisi niille asetetut laatuvaatimukset, tulee eristävän rakenneosan pysyä kuivana kaikissa olosuhteissa, sillä rakenteen eristävyys perustuu aina kuivaan rakenteeseen.

Sellaiset rakenneratkaisut, joissa lämpöä eristävät rakenneosat eivät ole suorassa kosketuksessa ulkoisen vesirasituksen kanssa, kuten täystiilirakenteessa, toimivat energiateknisesti paremmin kuin sellaiset, joissa myös ulkokuori on osa eristävää rakennetta.

Ilmaraolla varustettu täystiilitalon runkoratkaisu onkin ainoa kivitaloratkaisu, jossa julkisivu on selkeästi eriytetty lämmöneristeestä ja kantavasta runko-osasta. Juuri edellä mainituista syystä täystiilitalo on kosteus- ja lämpöteknisesti erinomainen.
Pitkäaikaistutkimuksen perusteella on voitu osoittaa, että 30–40 mm ilmaraolla varustettu julkisivumuuraus alentaa myös energiankulutusta jopa 6-8 % lämmityskaudella, mikä perustuu tiilen hyvään aurinkoenergian lämmönvarauskykyyn.

Mittaustuloksien perusteella on havaittu, että tuuletettu julkisivumuuraus varaa päivisin aurinkoenergiaa massaansa ja luovuttaa sitä edelleen takana olevan ilmaraon ilmatilan lämmitykseen. Myös ilmaraon hyvä tuuletus nopeuttaa sadejaksojen jälkeistä julkisivun kuivumista verrattuna esimerkiksi ilman ilmarakoa oleviin rakenneratkaisuihin.

Täystiilinen ulkoseinärakenne on tiivis ja vieläpä ilman erillistä höyrynsulkua.Täystiilinen ulkoseinärakenne on tiivis ja vieläpä ilman erillistä höyrynsulkua.

Matala- ja passiivienergiaratkaisussa väliseinien materiaalivalinnoilla on merkitystä

Lämmöneristeen sisäpuolisten tiilirakenteiden on todettu tasaavan lämpötilan ja kosteuden vaihteluita sekä kesällä että talvella parantaen samalla myös asumismukavuutta.

Tiili varaa eri lämmönlähteiden luovuttamaa lämpöenergiaa itseensä luovuttaen sitä edelleen ympäröivään huonetilaan. Massiivirakenteet toimivat talvisaikaan periaatteessa aivan kuten tulisijat. Kun ulkoseinärakenne on tiivis ja hyvin eristetty, voidaan oikealla tavalla toteutetuilla massiivisilla sisärakenteilla saavuttaa merkittävääkin energiahyötyä.

Jos esim. asunnon ulko- ja väliseinät sekä väli- ja alapohja ovat kivirakenteisia, voidaan energialaskussa saada säästöä jopa 15 % vuositasolla. Sisäpuolisten massiivirakenteiden energiatekninen merkitys on sitä suurempi, mitä paremmin rakennus on eristetty ja toisaalta, mitä enemmän talossa on ikkunapintaalaa

Rungon muuraustyö sujuu nopeasti muurauskelkkaa hyväksi käyttäen. Päätyponttien ansiosta laastia levitetään vain vaakasaumaan 5mm:n paksuinen kerros. Muurauksen edetessä siistitään vaakasaumojen laastipurseet huolitellun lopputuloksen varmistamiseksi.Rungon muuraustyö sujuu nopeasti muurauskelkkaa hyväksi käyttäen. Päätyponttien ansiosta laastia levitetään vain vaakasaumaan 5mm:n paksuinen kerros. Muurauksen edetessä siistitään vaakasaumojen laastipurseet huolitellun lopputuloksen varmistamiseksi.

Matala- ja passiivienergiatiilitalo on helppo toteuttaa

Terca-tiilitalo on aina yksilöllisesti suunniteltu ja sen toteuttaminen on nyt mahdollista Wienerbergerin yhteistyöverkoston avulla kunkin toiveiden mukaisella tavalla.
Suunnittelu kannattaa antaa arkkitehdin tehtäväksi. Tällöin talosta saadaan hyvä kokonaisuus, joka vastaa parhaiten rakentajan asettamia toiminnallisia ja ulkonäöllisiä tavoitteita. Vain hyvällä rakennuspaikan olosuhteet huomioon ottavalla suunnittelulla saadaan aikaan käyttäjän tarpeita tyydyttävä lopputulos.

Laajentuvan yhteistyökumppani- verkostomme ansiosta Terca-tiilitalo on mahdollista saada nyt myös asiakkaan toiveiden mukaisena runkotoimituksena ja tarvittaessa vaikka avaimet käteen tehtynä.

Jätä yhteydenottopyyntö TERCA-tiilitalon palvelupisteeseen

 
Julkaistu
11.2.2011